Afganistan Komünist (Maoist) Partisi:TKP-ML’nin kuruluşunun ellinci yıldönümünde TKP-ML’ye!

TKP-ML’nin kuruluşunun ellinci yıldönümünde

Türkiye Komünist Partisi-Marksist-Leninist (TKP-ML)’ye!

 

Sevgili yoldaşlar!

Sizi, tüm komünist (Marksist-Leninist-Maoist) hareketi ve ülkenizdeki devrimci ve emekçi kitleleri, Partinizin kuruluşunun ellinci yıldönümünün şanlı vesilesiyle selamlıyor ve tebrik ediyoruz. Partinizin elli yıllık cesur mücadelesi, dünya çapındaki devrimci komünistler için bir ilham ve cesaret kaynağı olmuştur. Partiniz, devrimci mücadelenin siperlerinde muazzam fedakarlıklar yaptı ve uluslararası ölçekte devrimci komünist mücadelenin gerilediği bir dönemde MLM’nin bayrağını cesurca yükseltmiştir. Bu deneyimi, nihai zafere kadar mücadelemizi sürdürme ve yeniden canlandırma taahhüdümüzü yeniden teyit etmek için kutlamalıyız. Elli yıllık mücadelenizin Türk faşist devletine karşı halk mücadelesinin cephaneliğini zenginleştirdiğine eminiz; bunun eninde sonunda Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki yeni demokratik ve sosyalist devrimde başarılı olacağından eminiz.

Sevgili yoldaşlar,

Bugün dünya devrim ve değişim istiyor. Kapitalist-emperyalist sistem derin bir kriz içindedir ve her gün yeni toplumsal, politik ve çevresel felaketler yaratmakta ve maliyetini kitlelere ve dünya gezegenine yüklemektedir. Kitleler her yerde ayaklanıyor ve halk savaşlarının ve proleter devrimlerin nesnel durumu dünyanın birçok yerinde olgunlaşmış durumda. Bununla birlikte, öznel faktör gecikiyor.

Uluslararası komünist hareket, önceki deneyimlerden ders almalı ve devrimci komünist mücadelenin acil görevlerini yerine getirmek için mücadelesini yoğunlaştırmalıdır. MLM örgütlerin ve partilerinin uluslararası bir örgütünü oluşturmak uluslararası komünist hareketin acil sorumluluğudur. Uluslararası düzeyde böyle bir birliğe ulaşmak günün ihtiyacıdır ve uluslararası Maoist hareketin sorumluluklarını daha iyi yerine getirmesini sağlayacaktır. MLM partileri ve örgütleri arasında daha yakın çalışma ilişkileri sağlayacak ve her ülkedeki devrimci öncülerin gelişimini ve büyümesini olumlu yönde etkileyecektir. Tarihsel olarak, Partiniz ve Türk Maoist hareketi, uluslararası Maoist hareketin gelişmesinde ve büyümesinde önemli bir rol oynamıştır. Umarız partilerimiz ve uluslararası MLM hareketi, bu hedefe kolektif olarak ilerleyebilmek için önüne çıkan engelleri aşar.

Sevgili yoldaşlar,

Partilerimiz arasındaki ilişki başka bir nedenden dolayı zorunludur. Her iki ülkemizdeki halkların derin kültürel ve tarihi ilişkileri vardır. Bir ülkede devrimci hareketin büyümesinin diğer ülke üzerinde önemli bir olumlu etkisi olacaktır. Bu konunun kabulü ve deneyimlerimizin birbirimiz için öneminin farkına vararak, birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmek için taraflarımız arasındaki yakın işbirliğini ve ilişkiyi güçlendirmekle ilgileniyoruz. Partinizin 50. yıldönümünün, Türkiye’de devrimin ilerletilmesinde ve günün acil görevlerinin yerine getirilmesinde uluslararası çabalarımıza yeniden enerji vermede yeni bir kilometre taşı olacağını umuyoruz.

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi-Marksist-Leninist!

Yaşasın Kaypakkaya yoldaşın mirası!

Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi

24 Nisan 2022

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-maoist-party-of-afghanistan-on-the-fiftieth-anniversary-of-the-founding-of-the-tkp-ml-to-the-communist-party-of-turkey-marxist-leninist-tkp-ml/?swcfpc=1