#ATİLLAÖZKAN’ın babası, oğlunun faşist katillerce karşılıklı çatışma olmadan katledildiğini notere tespit ettirdi.

#ATİLLAÖZKAN’ın babası, oğlunun faşist katillerce karşılıklı çatışma olmadan katledildiğini notere tespit ettirdi.