ÇELİŞME, BAŞ ÇELİŞME, DÜŞMAN VE BAŞDÜŞMAN MESELESİ ÜZERİNE

Kapitalist ülkelerde (revizyonistlerin hakim olduğu ülkeler de dahil) proletarya ile burjuvazi arasındaki çelişme:

Kapitalist ülkelerde (revizyonistlerin hakim olduğu ülkeler de dahil) proletarya ile burjuvazi arasındaki çelişme:

Bugün kapitalizmin gelişmiş olduğu ülkelerde; birbiri ile ölümcül bir mücadele içinde bulunan iki sınıf proletarya ile burjuvazi karşı karşıya bulunmaktadır. Kapitalist ülkelerde, burjuvazinin işçi sınıfının bir bölümüne rüşvet vererek oluşturduğu işçi aristokrasisi ve bürokrasisi aracılığı ile de ayakta tutmaya çalıştığı ‘huzur, sağlam temeller üzerinde durmamakta; her gün sallanmaktadır. Emperyalist sistemin gittikçe derinleşen devri buhranlarının yükü, emperyalist-kapitalist (ve revizyonistlerin hakim olduğu ülkelerde de, emekçilerin, özellikle işçi sınıfının omuzlarına yıkılmakta; işsizlik ve kısa çalışma artmakta; işçi sınıfının yaşama şartları bozulmaktadır. Bunun sonucunda işçi sınıfının kendiliğinden gelişen mücadelesinde önemli bir artış izlemek mümkündür. Emperyalist ülkelerde, ‘devlet’ sendikalarında, sendika ağalarına karşı gelişen muhalefet; işçilerin hoşnutsuzluğunu açıkça göstermektedir. Kuşkusuz, kapitalist ülkelerde, işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki sınıf mücadelesi, bugün dünyadaki gelişmeler önemli ölçülerde etkileyen bir çelişmedir. (3)