ÇELİŞME, BAŞ ÇELİŞME, DÜŞMAN VE BAŞDÜŞMAN MESELESİ ÜZERİNE

Dünya Çapında Çelişmeler Sorunu:

Dünya Çapında Çelişmeler Sorunu:

Bugün dünyada çeşitli çelişmeler olmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde sıcak savaş sürmekte; dünyanın her yanında ezenlerle, ezilenler; sömürenlerle, sömürülenler arasındaki mücadeleler çeşitli görünümlerde sürmektedir. Devletler arası ilişkilerde, çeşitli gruplaşmalar olmakta- bir süre sonra bunlar dağılmakta, yeni gruplaşmalar ortaya çıkmaktadır. Emperyalistler, birbirleri ile devrimleri bastırma konusunda anlaşmakta; dünya hegemonyası konusunda dalaşmaktadırlar. Gelişen bütün olaylar aslında dünyada var olan binlerce çelişmenin yansımasından; zıtların mücadelesinin ve birliğinin yansımasından başka bir şey değildir.

Bugün dünyadaki gelişme, bu gelişmeyi birinci derecede etkileyen, en önemli (başlıca) çelişmeleri ararsak; şu çelişmelerin öne çıktığını görürüz.