Filipinler Komünist Partisi: Hint halkının Kagaar Operasyonu’na karşı direnişiyle dayanışma ayı

Hint halkının Kagaar Operasyonu’na karşı direnişiyle dayanışma ayı

Filipinler Komünist Partisi

17 Haziran 2024

Filipinler Komünist Partisi Merkez Komitesi, 20 Haziran – 20 Temmuz tarihlerini, faşist Kagaar Operasyonu’na ve tekelci kapitalist şirketler ve emperyalist güçler tarafından desteklenen ve kışkırtılan Modi rejiminin terörizmine karşı mücadelelerinde Hint halkıyla, özellikle de Adivasi (yerli) kitlelerle Dayanışma Ayı olarak ilan eder.

Merkez Komite, tüm devrimci güçleri ve Filipin halkını, gerici Hint devletinin artan acımasız bastırma savaşına ve karşı ayaklanma kampanyasına karşı Hint halkının mücadelesine desteklerini çeşitli şekillerde ifade etmeye çağırır.

Bu savaş Hindistan halkına ve onun Hindistan Komünist Partisi (Maoist) önderliğindeki devrimci güçlerine karşı yürütülmektedir. Ocak ayından bu yana Hindistan devleti, SAMADHAN-Prahar Operasyonu adlı daha geniş kapsamlı karşı ayaklanma kampanyasının bir parçası olarak Kagaar Operasyonu’nu (İngilizce’de “son”) yürütmektedir.

Hindistan devletinin binlerce askeri, paramiliter, polis ve paralı silahlı gücü, halkı bastırmak için Orta Hindistan’da konuşlandırıldı. Egemen devlet tarafından öncelikle sivillere, Adivasilere, aktivistlere ve ülke genelinde devlet baskısına ve zulmüne karşı direnen ya da sesini çıkarmaya cesaret eden herkese karşı kullanılmaktadır. Ayrıca HKP (Maoist)’in devrimci liderlerini de hedef almaktadır. Operasyon uluslararası insan haklarını, savaş kurallarını ve silahlı çatışma bölgelerindeki savunmasız kesimlere yönelik özel korumaları açıkça ihlal etmektedir.

Hindistan’daki bastırma kampanyası, ABD-Marcos faşist rejimi altındaki Filipin halkının şu anda yaşamakta olduğu yoğunlaştırılmış baskıya benzemektedir. Bu kampanya, yaygın bombardıman ve sivil toplulukların hedef alınması ile karakterize edilmektedir. Hindistan ve Filipinler’deki militarizasyon, büyük ölçekli madencilik faaliyetlerinin, yıkıcı barajların ve yabancı şirketlerin ülkeye girişinin önünü açmaya hizmet etmiştir.

Modi ve Marcos’un faşist rejimleri birbirleriyle danışıklı dövüş halindedir. Geçtiğimiz 19 Nisan’da BrahMos füze silah sistemlerinin ilk partisi Hindistan’dan Filipinler’e geldi ve maliyeti 375 milyon dolar ya da 18.9 milyar Peso tutarında olup kamu fonlarıyla ödendi. Filipin halkının vergileri Hindistan’daki büyük kapitalist silah üreticilerini doyurmak ve Hint halkına baskı uygulayan rejimi desteklemek için kullanılıyor.

Faşist baskılar karşısında Hint halkının ve Filipin halkının mücadelesi devam etmektedir. Her ikisi de zorluklar ve fedakarlıklarla dolu olsa da terörizm ve baskıya karşı mücadelede cesaret örneği sergilemektedir. Birbirlerinden binlerce kilometre uzakta olmalarına rağmen Hintli ve Filipinli kitlelerin mücadelesi birbirlerine ilham kaynağı olmaktadır.

Dünyanın emperyalistler tarafından ateşlenen, kışkırtılan ya da desteklenen savaşlarla sarsıldığı bir dönemde, Hindistan ve Filipin halklarının ulusal özgürlük ve demokrasi mücadelelerini yükseltmek için birleşmeleri zorunludur. Ülkelerinin emperyalist baskı ve tahakkümden kurtulması, emperyalizme karşı, özgürlük ve sosyalizm için verilen küresel mücadeleye paha biçilmez bir katkı sağlayacaktır.

Hindistan’daki Kagaar Operasyonuna son verin!

Hindistan ve Filipinler’de yerli topraklarını savunun!

Hindistan ve Filipinler’de talancı madencilikle mücadele edin!

Marcos ve Modi, faşist-teröristler!

Kahrolsun Emperyalizm!

Yaşasın Hindistan Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu ve Yeni Halk Ordusu!

Yaşasın Hindistan Komünist Partisi (Maoist) ve Filipinler Komünist Partisi!

Englısh: https://philippinerevolution.nu/statements/solidarity-month-with-the-indian-peoples-resistance-to-operation-kagaar/