HKP (Maoist) Merkez Komitesi: Yaşasın Kızıl 1 Mayıs!

Yaşasın Kızıl 1 Mayıs!

Dünya Proletaryasının ve Marksist-Leninist-Maoist güçlerin acil görevi, Uluslararası düzlemde gelişen devrimci koşulu kullanmak, yıkıcı emperyalizmi mahvetmek ve savaşların mümkün olmadığı sosyalizmi kurmaktır!

Mayıs Günü, dünya proletaryasının mücadele kararlılığını ifade ettiği gündür. Proletaryanın özgürlük, bağımsızlık, eşitlik ve egemenlik için güçler dengesini değerlendirdiği ve tüm gücünü yorulmadan ve daha kararlı bir şekilde savaşmak için seferber ettiği gündür. O, bugün, ülkelerinin proleter devrimlerinin ve dolayısıyla Dünya Sosyalist Devrimi’nin başarısı için söz verir. Partimizin Merkez Komitesi, Mayıs Günü vesilesiyle, emperyalizme karşı amansızca mücadele eden dünya proletaryasına Kızıl Selamlar iletir.

Dünyayı, çevreyi ve halkı yok etmek emperyalizmin doğasıdır. Sadece kalıcı yıkımla hayatta kalır. Emperyalizm yıkıcı Korona’yı yaratmış, ekonomik ve mali krizini aşmak için küreselleşme politikalarının bir parçası olarak ekonomileri yeniden yapılandırmakta ve tüm yükü halka yüklemektedir. O, Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın geri kalmış ülkelerinin Komprador Bürokratik Burjuvazisi ve Büyük Toprak Ağası sınıflarıyla işbirliği yapıyor ve zorla ve eşitsiz anlaşmalar yoluyla sermaye ve teknoloji adına doğal işgücünü ve pazarlarını ayrım gözetmeksizin yağmalıyor. Ancak, krizden kurtulacak gibi görünmüyor. Kriz, enflasyon ve işsizlik yoğunlaştı. Sağlık ve eğitim de dahil olmak üzere halkın tüm yaşamı krizde ve halk aşırı zorluklarla karşı karşıya. Zengin ve fakir arasındaki eşitsizlik artıyor. Savaşa bağımlı ABD ekonomisi, süper kârları uğruna dünyanın her köşesinde sayısız savaş başlatıyor ve silah satıyor. Hayat korkunçlaştı ve insanlar isyan ediyor. Emperyalizm, onları bastırmak için faşist güçleri destekliyor. Emperyalizmin izlediği yıkıcı politikalar nedeniyle, uluslararası ve yerel düzlemlerdeki temel çelişkiler yoğunlaşmakta ve böylece devrimci koşullar gelişmektedir.

Emperyalizm ile Ezilen Milliyetler ve Halk Arasındaki Çelişki

Birçok geri kalmış ülkenin halkı, emperyalist küreselleşmeye ve istihdam, eğitim, sağlık ve benzeri temel olanakları sağlamayan ve yükselen fiyatlara neden olan hükümetlere karşı cesaretle mücadele ediyor. Ezilen milliyetler, ulusların bastırılmasına karşı savaşıyorlar. Son 20 yıldır Afganistan’ı ezen ABD ordularının çekilmesi, son bir yılda yaşanan önemli gelişmelerden biri. ABD, 1975’te Vietnam’da olduğu gibi 2021’de Afganistan’da da yenilgiye uğradı. Bu gelişmeler, halk kararlı bir şekilde savaşırsa, modern emperyalist orduların da sonunun gelmesi gerektiğini gösteriyor. Hindistan’da, çeşitli ezilen sınıfların, kesimlerin, kabilelerin ve ezilen milliyetlerin militan mücadeleleri, Brahmanik Hindutva Modi hükümetinin neo-liberal, şirket destekli politikalarına karşı devam ediyor. İşçiler, iş yasalarının yerine getirilen dört yasaya, özelleştirmeye, gündelik sözleşme sistemine, Yapay Zekaya, çalışma saatlerinde işçilerin iş yükünün artmasına, reel ücretlerdeki düşüşe, korkunç çalışma koşullarına ve refah programlarında ve asgari ücret ve istihdam garantisinde kesintiye uğramasına karşı birleşik mücadeleler yürütüyorlar. Sendikaların 28-29 Mart’ta çiftçi örgütlerinin geniş desteğiyle gerçekleştirdikleri ülke çapında grevinin eşi benzeri görülmemiş başarısı, işçi köylü birliğinin bir göstergesidir.

Emperyalist ülkelerde Burjuvazi ile Proletarya Arasındaki Çelişki

Emperyalizm, krizini aşmak için proletaryayı ve orta sınıfı sömürüyor. Yapay Zeka teknolojisini kullanıyor ve kalıcı işlerde ve refah programlarında kesintiler yapıyor. Halka aşırı vergi yükü yüklüyor. Corona krizinden kaynaklanan COVID kısıtlamaları, işten çıkartmalar, daha fazla çalışma saatleri, ücretlerin düşmesi ve yüksek fiyatlar proletaryayı, çalışanları, öğrencileri ve çevre aktivistlerini büyük çaplı ajitasyon ve grevlere götürüyor. İşçi gösterileri birçok ülkede militan bir biçim alıyor.

Emperyalist ülkeler Arasındaki Çelişki

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, ABD’nin azalan dünya hegemonyasını sürdürmek için son derece saldırgan kararlar alıyor ve uyguluyor. Emperyalist rakipler olarak öne çıkan Rusya ve Çin’i kontrol altına almak için NATO ve G-7 ülkelerinin hegemonyasını sürdürdü, ʹQUADʹ’ı (ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya arasındaki Dörtlü Güvenlik Diyaloğu, Çn.) güçlendirdi; ʹAUKUSʹ (15 Eylül 2021 tarihinde Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ilan edilen üçlü bir güvenlik paktı. Çn.) kurdu. Ancak Avrupa, ABD ile işbirliği yapacak durumda değil. Almanya ve Fransa, Rusya’dan petrol ve gaz ithalatına bağımlıdır. Öte yandan, Tayvan işlerine müdahale ederek, Çin ve ABD’nin Tayvan Denizi sularındaki yetkin askeri tatbikatları giderek daha tehlikeli hale geliyor. Rusya ve Çin askeri işbirliği için bir anlaşma yaptı. Emperyalist ülkeler arasındaki gerilimler ve çatışmalar, soğuk savaşın sona ermesinden bu yana benzeri görülmemiş bir yoğunluk seviyesine ulaştı. Bu süreçte Rusya, Ukrayna’ya karşı işgal savaşına girdi. ABD, Rusya’ya verdiği sözleri tutmadı ve NATO’yu genişletti ve güç ya da cazibeyle 30 ülkeyi bunun bir parçası haline getirdi; Avrupa’nın en büyük 3. askeri gücü olan Ukrayna’nın NATO’ya katılacağını açıkladı; Ukrayna ile ortak askeri tatbikatlar yaptı; Ukrayna’yı desteklemek için askeri güçlerini, askeri gemilerini ve füzelerini konuşlandırdı; bununla Rusya, Ukrayna sınırlarına yüz ellibin kişilik ordu konuşlandırdı ve emperyalist çelişkiler sertleşti ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgal savaşına yol açtı. Bu, son iki aydır yıkıcı bir şekilde devam ediyor. Rusya-Ukrayna arasında 12 Nisan’da yapılan görüşmeler başarısız oldu. Savaşın daha fazla yıkıma yol açacağı şüphesizdir. Halkı dayanılmaz bir baskı ve krize itecektir. Dünya proletaryası ve diğer ezilen sınıflar ve ezilen milliyetler, emperyalist ülkelerin ekonomik ve hegemonik çıkarları doğrultusunda oynadıkları oyunlarla acı çekmektedirler. III. Dünya Savaşı tehlikesi yaklaşıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgal savaşı biçiminde patlak veren savaş, emperyalist savaştır. Ukrayna, ABD’nin elinde bir yemdir. Partimiz, işçileri, köylüleri, orta sınıfları ve diğer ezilen sınıfları ve ezilen milliyetleri savaşı kınamaya çağırır. Dünya proletaryasını, ezilen sınıfları ve ezilen milliyetleri, Karl Marx ve Frederick Engels’in işçi sınıfının bir ülkesi olmadığı öğretilerini desteklemeye çağırır. Her yerde komünistler her zaman mevcut (kapitalist) sosyo-politik sisteme karşı her devrimci hareketi desteklerler, bütün ülkelerin işçileri birleşir ve büyük Marksist öğretmen Lenin’in öğretisini desteklerler. Bilinçli proletarya, emperyalist kurt sürüsünün hiçbirini desteklemez… Ve savaşta hiçbir emperyalist ülkenin tarafını tutmaz. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, ABD’nin önderliğinde NATO’yu geri çekilmesi, Ukrayna’yı günah keçisi haline getiren azalan dünya hegemonyasını sürdürmek için ABD’nin yıkıcı önlemlerine karşı mücadele etme, Rusya’nın dünya halklarının isteği doğrultusunda Ukrayna’ya karşı savaşı derhal ve koşulsuz olarak durdurması ve Rusya’nın ordularını geri çekmesi talebiyle militan mücadeleler veriyor. Devrimci koşullar gelişiyor. Bunlardan yararlanmak ve anti-emperyalist mücadeleleri yoğunlaştırmak dünya proletaryasının görevidir. Bu nedenle Putin hükümeti üzerinde baskı kurmalıdır. Eğer Rusya nükleer savaşa eğilim gösterir ve III. Dünya Savaşı’nı başlatırsa, proletarya, I. Dünya Savaşı’nı bir iç savaşa dönüştüren, 1917’de Lenin ve Stalin yoldaşların önderliğinde proletaryanın, tüm ezilen sınıfların ve ezilen milliyetlerin Ekim devriminin başarısının büyük deneyiminden ders çıkarmalı ve mirasını koruyarak Putin hükümetini devirmelidir. Proletaryanın önderliğinde yeni ve daha yüksek bir sosyalist hükümet kurmalıdır. ABD ve Avrupa ülkelerinin ezilen halkları, proletaryanın önderliğinde, Ukrayna’yı bu savaşa kışkırtmanın durdurulmasını talep eden militan hareketler gerçekleştirmelidir. Birleşik Devletler-NATO ittifakı III. Dünya Savaşı’na eğilim gösterirse, bunun iç savaşa dönüştürülmesi gerekir.

Benzer şekilde, yeni sosyal-emperyalist güç Çin’in proletaryası, ona bir ders vermelidir. Partimiz, dünya proletaryasına ve ezilen halkına, mülteci olarak başka bölgelere kaçan Ukrayna halkını insani bir perspektifle korumaya çağırmaktadır. Ukrayna’nın proletaryası ve ezilen halkı, NATO yanlısını, özellikle de Zelenski hükümetinin ülkeyi NATO’nun uydusuna dönüştüren ABD-AB yanlısı emperyalist politikalarını, özellikle de ABD emperyalistlerini kınamalıdır. Emperyalistlerin dayattığı savaşı, ülkelerinin egemenliğini korumak ve milliyetlerinin hayatta kalması için iç savaşa dönüştürmelidirler. Ukrayna’nın ezilen halkı, ülke proletaryasının önderliğinde her türlü emperyalizme karşı savaşmalı ve egemenliğe ulaşmalıdır. Donetsk ve Luhansk Donbass bölgesinin ezilen milliyetleri ve halkları, geleceklerini Rus emperyalizmine değil, proletaryanın önderliğinde kendi güçlerine dayanarak elde etmelidirler. Geri kalmış ülkelerin halkları, komprador hükümetlerin emperyalist ülkelerle yaptıkları askeri anlaşmalar da dahil olmak üzere her türlü anlaşmanın iptali için mücadele etmelidir. Dünya proletaryasının ve Marksist-Leninist-Maoist güçlerin emperyalist sömürü ve baskıdan kurtuluşu sağlamanın ve dünya barışını tesis etmenin tek yolu ve acil görevi, emperyalizmin bu dünyada kökünü kazımak ve savaşların mümkün olmadığı sosyalizmi kurmaktır.

Bu görevi yerine getirmek için, bugünkü somut koşullara uygun bir Uluslararası Devrimci Proleter Örgütün kurulması gerekmektedir. Son zamanlarda, dünyanın öncü grupları ve örgütleri, günümüz emekçi halkının talebini üstlenmekte ve Sosyalist, Yeni Demokratik Devrimlere ve Ulusal Kurtuluş mücadelelerine kurtuluşları yönünde birleşik liderlik sağlamak için kademeli olarak güçlenmektedir. Bunlar arasında birlik ve beraberlik gelişiyor. Az sayıda Maoist örgütün partimizin Uluslararası Forum’un inşasının gerekliliği konusundaki tutumunu kabul etmesi ve derhal bu yönde önlemler alınmasını talep etmesi memnuniyet verici bir gelişmedir. Bu, dünya proletaryasının gelişmekte olan öznel gücünü göstermektedir. Buna dayanarak, emperyalistlerin her türlü saldırı ve savaşına karşı koymak, dünyada, özellikle Ukrayna’da ve antiemperyalist mücadelelerde barışı tesis etmek için birleşik bir önderlik sağlamak üzere özel bir planla Uluslararası birleşik forumlar kurmaya çalışalım. Dünya Sosyalist Devrimi’ni ilerletelim. Bu yönde daha da birleşelim.

Amrut

E/C, Uluslararası İlişkiler

Merkez Komitesi

HKP (Maoist)

Englısh: https://www.tkpml.com/cpi-maoist-central-committee-long-live-red-may-day/?swcfpc=1