HKP(Maoist): 23-29 Mart Antiemperyalist Haftası’nı Proleter Enternasyonalizm ruhuyla gerçekleştirelim!

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST)

Merkez Komite

Basın Bülteni

10 Mart 2022

23-29 Mart Antiemperyalist Haftası’nı Proleter Enternasyonalizm ruhuyla gerçekleştirelim!

Tüm dünyada alevlenen antiemperyalist mücadelelerin arka planında, Hindistan’da İngilizler tarafından asılan Yoldaşlar Bhagat Singh, Sukhdev ve Rajguru’nun şehit edilişinin 90. yıldönümü olan bu 23 Mart’ta antiemperyalist günü kutlayacağız. Şehitlik antiemperyalist bilincin sembolüdür. Rus emperyalizmi, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri’nde ABD-AB ve Rusya arasındaki emperyalist çekişmenin bir sonucu olarak Ukrayna’ya bir saldırganlık savaşı gerçekleştirdi. Ukrayna halkı bu saldırganlığa anti-emperyalizm ruhuyla sert bir direniş veriyor. Bu yıl aynı zamanda Filipinler Komünist Partisi’nin (FKP) Yeni Halk Ordusu’nun kuruluşunun 53. Yıldönümü. Bu vesileyle Merkez Komitemiz, FKP & YHO’na, emperyalizme karşı savaşan tüm halklara ve mazlum uluslara devrimci selamlar gönderiyor ve mücadelelerinde başarılar diliyor. Bu mücadelelerin tüm şehitlerine naçizane saygılarını sunuyor. Maoist Partileri, halk örgütlerini ve çeşitli devrimci, demokratik, ulusal kurtuluş hareketlerini programlarında emperyalizme karşı mücadeleye daha fazla yer vermeye çağırıyor.

İngiliz sömürgeciliği sona erdikten ve Hindistan 1947’de sahte bağımsızlığa ulaştıktan sonra, tıpkı geri bıraktırılmış ülkelerde olduğu gibi, emperyalizm ülkemize yeni-sömürgeci sömürüyü dayattı. 1991 LPG reformları emperyalist nüfuzu daha da arttırdı.

2008 yılında başlayan emperyalist ekonomik ve finansal kriz tüm dünyayı sarstı. Emperyalizm krizi aşmak için yükü geri bıraktırılmış ülkelere, kapitalist ülkelerin işçi sınıfına ve orta sınıflarına yüklüyor. Emperyalizm, emperyalist sömürüye karşı yükselen mücadeleleri bastırmak için paramiliter güçler ve sahte milliyetçiliği teşvik etmek için Brahmanik Hindutva Faşist BJP’yi görevlendirmenin gerekli olduğunu gördü.

BJP iktidara geldiğinden beri emperyalist sömürü politikaları çok daha agresif bir şekilde uygulandı. Yarı sömürge, yarı feodal ülkemizdeki komprador bürokratik burjuvalar ve büyük toprak sahibi güçler, ülkemiz ekonomisini onlarla birlikte tamamen emperyalistlere teslim ettiler. Düşmanlaştırma, GST, tarım yasaları, doğal kaynakların yağmalanması için MOU’lar, işçi karşıtı yasalar, Keşmir’de 370 ve 35A maddesinin feshetilmesi, CAA ve diğer acımasız yasalarının uygulanması, SAMADHANPrahar saldırısı yoluyla devrimci hareketin bastırılması ve ülkeyi din temelinde bölerek ‘Hindu devleti’ kurmanın yolunu açtılar.

Emperyalist sermaye ülkemize portföy yatırımları şeklinde girmiş ve ülkemizin tüm sermayesini yağmalamaktadır. Altyapı sektörüne girdi ve Belediyeleri ve Kurumları akıllı şehirler adına ihaleye çıkardı, Sagarmala adında birine limanları verdi, ülkenin dört bir yanında yol yapımına ve elektrik projelerine ve Demiryollarına yatırım yaptı. Öte yandan hükümet Sigortacılık, Bankacılık ve Demiryolları’nı özelleştiriyor, emperyalistler, komprador bürokratik burjuva sınıfı üç tarım yasasıyla toprakları gasp ediyor ve bu tür hain politikalar uygulanıyor.

‘Yapabilirsin Hindistan’, Ayağa Kalk ve BJP’nin haykırdığı diğer şeyler, ülke ekonomisini güçlü temeller üzerinde kuramaz. ‘İhracat odaklı büyüme’ onu emperyalist zincirin bir halkası ve emperyalist ÇUŞ’lar için üretilen yedek parça tedarikçisi haline getiriyor. Yoksa yedek parçaları bir araya getiren bir fabrika olarak kalır. Bu tür bir üretimle ülke kesinlikle emperyalistlerin kontrolüne geçecektir.

Doğanın emperyalistler tarafından yok edilmesi, savaş politikalarının bir parçası olarak Korona gibi pandemiler yaratıyor. Korona döneminde ekonomiler tamamen yeniden yapılandırıldı. Bununla birlikte örgütsüz kesimler, köylülük ve orta sınıf insanlar ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Dünya ve ülke halkları tedavi için binlerce rupi harcıyorlar. Kamu parası, aşı ve diğer ilaçların satın alınması adına komprador bürokratik kapitalistlere ve emperyalistlere aktarılıyor.

Lenin, emperyalizmin savaş demek olduğunu söyledi. Emperyalistler krizin üstesinden gelmek için savaş istiyorlar. Bunun bir parçası olarak emperyalizm ekonomik, siyasi ve coğrafi çekişmesinde çeşitli savaşlara girişmektedir. ABD, Avrupa (NATO) ve Rusya, Çin arasında çekişme yoğunlaştı. Rusya Ukrayna’ya karşı bir saldırganlık savaşı yapıyor. Ülkemizin egemen sınıfları askeri ihtiyaçlar için emperyalistlere bağımlıdır ve bu nedenle Rusya’nın Ukrayna’ya saldırganlığını veya NATO’nun ABD’nin liderliğindeki rolünü kınamıyorlar. Yakın gelecekte Hint-Pasifik bölgesinde ve ülkemizde savaş başlatabilecek Dörtlü’de (QUAD) ABD’ye hizmet ediyorlar.

Ambani ve Advani gibi komprador bürokratik kapitalistler emperyalistlere yardım ederken, halkın yüzde 70’i tam bir yoksulluk içinde. Ülkenin dört bir yanındaki halk sömürücü politikalara karşı savaşıyor.

Çiftçiler giderek daha fazla göçmen ve günlük işçilere dönüşüyor. Çiftçilerin Merkezi hükümet tarafından önerilen üç Tarım yasasına karşı bir yıl boyunca mücadeleleri yankı uyandıran bir başarıydı. İşçiler, mevcut 44 çalışma yasası yerine getirilen dört yeni çalışma yasasına karşı mücadele yolundalar. Yeni yasalar birden fazla şekilde işçilerin aleyhine. İşçilere iş için baskı yapılacak, kadın işçiler gece görevinden muafiyet gibi kazanımlarını kaybedecekler vs. Bankacılık, sanayi ve diğer kamu sektörleri gibi çeşitli sektörlerde çalışanlar özelleştirmeye karşı işçilerle birlikte genel greve çıkıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve her türlü profesyonel, küçük tüccarlar, MSME sahibi ulusal burjuvazi, Hint egemen sınıflarının emperyalist yağmadan yana politikalarından rahatsızdır. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30’una ve milli gelirin yüzde 30’una geçim sağlayan MSME, telafisi olmayan bir şekilde mahvolmaktadır. Halkın fiyatlardaki artış gibi günlük yaşam sorunlarını çözmek için verdiği mücadeleler, Çok Uluslu Şirketlerin ve yerli büyük kapitalistlerin projelerinin yol açtığı yerinden edilmeye karşı, devlete karşı yeni polis kamplarına karşı verdiği mücadeleler de antiemperyalist sınıf mücadelesinin bir parçasıdır. Düşmanlaştırma, GST, halka, Dalit ve kabile halkına, kadınlara, dini azınlıklar ve diğer savunmasız kesimlere yapılan zulümler, tüm bu kesimleri mücadele yoluna sürüklüyor.

Ülke halkının gerçek durumu bu iken hükümet, ‘Azadi ka amrut mahotsav’ sloganıyla ülkenin 75 yıllık ‘bağımsızlığının’ ‘kutlamalarını’ gerçekleştiriyor. Program, insanları gerçek sorunlardan uzaklaştırmaktan başka bir şey değildir. ‘Yeni Hindistan’ programı Brahmanik Hindutva Faşizminin gündeminden başka bir şey değildir. Durum sistemde gerçek bir değişiklik talep ediyor. Değişiklik, proletaryanın liderliğindeki dört sınıfın ittifakının gerçekleştireceği radikal bir değişim olmalıdır. Hindistan’da devam eden Uzun Süreli Halk Savaşı, devlet iktidarını ele geçirmenin yolunu açıkça göstermektedir. Emperyalistlerin, Komprador Bürokratik Burjuvazi’nin ve Büyük Toprak Sahiplerinin sömürücü sistemini yok etmek ve devlet iktidarına sahip olmak için ülkenin tüm ezilen sınıfları, kesimleri fırsat kollamalıdır.

  • HKP (Maoist) MK’sı ülkenin ve dünyanın tüm Maoist Partilerini, ezilen sınıflarını, kesimlerini ve milliyetlerini, öğrencileri, kadınları, gençleri, dini azınlıkları, öğretmenleri, doktorları, avukatları, her türlü profesyoneli, ulusal burjuvaziyi antiemperyalist haftayı görkemli bir şekilde kutlamaya çağırır; Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgaline karşı ses yükseltmek, ABD’nin komplolarını ortaya çıkarmak ve NATO’nun feshedilmesini talep etmek; dünya çapında antiemperyalist, savaş karşıtı halk hareketlerine dayanışmayı genişletmek; Keşmir ve Kuzey Doğu eyaletlerindeki dünya çapındaki devrimci hareketleri, halk savaşlarını ve ulusal kurtuluş hareketlerini sahiplenmek ve desteklemek; Filipinler Komünist Partisi’ne ve 29 Mart’taki Kuruluş Günü’nün 53’üncü Yıldönümü vesilesiyle Yeni Halk Ordusu’na Kızıl Selamlar iletin; ICSPWI’nin siyasi mahkumların serbest bırakılması için yıllık kampanyası vesilesiyle ajitasyon ve propaganda yapılmalıdır; Filipinler’deki devrimci hareketi desteklemek için 23-29 Mart tarihleri arasında bir hafta sürecek kutlamalar düzenleyin. Yukarıdaki çağrı ile toplantılar, mitingler ve seminerler düzenleyin, Yoldaşlar Bhagat Singh, Sukhdev ve Rajguru’nun şehit edilmelerini anın. Merkez ve eyalet hükümetleri tarafından MNC ve yerli komprador kapitalistleri ile yapılan tüm anlaşmaların geri çekilmesini talep edin. İşçilerin, köylülerin, aşiretlerin, uyrukların ve azınlık halkının mücadeleleriyle güçlü bir dayanışma gerçekleştirin. Antiemperyalist, komprador karşıtı bürokratik burjuva, anti-feodal sınıf mücadelesinin-halk savaşının bir parçası olun. SAMADHAN-Prahar karşı devrimci faşist saldırıya karşı savaşın!

Abhay

Sözcü

Merkez Komite

Englısh: https://www.tkpml.com/cpimaoist-let-us-observe-anti-imperialist-week-from-march-23rd-to-29th-in-the-spirit-of-proletarian-internationalism/?swcfpc=1