HKP(Maoist) MK: “Yoldaş Sison aramızdan ayrıldı ama onun devrimci mirası yaşamaya devam ediyor”

 “Yoldaş Sison aramızdan ayrıldı ama onun devrimci mirası yaşamaya devam ediyor”

Sevgili yoldaşlar

Filipinler Komünist Partisi’nin kurucu başkanı ve uluslararası komünist hareketin yetenekli liderlerinden Jose Maria Sison Yoldaş (8-2-1939 -16-12-2022) 16 Aralık günü Hollanda’nın Utrecht kentindeki bir hastanede hayata veda etti. Büyük bir devrimci lider, düşünür, yurtsever ve her şeyden önce bir enternasyonaliste devrimci bir saygı duruşunda bulunalım. Onu iğrenç bir terörist ve kana susamış biri olarak tanıtan burjuva medyasının propagandasını mahkum edelim.

Zamanımızın büyük bir Marksist entelektüelini ve devrimci önderini kaybettik. Yoldaş Sison aramızdan ayrıldı ama onun devrimci mirası yaşamaya devam ediyor. Filipin halkını ulusal bağımsızlığın, halkın demokratik özlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ülke tarihinin inşası için devrimci kıldı. Filipinler Komünist Partisi’ni (FKP) 26 Aralık 1968’de yeniden örgütledi. Filipinler’de yeni bir demokratik devrim gerçekleştirmek için 29 Mart 1969’da Yeni Halk Ordusu’nu (YHO) kurdu. 1973 yılında Ulusal Demokratik Cephe’yi (UDC) kurdu ve halk savaşını ülke çapında bir orman yangını gibi yaydı.

Sison Yoldaş 1977 yılında Ferdinand Marcos diktatörlüğü tarafından tutuklandı ve dokuz yıl işkence altında kaldıktan sonra 1986 yılında Marcos rejiminin sona ermesiyle serbest bırakıldı. 1988 yılında Sison Yoldaş’ın pasaportu, yurtdışında bir konferans turundayken Filipinler’in gerici hükümeti tarafından iptal edildi. Filipinler’de iç savaş devam ederken, yurtdışında kendisine karşı birkaç cinayet davası açıldı. Ancak bu davalar 2007 yılında bir Hollanda mahkemesi tarafından yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle reddedildi. 2009 yılında Avrupa Mahkemesi’nde kendisine karşı açılan sahte davayla mücadele etti ve adının Avrupa’daki teröristler listesinden çıkarılmasını sağladı. Sison Yoldaş, hayat arkadaşı Julie de Lima Yoldaş, dört çocuğu ve torunlarıyla birlikte Hollanda’nın Utrecht kentinde göçmen işçiler, devrimciler ve Filipinler’den gelen ziyaretçileri arasında yaşıyordu.

Büyük bir Marksist-Leninist-Maoist olarak Joma Yoldaş, uluslararası komünist harekette yeni bir aşamaya köprü oldu. Joma Yoldaş, 1992 yılında Filipinler Komünist Partisi’nin İkinci Tarihsel Revizyon Hareketi’nin ana öncüsü rolünü oynadı ve partinin devrimci çizgisine sadık kaldı.

FKP’ye göre, “Filipinler tarihinde hiç kimse Yoldaş Joma’nın Filipin halkını mücadeleye katmasında oynadığı rolü geçemez. Ülkenin dört bir yanından milyonlarca işçi, çiftçi, küçük burjuva aydın, sıradan işçi ve profesyonel öne çıktı ve kızıl bayrak altında birleşti. Ülke koşullarının ve tarihinin en kapsamlı analizi, “Filipin Toplumu, Devrim”in (FTD) yazılmasıyla tüm ulusal-demokratik güçler, devrimci savaşçılar ve parti çizgileri harekete geçirildi ve mücadeleye hazır hale getirildi.

Yoldaş Joma, ulusal ve küresel devrime birçok yönden katkıda bulundu. Bunlar arasında özellikle Filipin toplumu, sanatı, edebiyatı ve kültürü üzerine, Marksizm-Leninizm-Maoizm felsefesi üzerine, Filipin ekonomisi ve siyasetinin eleştirisi üzerine, halkın demokratik devrimi üzerine, 1968-1999 Filipinler Komünist Partisi üzerine, 2000-2022 Filipinler Komünist Partisi üzerine, halk savaşı üzerine, birlik etkinliği üzerine, FD-FUDC Barış Görüşmeleri üzerine, Sosyalizm: Direnişin Dirilişi, Marcos Faşist Diktatörlüğü. Joma Yoldaş ölümünden sadece bir ay önce bize dünya emperyalizmi üzerine çok değerli bir makale verdi. Çok sayıda konferans, söyleşi ve tartışma aracılığıyla Marksizm, Filipinler ve tüm yönleriyle dünya devrimi üzerine çok kapsamlı materyaller sundu. Marx, Engels, Lenin, Stalin ve Mao’nun katkılarını yükseltti ve onları emperyalistlerin saldırılarından kurtardı. Joma Yoldaş ILPA; ILPS gibi birçok uluslararası örgüte önderlik etti, yol gösterdi. Sonuna kadar devrim için yaşadı. Ama onu fiziksel olarak kaybettik. Ancak onun paha biçilmez katkıları ve yarattığı büyük miras, Filipin devrimci hareketinin ve Halk Savaşının ilerletilmesinde önümüzde duruyor.

Hindistan Halk Savaşı Uluslararası Dayanışma Komitesi’nin çağrısına uyarak, 16 Ocak’ı bu büyük liderin anısına devrimi kutlamaya adayalım. Bu vesileyle, Aruna’nın bayrağını devrimci hareket için dalgalandırma kararlılığıyla bir arada duralım. O gün onun devrimci hizmetlerini anmak için seminerler, toplantılar ve buluşmalar düzenleyelim ve zamanımızın büyük liderini ezilen halka tanıtalım. Onun devrimci hizmetlerini kitlelere ulaştırmak için broşürler ve kitapçıklar bastıralım ve bunları dünyaya dağıtalım. Onun devrimci hizmetlerini öven şarkılar, şiir okumaları ve oyunlarla kültürel gösteriler yapılmalıdır. Halk orduları yürüyüş yaparak onun önünde eğilmeli ve alçakgönüllülükle devrimci ruhu sunmalıdır. Emperyalistlere ve onların yardakçılarına karşı birleşmek için bir araya gelelim özellikle de şimdi Üçüncü Dünya Savaşı/Nükleer Savaş tehdidine karşı.

Devrimci selamlarla

Amrit,

Uluslararası İlişkilerden sorumlu,

Merkez Komite,

HKP (Maoist)

02-01-2023