Մենք Թուրքիայի ժողովրդի հերոսներն ենք

Հեղափոխությամբ մենք իրավունքներ կստանանք

Մենք չենք կարող հրացաններ արձակել Կարմիր բանակի տանկերը

Պրոլետարական հեղափոխության սերունդները

 

Hey հե՜յ hey hey

Hey հե՜յ hey hey

Մենք ամեն ինչ ենք

Մենք աշխատողներ ենք, գյուղացիներ

Մենք ՝ աշխատավոր-գյուղացիական ազատագրական բանակ

հե heyյ հե heyյ:

 

Բանդան այսօր, վաղը մենք Կարմիր բանակն ենք

Մենք հեղափոխականներ ենք, ովքեր պայքարել են սրտից

Այսօր մենք վաղվա օրվա ժողովրդի գնդակն ենք

Մենք վախենում ենք ֆաշիստ դահիճներից

 

Hey հե՜յ hey hey

Hey հե՜յ hey hey

Մենք ամեն ինչ ենք

Մենք աշխատողներ ենք, գյուղացիներ

Մենք ՝ աշխատավոր-գյուղացիական ազատագրական բանակ

հե heyյ հե heyյ:

 

Ողջույն լուսավոր օրերին

Նրանց համար, ովքեր քայլում են մուրճով և խոտհարքով

Ողջույններ նրանց, ովքեր մահացան ժողովրդի համար

Նրանց համար, ովքեր զենքով գետնին են ընկնում

 

Hey հե՜յ hey hey

Hey հե՜յ hey hey

Մենք ամեն ինչ ենք

Մենք աշխատողներ ենք, գյուղացիներ

Մենք ՝ աշխատավոր-գյուղացիական ազատագրական բանակ