ՀԱՅԵՐԵՆ

ՆԱԽԿԻՆ ՆՈՒԲԱՐ Օ Ա ԱՆՅԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՌԱՄՏԻԿ. «Մենք դատապարտվում ենք ԴԱԻՇ-ի ագրեսիան և թուրքական իշխանության աջակցությունը»

Մենք դատապարտում ենք ԴԱԻՇ-ի ագրեսիան և թուրքական պետության աջակցությունը [...]

ՀԱՅԵՐԵՆ

 ՆԱՀԱՏԱԿ ՆՈՒԲԱՐ ՕԶԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԳՈՒՄԱՐՏԱԿ. Թուրքական պետությունը կարող է ունենալ իր օսմանյան կայսուրության վերածնման երազանքը և թխնամությունը Հայ ազգի ղեկավարությամբ

Թուրքական պետությունը կարող է ունենալ իր օսմանյան կայսուրության վերածնման երազանքը և թխնամությունը Հայ ազգի կրող Հունիսի 12-ը ՝ բանակի կողմից, կարող է լայնորեն տարածվել ՝ օգտագործելով հայաստանյան սահմանամերձ [...]