ik belgeler

ik belgeler

İbrahim Kaypakkaya yoldaş hakkında “çok gizli” ifadeli 24. 12. 1971 tarihli bir belge (1)