ik belgeler

ik belgeler

İbrahim Kaypakkaya yoldaş hakkında “çok gizli” ifadeli 25. 12.1971 tarihli bir belge (2)