İbrahim Polat

İbrahim Polat

Ölümsüzleştiği tarih: 22 Kasım 1986

İbrahim Polat yoldaş,  22 Kasım 1986’da TKP-ML’nin 3. Konferans hazırlıkları sırasında yaşanan çatışmada Konferans delegeleri; Hüseyin TosunRıza SökmenZeki Uygun, Ünal KüçükbayrakA. Rıza BoyoğluM. Kemal Yılmaz ve savaşçılar Kamile Öztürk ve İsmail Doğan yoldaşla birlikte ölümsüzleşti.

İbrahim Polat yoldaş 1950 yılında Malatya Kürecik’in Çevirme köyünde doğdu. Özellikle 68 kuşağının devrimci hareketinden ciddi olarak etkilenerek Şafak gazetesi etrafında örgütlendi.

Kısa zamanda aktif mücadeleye başlayan İbrahim Polat, 1970-71-72 yıllarında Çevirme köyünde bir duvar gazetesi hazırlayarak kitlelerin sorunlarını anlatıyor ve bu gazeteye “Kış Baba” adıyla yazılar yazıyordu.

Bu süreçte İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşlarıyla tanışan İbrahim Polat, onun düşüncelerinden etkilendi ve Şafak Revizyonizmi’ne karşı mücadele etti. TKP-ML TİKKO’nun kuruluşuyla birlikte Parti saflarında aktif mücadeleye başlayarak İbrahim Kaypakkaya ile birlikte Sinan Cemgil’i ihbar eden Mustafa Mordeniz’in cezalandırılmasında görev aldı. Bu eylemin ardından aranır duruma düştü.

İbrahim Polat yoldaş 1974’te ise illegal yollardan Almanya’ya gider. Burada kısa sürede yeniden Partiyle ilişki kurar. Bu süreçten sonra Batı Avrupa’da mücadele yürütür.

TKP-ML 3. Konferans Yurtdışı Delegesi olarak seçilir.

Partinin 3. Konferansı’na Yurtdışı delegesi olarak katılmak için bulunduğu Dersim’de 22 Kasım 1986’da yaşanan çatışmada 8 yoldaşıyla birlikte ölümsüzleşir.

İbrahim Polat yoldaş, ölümsüzleştiğinde TKP-ML üyesiydi.

*****

İbrahim Polat yoldaşla ilgili basında yer alan haber, yorum ve makale:

“Şanlı Partimiz TKP/ML Yanılgılarından Dersler Çıkararak Savaşını Sürdürecek, Faşist Türk Devletinin Sevinci Kursağında Kalacaktır!”

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU, Sayı: 75, Aralık 1986, Sayfa 1, 6 ve 7

(3. Konferans Delegeleri-Hürmek Ölümsüzleriyle ilgili İşçi-Köylü Kurtuluşu’nda çıkan bir. Haberde dönemin koşulları gereği kimi hatalı ve eksik bilgiler vardır. ed.)

*****

“Kasım ayında Dersim’de katledilen yoldaşlarımızın ve Ocak ayında andığımız tüm Parti şehitlerimizin ölümsüz anıları, işçilere ve tüm ezilenlere mücadele çağrısıdır:

Hiçbir Katliam Partimizin İlerleyişini, Faşist Diktatörlüğün de Çöküşünü Engelleyemez!”

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU, Sayı: 76, Ocak 1987, Sayfa, 1, 5, 6 ve 7

“Fedakarlık ve Alçakgönüllülüğün Sembolü; İBRAHİM POLAT!”

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU, Sayı: 76, Ocak 1987, Sayfa 5

İbrahim Polat yoldaş hakkında bir makale, “Fedakarlık ve Alçakgönüllülüğün Sembolü; İBRAHİM POLAT!” ikk-sayi-76-Ocak-1987, sayfa 5

*******

Çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle kitlelerin gönlünde taht kuran yoldaş:

İbrahim Polat

 

İbrahim Polat yoldaş 1950 yılında Malatya Kürecik’in Çevirme köyünde doğdu. 1968 kuşağı­nın devrimci hareketi içinde yer aldı. O dönem kendisini sol olarak gören TİİKP çevresiyle hareket etti.

Gelişmeye ve öğrenmeye açık olan İbrahim Polat, çok geçmeden aktif bir devrimci olarak Kürecik bölgesinde örgütleme çalışmalarına başladı.

İbrahim Kaypakkaya yoldaşın Kürecik bölgesine gelmesinden sonra İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşlarıyla tanışan Polat, onun dü­şüncelerinden etkilenerek partimizin kuruluş sürecinde örgütlendi. Partimizin kuruluşuyla birlikte aktif  devrimci mücadeleye başladı.

Sinan Cemgil’in İhbarcası Muhtarın Cezalandırılması Eyleminde Yer Aldı

İbrahim Kaypakkaya yoldaşın, Sinan Cemgilleri ihbar eden muhtar Mustafa Mordeniz’in cezalandırma eylemine yardımcı olduğu gerekçesiyle İbrahim Polat yoldaş da aranır duruma düştü.

1974 yılında illegal yollardan Almanya’ya geldi. Almanya’ya geldikten çok kısa bir süre içinde yeniden partimizle örgütsel ilişki kuran İbrahim yoldaş, faaliyete başladığı günden itibaren çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle kitlelerin gönlünde taht kurdu. Proletarya Partisi’nin bir üyesi olarak yüzü hep ülkeye dönük bir faaliyet içinde oldu. Sayısız defa illegal yollardan ülkeye girip çıkan İbrahim yoldaş için görevin küçüğü ve büyüğü diye bir şey yoktu.

İbrahim yoldaş 1986 yılında Proletarya Partisinin 3. Konferansı’na katılmak için yurtdışı delegesi olarak Dersim’e gitti. Konferans başlamadan önce yapılan bir ihbar sonucu 8 yoldaşıyla birlikte ölümsüzleşti.

Onu hiçbir zaman unutmayacağız. O, hep kalbimizde sevgi ve saygıyla anılacaktır.

Bir mücadele yoldaşı

*******

Dersim Hürmek Ölümsüzleri için söylenen bir şarkı

(TİKKO Müzik Topluluğu: Yetiş Yalnız (Ahmet) ve Umut Polat (Cem)-Sürecek)