İtalyan Marksist-Leninist Parti: “Marksist-Leninist ve Proleter Enternasyonalist Selamlar!”

 “Marksist-Leninist ve Proleter Enternasyonalist Selamlar!”

Türkiye Komünist Partisi-Marksist-Leninist Enternasyonal Büro’dan sevgili yoldaşlar, TKP-ML’nin kuruluşunun 50. yıldönümü için İMLP’yi etkinliğe davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Ne yazık ki, katılmak için şartlarımız yok. Ama İtalyan Marksist-Leninist Parti’nin Partinizin doğum günü ve Almanya’da onu kutlayan etkinlik için proleter enternasyonalist dileklerini size göndermekten memnuniyet duyuyoruz.

İki partimiz, İMLP ve TKP-ML, neredeyse aynı yaştalar. 9 Nisan’da İMLP’nin kuruluşunun 45. yıldönümünü kutlayacağız. Ama başında Giovanni Scuderi yoldaşın bulunduğu Parti’nin ilk öncüleri, Eylül 1967’den bu yana koşulları yaratmaya başladılar.

Partinizin, bizimki gibi, Marksizm-Leninizm-Mao Düşüncesine, sosyalizm ve komünizm bilimine, tüm dünyadaki Marksist-Leninist Partilerin başarısının ana unsuruna dayandığını bilmekten çok mutluyuz.

Bize göre, uluslararası komünist dünyanın tarihini, komünist partilerin önderlik ettiği devrimleri ve sosyalist ülkelerin kuruluşunu düşündüğümüzde, Marksizm-Leninizm-Mao Düşüncesi karşısında, tüm Marksist-Leninist Partiler çifte çaba göstermelidir. Onu anlama, devrimci proleter ruhunu kavrama ve ondan kendi ülkelerinin devrimi için yararlı unsurlar çıkarma çabası içinde olunmalıdır. Dogmatizmden, sağcı revizyonizmden, kendiliğindencilikten ve küçük-burjuva maceracılığından kaçınarak kendi ülkelerinin somut koşullarına uygulama çabası içinde olunmalıdır. Kolay değildir, ama kendi ülkemizin tarihini ve bugününü iyi bilirsek, adım adım, ne kadar zaman alırsa alsın, proletaryayı, köylüleri ve halk kitlelerini devrimci mesajımıza kazanmayı başaracağız. Kitlelerin rızası ve katılımı olmadan hedefe asla ulaşamayacağımızın bilincindeyiz.

Kitlelerle, proletaryadan başlayarak, her şeyi yapabiliriz, kitleler olmadan, proletaryadan başlayarak, hiçbir şey yapamayız. Bu, uluslararası proletaryanın büyük ustaları -Marx, Engels, Lenin, Stalin ve Mao- tarafından öğretilir ve uluslararası komünist hareketin tarihi tarafından doğrulanır.

Ortak Ustalarımız, tarihe sonsuza dek damgasını vuran devrimci başarılara imza attılar. Ne yaptıklarını ve nasıl yaptıklarını dikkatlice inceleyelim ve kazanalım! İşin sırrı, öğretilerini kendi arzularımıza göre değil, gerçekliğin bizden talep ettiği gibi nasıl uygulayacağımızı bilmektir.

Proleter çizgimizin doğru olup olmadığını kanıtlayan pratiktir. Bu yüzden kitlelerin önerilerimize verdikleri tepkiye ciddi dikkat göstermeliyiz. TKP-ML’nin 50. doğum gününü kutlama belgesinde belirtildiği gibi, “Marksizm-Leninizm-Maoizm bize gerçek ifadeleri pratikte test etmemizi ve devrimci teoriyi bu sınavdan çıkarılan derslerle zenginleştirmemizi tavsiye eder.”

Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist’ten sevgili yoldaşlara iyi Marksist-Leninist çalışmalar.

Marksist-Leninist ve Proleter Enternasyonalist Selamlar!

İMLP Uluslararası İlişkiler Merkez Komitesi Komisyonu

Englısh: https://www.tkpml.com/partito-marxista-leninista-italiano-marxist-leninist-greetings-and-proletarian-internationalists/?swcfpc=1