KBDH: Kadınların İsyanı Her Yerde

 Kadınların İsyanı Her Yerde

Kapitalizmin krizi geri dönüşsüz bir yoldan derinleşmeye devam ediyor.

Yoksulluk, işsizlik coğrafyalardan bağımsız kronik bir hal alıyor. Yağma savaşları kadını erkeği, genci, çocuğu bilcümle halkları topraklarından söküp atıyor. İnsanlık yollarda sürünüyor. Ekolojik yıkım durdurulamıyor. İnsan ve doğa her şey metalar dünyasının bir eklentisi halini alıyor. Emek sermaye çelişkisiyle birleşik cins çelişkisinin şiddeti büyüyor. Gerçeğin bir yanı bu! Kapitalizm çürüyor.

Kapitalizmin bu çürüme halleri devletlerin karakterini de belirliyor. Hemen tüm dünyada kapitalizmin politik özneleri olarak devletler ya yasalarını faşist politikalarla tahkim ediyor ya da düpedüz faşistleşiyor. Kapitalizmin krizi ve çürümüşlüğüne çözüm geliştiremiyorlar. Faşist Türk devleti de onlardan biri. O da faşist karakterini tek adam diktatörlüğü olarak tahkim etti. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, nafile! Bugün Albayrak düştü, yarın AKP-MHP faşist iktidarı yıkılacak!

Kadın özgürlük mücadelesi, bu krizin anti-faşist, anti sömürgeci cins eşitlikçi devrimci çözümünde belirleyici, öncü, önder roller oynama potansiyeli taşıyor. Kadınlar, kırım düzeyine varmış saldırılar karşısında biat etmiyor, sesini içine gömmüyor, rıza göstermiyor, itiraz ediyor, isyanı kuşanıyor. Erkek devlet şiddetine karşı harekete geçiyor. Kadınlar, yenilgiden zafere giden yolda ilerliyor.

Mirabel kardeşler faşizme karşı mücadelede katledildiler. Ama bugün milyonlarca kadın Mirabel kardeşliğinde birleşmiş durumda. Mirabelleri katledebilirsiniz ama kadın özgürlük mücadelesinin erkek egemenliğine karşı zaferini engelleyemezsiniz.

25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin coğrafyamızda ve dünyada önemli bir an’ı. Bugünü erkek egemen kapitalist zincirin Türkiye ve Kürdistan halkasından kırılmasının kaldıracı haline getirelim. Önemli bir silahlı mücadele deneyim ve birikimimiz, kararlı bir fiili meşru mücadele hattımız, ayaklanma deneyimlerimiz ve dahası Rojava kadın devrimimiz var. Faşizme karşı her koldan hücuma geçmek için bu dinamiğe yaslanan ve yaslanacak olan bir kadın hareketi durdurulamaz.

Bizler Kadınların Birleşik Devrim Hareketi olarak, 25 Kasım’da bulunduğu her yerde isyan ateşini harlayan tüm kadınları bir kez daha selamlıyoruz. Kadınların olduğu her yerdeyiz. Patriarkal, erkek egemen faşist iktidar ve onun polisi, askeri, yargısı, medyası kadına düşmandır. Bilinsin ki, bize düşman olan herkes ve her kurum bizim de düşmanımızdır. Kadınların bombada, mermide, bıçakta, sopada, sloganda ve barikatlarınız karşısında tekmeye kesmiş isyanından kurtulamayacaksınız. Bir yol arkadaşımıza değmiş eller hepimize kalkmıştır. Asla affetmeyecek hesap soracağız!

YAŞASIN KADINLARIN BİRLEŞİK DİRENİŞİ!

Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KBDH)