MKP: SELAM OLSUN MAOİST GÜZERGAH’TA HALK SAVAŞINI YÜKSELTEN TKP-ML’NİN 50. KAVGA YILINA!

SELAM OLSUN MAOİST GÜZERGAH’TA HALK SAVAŞINI YÜKSELTEN TKP-ML’NİN 50. KAVGA YILINA!

1972 24 Nisan’ında, İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş önderliğinde bir grup kadro tarafından silahlı mücadele içerisinde kuruldu TKP(ML). Dünyayı kasıp kavuran Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ürünü olan TKP(ML) aynı zamanda coğrafyamız halk yığınlarının devrimci mücadelelerinin yükseldiği koşullarda doğmuş ve Mustafa SUPHİ sonrası, coğrafyamızda ilk defa komünist bir yaklaşım geliştirilmiş, komünist partisi yaratılmıştı. Bu tarihsel bir dönüm noktasıydı.

Resmi tarih ve ideolojiye, revizyonizme, reformizme ve sosyal şovenizme, Marksizm-Leninizm-Maoizm ideolojisinin bilimselliği, ezilen halkaların mücadelelerinden alınan güçle cepheden savaş ilanıydı TKP-M’nin kuruluşu. Bu ilan ki aynı zamanda 50 yıllık bir suskunluğu parçalamış, komünist nitelikte çelikten bir parti armağan etmişti Türkiye- Kuzey Kürdistan proletaryası ve halklarına.

TKP-ML yarım asırdır, büyük fedakarlıklar ve ağır bedeller pahasına devrimci savaşı büyük bir ısrar ve kararlılıkla sürdürmüş, bugün de Türkiye-Kuzey Kürdistan’dan Rojava’ya devrimci savaşı sürdürmeye devam etmektedir. Bu durum TKP-ML’nin silahlı devrim mücadelesine stratejik yaklaşımının bir sonucudur aynı zamanda. Silahlı devrim mücadelesini dönemsel değil baştan sona kadar savunmak ve buna göre konumlanmak özelikle coğrafyamız şartlarında atlanılamaz bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun ihtiyaçlarına cevap olmak için yakın bir zaman önce gerçekleştirilen TKP-ML/TİKKO askeri konferansını, kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir kez daha coşkuyla selamlıyoruz.

Faşist Türk devletinin ezilen ve emekçi halk kitlelerine, devrimci ve komünistlere karşı gerçekleştirdiği saldırılara devrimci savaşımı ve birleşik mücadeleyi büyüterek cevap olmak bugünün ötelenemez görevidir. Bu sorumlulukla hareket eden devrimci güçler mutlaka kazanacaktır. Çünkü durum devrimci, koşullar devrim için uygundur. Devrimci güçler tarafından geliştirilecek ortak iradi müdahale faşizmi yenecek güce sahiptir.

Kaypakkaya yoldaşın söylediği gibi: ‘Önümüzde çetin ama şanlı mücadele günleri var. Sınıf mücadelesinin denizine bütün varlığımızla atılalım!’

TKP-ML’nin 50. kuruluş ve mücadele yılını kutlarken, bu tarihsel mücadelenin Halk Savaşı şehitlerini saygıyla anıyoruz.

Kaypakkaya yoldaşın yarattığı mirası devralan ve yarım asırdır kararlılıkla sürdürenlere bir kez daha selam olsun.

MAOİST KOMÜNİST PARTİ

Not: TKP-ML ‘nin 50. yıl etkinliğine gönderilen mesajdır.