Türkiye Komünist Partisi kurucuları oturan sıra Reis Merkez Komitesi Başkanı Mustafa Suphi sağ Kâtib i Umumî Merkez Komitesi Genel Sekreteri Ethem Nejat orta ve Merkez Komitesi üyesi Kayserili İsmail Hakkı sol