Mustafa Suphi

Mustafa Suphi

Mustafa Suphi tarafından Türkçeye çevirisi başlanan Komünist Parti Manifestosu İç Savaş nedeniyle bu çeviri tamamlanamamıştır Bir hayalet komünizm hayaleti Avrupayı büyülemiştir İhtiyar Avrupanın bütün iktidar makamları Papa ve Çar Metternich ve Guizot Fransız radikalleri Almanya polisleri bu hayaleti kuşatıp sıkıştırmak için bir mukaddes Ehl i Salip Haçlı tertibiyle ittihat ettiler cümleleri ile başlayan çevirinin son cümlesi şu şekilde yarım kalmıştır Komünizmin maddi şeyleri üretim ve dağıtım usulüne