Özgür Yılmaz

Özgür Yılmaz

Ölümsüzleştiği tarih: 22 Kasım 2021

Özgür Yılmaz, 05 Ocak 1951’de Erzincan’ın Handesi köyü’nde dünyaya gözlerini açtı. Yaşam onu, daha çocuk denilecek yaşlarda, yaşadığı topraklarda sınıf mücadelesi ile tanıştırdı. Henüz gençliğinin baharında 24 yaşındayken, yaşam koşullarının sertliği, yoksulluk 1975’te onu gurbet yollarına düşürdü ve Almanya’ya geldi. Almanya’ya geliş nedeni ekonomik sorunlar, yoksulluk olsa da O; ülkede filizlenen ezilen sınıfa ait olma farkındalılığını burada bilince dönüştürenlerden oldu.

Özgür Yılmaz yoldaş gerek yaşadığı Wisbaden ve gerekse de Almanya çapında demokratik kitle örgütlerinin kuruluşunda ve çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Kitle örgütlerinin başkanlığını yürüttü. Tüm yaşamı boyunca emekten yana olan mücadeleci bir emekçiydi. Yıllarca çalıştığı ve emekli olduğu Opel fabrikasında da sınıf örgütlenmesi çalışmalarına hiç ara vermedi. İşçiler içinde sendikal mücadelede, sendika temsilcisi olarak yıllarca aktif bir şekilde mücadele etti.

Almanya’da çalışmaya başladıktan sonra TKP-ML’ye yakınlaştı. Bu tarihten ölümsüzleşmesine kadar partinin bir taraftarı olarak kitlelerle son derece sıcak bir ilişki yürüttü.

22 Kasım 2021’de Almanya Wiesbaden’de ölümsüzleşti.

Özgür Yılmaz yoldaş ölümsüzleştiğinde TKP-ML taraftarıydı.