PERU HALK HAREKETİ: KURULUŞUNUN 49. YILINDA YAŞASIN TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ-MARKSİST LENİNİST!

Bütün ülkelerin işçileri birleşin

 

KURULUŞUNUN 49. YILINDA YAŞASIN TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ-MARKSİST LENİNİST!

49 yıl önce, 24 Nisan 1972’de, Türkiye Komünist Partisi–Marksist Leninist, TKP-ML, Çin’deki Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin etkisiyle kuruldu. Komünist önder İbrahim Kaypakkaya, Rusya’daki Ekim Devrimi’nden etkilenerek 1920’de kurulan ve Komünist Enternasyonal’in bir seksiyonu olarak tanınan Partinin devamı olarak bu kardeş partiyi kurdu.

Kurucu önderlerinin 1921’de Kemalist rejim tarafından erken ölümleri, Türk proletaryasının genç öncüsü için ağır bir darbe oldu. Ancak bu, gerçek komünistlerin sosyalizm ve komünizm için sarsılmaz mücadelesinde, ulusal düzeyde faşist bir rejimle kanlı bir yüzleşme içerisinde ve ikinci dünya savaşının 1960’lara kadar süren dolambaçlı uluslararası şartlarının ortasında işçi sınıfı ve köylülüğün hakları için yürütülen mücadeleye önderlik etmeleri için bir engel değildi.

Hakiki Türk komünistlerin mücadelesi, proletaryanın ideolojisindeki yeni gelişmeyi de dikkate alarak Marksizm-Leninizm-Maoizm çizgisinde ve güçlenmiş olan revizyonizmle arasına kalın bir çizgi çekerek ısrarlı bir şekilde devam etti ve Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist’i, TKP-ML’yi geliştirdi.

Peru Halk Hareketi-İsviçre olarak, 49. kuruluş yıldönümünde Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist’i, TKP-ML’yi sınıf coşkusuyla selamlıyor ve Dünya Proleter Devrimi yolunda Türkiye proletaryasının öncüsü olarak kendisini konsolide etme ve güçlendirme mücadelesinde başarılar diliyoruz. Ayrıca, TKP-ML’nin “2021: Maoizm’i Savunma Yılı” ve “Paris Komünü’nün 150. Yıldönümü Ortak Enternasyonal Bildirisine” katılmalarını devrimci coşkumuzla selamlıyoruz.

Kardeş parti Türkiye Komünist Partisi-Marsist Leninist, TKP-ML’yi en içten devrimci selamlarımızı tekrar ederek, başarılarının devamını diliyoruz.

 

KURULUŞUNUN 49. YILINDA, YAŞASIN TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ-MARKSİST LENİNİST!

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

ŞAN OLSUN MARKSİZM-LENİNİZM-MAOİZM’E!

 

Nisan 2021

PERU HALK HAREKETİ

-İSVİÇRE-

Spanısh: https://www.tkpml.com/movimiento-popular-peru-viva-el-partido-comunista-de-turquia-marxista-leninista-en-el-49-aniversario-de-su-fundacion/

German: https://www.tkpml.com/volksbewegung-peru-es-lebe-die-kommunistische-partei-der-turkei-marxistisch-leninistisch-zum-49-jahrestag-ihrer-grundung/

French: https://www.tkpml.com/mouvement-populaire-perou-vive-le-49e-anniversaire-de-la-fondation-du-parti-communiste-de-turquie-marxiste-leniniste/

Englısh: https://www.tkpml.com/peru-peoples-movement-long-live-the-communist-party-of-turkey-marxist-leninist-on-the-49th-anniversary-of-their-foundation/