Peru Komünist Partisi’nden Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist’in 50. Yıldönümüne Selamlar

Peru Komünist Partisi’nden

Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist’in

50. Yıldönümüne Selamlar

Sevgili Yoldaşlar: 

Partinizin, Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist’in 50. yıldönümünü büyük bir komünist sevinçle selamlıyor, 24 Nisan 1972’de proletarya ideolojisinin meşalesiyle ülkenizde Mustafa Suphi ile başlatılan komünist mücadeleye süreklilik kazandıran büyük önderiniz İbrahim Kaypakkaya’yı anıyoruz.

Dünya proleter devriminin bu yeni aşamasında, sönük kalmayan evrensel ideoloji, Marksizm-Leninizm-Maoizm tarafında birleştik. Komünist Manifesto’dan bu yana 174 yıldan fazla süren mücadeleyle ve yirminci yüzyıldaki sosyalist inşanın büyük tarihsel deneyimiyle insanlığın en ileri olanlarıyla donanmış durumdayız. Bunlar, kıtalarımızın her birinde onlarca yıllık büyük komünist tarihtir.

Dünyanın emperyalist güçler arasında yeniden paylaşılması uğruna emperyalistler arası mücadeleler, Ukrayna’dakine benzer yeni savaşlara yol açıyor ve dünyayı yeni bir dünya savaşına yaklaştırıyor. Bunun karşısında kendimizi proleter konumda yeniden ifade ediyoruz: ya devrim savaşı önler ya da savaş devrimi başlatır.

Peru devleti tarafından katledilen ve acımasızca ortadan kaldırılan sevgili Başkanımız Gonzalo ile dayanışmanız ve gericilerin son yasalarla hapishanelerde öldürdüklerinin kalıntılarını ortadan kaldıracaklarını söyleyen Peru’nun siyasi tutsaklarıyla dayanışmanız için çok minnettarız. Ayrıca, Türk tutsakların haklarını savunmak, tecrit ve zulme karşı ve özgürlükleri için verdikleri yorulmak bilmez mücadeleye desteğimizi yineliyoruz.

Komünist partilerin birliğinin güçlendirilmesi, Marksizm-Leninizm-Maoizm’i dünya devriminin önderliğine yerleştirmek proletaryanın ve dünya halklarının mücadelesinin doğru önderliğini güvence altına almak için vazgeçilmezdir. Bu ortak göreve devam edeceğiz, çünkü iyi bildiğimiz gibi: Komünist devrim olmadan halkın hiçbir şeyi olmayacaktır.

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi-Marksist-Leninist ve kurucusu yoldaş İbrahim Kaypakkaya’nın 50. yıldönümü!

 

Peru Komünist Partisi

Merkez Komitesi

French: https://www.tkpml.com/salutations-du-parti-communiste-du-perou-au-parti-communiste-de-turquie-marxiste-leniniste-pour-son-50e-anniversaire/?swcfpc=1

Spanısh: https://www.tkpml.com/saludo-del-partido-comunista-del-peru-al-partido-comunista-de-turquia-marxista-leninista-en-su-50-aniversario/?swcfpc=1

Englısh: https://www.tkpml.com/greetings-from-the-communist-party-of-peru-to-the-communist-party-of-turkey-marxist-leninist-on-your-50th-anniversary/?swcfpc=1