PKK: Partinizin 50 yıllık devrimci savaştaki ısrar ve pratiğini selamlıyor 50. mücadele yılını kutluyor, coşkunuzu paylaşıyoruz

Partinizin 50 yıllık devrimci savaştaki ısrar ve pratiğini selamlıyor 50. mücadele yılını kutluyor, coşkunuzu paylaşıyoruz

Yoldaşlar,

Toplumsal hareketler, tarihsel ve kültürel birikimler üzerinden varlık kazanırlar. Bu gerçeklik kendiliğinden oluşan bir durum değildir. İradenin ve kararlı pratiklerin yarattığı bir süreçtir. İşte 71 devrimci çıkışı da böylesi bir irade ve kararlılığın eseridir. 68 isyanlarının yarattığı etkiyi ve potansiyeli sistem sınırlarına takılı kalmadan, protesto ve işgal eylemlerinden devrimci savaş perspektifine kavuşturan, bu perspektifin örgütünü ve savaşacak ordusunu yaratan bir irade ve kararlılıktır 71 devrimci çıkışı! Devrimciler ve devrim hareketleri AN’ı yakalayan ve AN’ın eylemini pratikleştiren hakikatlerdirler. Bu anlamıyla 71 çıkışı AN’ın devrimci görevlerinin başarıldığı bir pratiktir.

12 Mart faşist askeri darbe bu devrimci çıkışı engelleme çabasıydı. Başaramadı! Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin yoldaşları olarak, Kürdistan ve Türkiyeli devrimciler olarak faşizme karşı amansız mücadelemiz devam etmektedir.

Parti olarak bu tarihsel mirasın ardıllarıyız. Önder Apo, çıkışının ve devrimsel gelişimine en büyük katkıyı bu büyük devrimci önderlerin sağladığını her fırsatta dile getirdi. Önderliksel çıkışının, Deniş Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya’nın anılarına sahip çıkma ve amaçlarını başarma temelinde gerçekleştiğini belirtti.

Bunun içindir ki; Türkiye ve Kürdistan’da bugünün koşullarında hala var olan ve faşist rejime darbeler vuran bir direniş varsa bu 71 devrimci kopuşunun yarattığı büyük mirastan kaynağını almaktadır.

TKP-ML, 71 devrimci çıkışının en önemli mevzilerinden biridir. Ve olmaya devam ettiğini silahlı mücadele gerekliliği ve halk savaşındaki ısrarıyla göstermektedir. 50 yıllık mücadele tarihi büyük bedellerin verildiği bir savaş ve mücadele tarihidir. Mücadele bedeller ödenerek kazanılıyor. Devrimci önder Kaypakkaya Yoldaş’tan, Süleyman Cihan, Mehmet Demirdağ, Kazım Çelik, Barbara Anna Kistler, Nubar Ozanyan ve adını anamadığımız yüzlerce ölümsüz yoldaş bu mücadelenin iradesi, kararlılığı, bedelleri ve aynı zamanda başaranlarıdırlar. Bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

24 Nisan aynı zamanda Ermeni halkına yönelik geliştirilen soykırımın tarihidir. Faşist TC’nin soykırımcı zihniyet ve siyaset uygulamaları Kürt halkı başta olmak üzere bölge halklarına yönelik bugün de devam etmektedir. Medya Savunma Alanlarına yönelik başlatılan işgal saldırıları Kürdistan özgürlük değerlerine yönelik bir soykırım saldırısıdır. Bunun için bu değerlerin yaratıcı ve savunucu gücü olan gerilla güçlerine karşı bir imha saldırısı yürütülmektedir. Bu saldırılar kırılacak ve faşizm yenilecektir. Bu kararlılık ve iradeyle amansız bir direniş sergilemekteyiz.

Dağlarda ve şehirlerde büyüyen ortak mücadelemiz faşizmi yenecektir. Güçlü bir tarihsel miras üzerine kurduğumuz Halkların Birleşik Devrim Hareketi ve Kadınların Birleşik Devrim Hareketi devrimci savaşımızın ve mücadelemizin teminatıdırlar. Faşist AKP-MHP rejimine karşı savaşımız “Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız” devrimci seferberlik hamlemiz işte bu temelde gelişiyor.

Yoldaşlar,

Kaypakkaya yoldaşın Amed zindanında ‘Daha sıkı, daha sağlam, daha kararlı bir savaş dilerim’ sözlerinin 50. savaş yılında ileri bir aşamada pratikleşeceğine inanıyor, yeni savaş yılında tüm kadro, savaşçı, militan ve sempatizan yapısına üstün başarılar diliyoruz.

 

Partîya Karkerên Kurdistan (PKK)

24.04.2022

Not: TKP-ML ‘nin 50. yıl etkinliğinde gönderilen mesajdır.