TKP-ML EB: Politik Tutsaklara Özgürlük, Gerillaya Yönelik SİHA Saldırılarına Ve Kimyasal Silah Kullanımına Hayır!

Politik Tutsaklara Özgürlük, Gerillaya Yönelik SİHA Saldırılarına Ve Kimyasal Silah Kullanımına Hayır!

Hapishaneler, egemen sınıfların, ezdiği, sömürdüğü, baskı altında tuttuğu geniş işçi, emekçi yoksul halk kitlelerine dönük şiddet ve sindirme araçlarından biridir. Hapishaneler sadece içerideki tutsaklara yönelik değil aynı zamanda ve esasta da dışarıdaki geniş emekçi halk kitlelerine yönelik bir gözdağı aracıdır. Sınıf mücadelesi tarihi kadar eski hapishaneler tarihi, egemen sınıfların baskı, işkence ve katliamlarıyla olduğu kadar özellikle politik tutsakların direnişleriyle de doludur.

Bizim ülkemizin hapishaneleri de tüm dünyada olduğu gibi Kürt, Türk çeşitli milliyetlerden halkımızın devrimci ve komünist öncüleri için hep bir sınav olagelmiştir. Devrimci ve komünistler yaptıkları barikat direnişlerinden ölüm oruçlarına kadar bir dizi direniş yöntemiyle karşılayarak bu sınavı başarıyla geçmişlerdir. Bu direnişlerde tüm dünyadaki sınıf ve mücadele yoldaşlarının pratikleriyle beslenmişler, aynı zamanda dünya hapishaneler direnişine önemli değerler de katmışlardır.

Ne var ki, komünizm mücadelesinin zaferine kadar hapishaneler devrimciler, komünistler ve geniş halk kesimleri için birer işkencehane ve cinayet mahalli olarak var olmaya devam edecektir. Nitekim emperyalist-kapitalist sistem, ekonomik, politik krizi derinleştikçe, halkın öfkesi dipten gelen bir dalga olarak büyüdükçe hapishanelerdeki işkence ve katliam politikalarına daha da hız kazandırmaktadırlar. Bugün tam da böylesi bir süreçten geçmekteyiz.

Diğer yandan emperyalizmin kuklası faşist devletler, ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi veren, özellikle de Halk Savaşı yürüten gerillalara yönelik saldırılarını yoğunlaştırmaktadırlar. Tüm bunlar halkın öfkesinin kanalize olacağı yeri baştan yok etmeye dönük çabalardır. Nitekim silahlı insansız hava araçları ve dronelarla yaptıkları saldırılarda sadece gerilla değil sivil halk da büyük zarar görmekte ve katledilmektedir. Bunun en somut örnekleri Rojava’da yaşanmaktadır. Sadece bu yılın Ağustos ayında Rojava’da 40 çocuk Türk devletinin SİHA saldırılarıyla katledildi. Ayrıca özellikle Irak Kürdistanı’nda (Başur) Türk devletinin gerilla alanlarına yönelik saldırılarında kimyasal silahlar kullanmakta olduğu tespit edilmiştir. Gerillalar ise SİHA ve dronelarla yapılan bu saldırılara ve kimyasal silah kullanımına karşı inşa ettikleri tünellerde büyük bir direniş sergilemekte ve Türk devletine önemli kayıplar da verdirmektedir.

Böylesi bir süreçte partimiz TKP-ML, ICSPWI’nin (International Committee to Support the People’s War in India), siyasi tutsakların serbest bırakılması ve Hindistan’daki devrimci hareket alanlarında halka ve devrimcilere yönelik insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıların durdurulması talebiyle yaptığı çağrıyı sahiplenmektedir.

Bu vesileyle TKP-ML olarak Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’in dünya çapında 13-19 Eylül tarihleri arasındaki Eylem Haftası çağrısına ses veriyor; “Tüm siyasi tutsaklara özgürlük” ve “Gerillaya yönelik SİHA, İHA, drone saldırılarına ve kimyasal silah kullanımına hayır” diyoruz. Tüm enternasyonal güçleri bu taleplerle 13-19 Eylül tarihleri arasında başta Hindistan ve Türk konsoloslukları önleri olmak üzere sokağa, eyleme çağırıyoruz.

TKP-ML Enternasyonal Büro

04.09.2022

Englısh: https://www.tkpml.com/tkp-ml-ibfreedom-for-all-political-prisoners-no-to-ucav-attacks-against-guerrillas-and-the-use-of-chemical-weapons/?swcfpc=1