Süleyman Cihan

Süleyman Cihan

Mehmet Ağar Şube 2 Müdürü imzasıyla Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına gönderilen düzmece ancak gerçek olan resmi belge