TKP-ML Avrupa Komitesi: “Şehitlerimiz yol göstermeye devam ediyor…”

İDEOLOJİK GÜCÜMÜZÜ MARKSİZM-LENİNİZM-MAOİZM’DEN, KARARLILIĞIMIZI ŞEHİTLERİMİZDEN ALIYORUZ!

Şehitlerimiz yol göstermeye devam ediyor…

 

Yoldaşlar,

Devrim, zor olmadan gerçekleştirilemez. Dünyanın hiçbir yerinde burjuvazi iktidarını kendi rızasıyla işçi sınıfına ve ezilenlere teslim etmemiştir. Partimizin 48 yıllık devrim mücadelesi bunu fazlasıyla kanıtlamıştır.

Her devrimcinin, militanın ve devrim mücadelesine katılan her yeni neferin devrim şehitlerinin fedakarlığından, kararlılığından, feda ruhundan öğreneceği ve öğrendiği sonsuz şeyler vardır.

Devrim şehitlerimizi çatışmalarda, yargısız infazlarda, darağaçlarında, ölüm oruçlarında, işkencelerde kaybettik. Sınıf mücadelesinin en zor anlarında her bir şehidimiz, tereddütsüzce ölüme meydan okudu. Onlar proletarya ideolojisinden aldıkları güçle, halka ve davalarına olan bağlılıklarını hayatlarını feda ederek gösterdiler.

Partimizin 1978 yılından bu yana ilan ettiği Parti ve Devrim Şehitlerinin anıldığı yeni bir ocak ayı içindeyiz. Devrim ve sosyalizm mücadelesinde yitirdiğimiz savaşçılarımızı, militanlarımızı ve Türkiye devrimci hareketinin şehitlerini sahiplenmek, dünya devrim mücadelesinde sonsuzluğa uğurladığımız binlerce devrim kahramanını andığımız bu ay, Partimiz açısından önemli bir yere sahiptir.

Partimizin mirasçısı olduğu Türkiye Komünist Partisi’nin kurucusu Mustafa Suphi ve 14 yoldaşı 29 Ocak 1921 tarihinde Kemalistlerce kurulan bir tuzak sonucu Karadeniz’de katledildi. Partimizin birçok kadro ve önderi; Ali Haydar Yıldız, Meral Yakar, Atilla Özkan, Mevlüt Çınar, Mehmet Günalp, Ali Sağcan, Haydar Aslan, İhsan Parçacı, Haydar Doğan, Zeki Peker, Ali Demirdağ, Erkan Fener, Nilüfer Atav, Adem Asal, Erhan Öztürk, İhsan Şimşek, Hasan Özdoğan, Muharrem Kaya ve Polat İyit bu ayda şehit düştüler. Uluslararası alanda Alman sosyalist işçi hareketinin önderlerinden Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht bu ayda Alman tekelci burjuvazisi tarafından hunharca katledildiler. Ve gene Ekim Devrimi’nin mimarı, Uluslararası Komünist Hareket’in büyük önderi Lenin bu ayda aramızdan ayrıldı. Partimizin kurucu önderi İbrahim Kaypakkaya bu ayda düşman tarafından yaralı olarak ele geçirildi. Parti şehitlerini andımız bu ayda parti genel sekreterlerimiz, Süleyman Cihan, Kazım Çelik ve Mehmet Demirdağ yoldaşlar şahsında yüzlerce şehidimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Parti ve devrim şehitlerini andığımız bu ayda, dünya proletaryasının büyük öğretmenleri Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung yoldaşların anıları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken, Türkiye devrimci hareketinin önderleri Mahir Çayan, Deniz Gezmiş ve devrim şehitleri  Mazlum Doğan, Fatih Öktülmüş, Cafer Cangöz, Sinan Kukul, Tamer Arda, Hatice Yürekli, Teslim Demir, Ulaş Bayraktaroğlu, Gül Kaya, Ceren Güneş, Aynur Ada, Sakine Cansız, Erdal Eren, Hrant Dink, Bayram Namaz ve  Sinan Ateş şahsında tüm devrim şehitlerini bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Parti ve devrim şehitlerimizi andığımız bu ayda, devrim ve sosyalizm mücadelemizde, Marksizm, Leninizm ve Maoizm’den aldığımız ideolojik gücümüzü şehitlerimizin ortaya koydukları kararlıkla birleştirerek 48. mücadele yılına daha büyük bir coşku ve atılganlıkla gireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın!

 

Şehitlerimiz Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor!

Parti ve Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Yaşasın Halk Savaşı!

Yaşasın MLM!

 

TKP-ML Avrupa Komitesi

Ocak 2020