TKP-ML MK-SB: KAZANACAĞIZ, BİZ KAZANACAĞIZ!

Açıklama No: 2019/12

KAZANACAĞIZ, BİZ KAZANACAĞIZ!

Çünkü biz biliyoruz ki direnenler yenilebilirler, ancak direnmeyenler daha baştan kaybetmişlerdir. Biz bu gerçeği Başkan Mao’dan biliyoruz: “Karışıklık çıkarmak, başarısızlığa uğramak, yeniden karışıklık çıkarmak, yeniden başarısızlığa uğramak… Ta ki yok olup gidinceye kadar. Emperyalistlerin ve bütün dünyadaki gericilerin halkın davası karşısındaki tutumlarının mantığı budur ve onlar asla bu mantığa aykırı hareket etmezler. Bu Marksist bir yasadır. (…) Savaşmak, yenilgiye uğramak, yeniden savaşmak, yeniden yenilgiye uğramak, yeniden savaşmak… Ta ki zafere ulaşıncaya kadar. Bu da halkın mantığıdır ve halk asla bu mantığa aykırı hareket etmez. Bu da başka bir Marksist yasadır.”

Bugün bu gerçeği en son faşist Türk devletinin Kuzey ve Doğu Suriye’ye saldırısında net olarak gördük. Emperyalistler Kürt ulusunun kazanımlarını ortadan kaldırmak için faşist TC devletine yol verdiler. TC devleti şu anda Rojava topraklarında DAİŞ artığı çetelerle, tanklarıyla, uçaklarıyla katliam yapmaktadırlar. Emperyalistlerin ve bütün dünyadaki gericilerin Kürt ulusunun haklı ve meşru davası karşısında tutumu budur.

Bunun karşısında ise başta Kürt ulusu olmak üzere çeşitli inanç ve milliyetlerden halk, devrimci ve komünistler, enternasyonal savaşçılar direnmektedir. Bu da halkın mantığıdır. Bugün Türkiye Kürdistanı’nda direnenler, bugün Rojava topraklarında direnenler halkın mantığı hayata geçirmektedir.

Partimiz TKP-ML ve halk ordusu TİKKO, Komünist Kadınlar Birliği Kürt ulusal özgürlük hareketiyle birlikte Rojava topraklarında emperyalizme ve faşizme karşı verilen mücadelede mütevazi güçleriyle yer almaktadır. Yer almaya, direnişine omuz vermeye de devam edecektir. Çünkü bu direniş, halkın direnişidir. Haklıdır ve meşrudur!

Bu temelde Kürt ulusal özgürlük hareketinin 42. kuruluş yıldönümünü devrimci duygularımızla selamlıyor. Mücadelenizde başarılar diliyoruz.

Şehit Çiyager’in ifadeleriyle: “Ne olursa olsun, son muhteşem olacaktır”!

Yaşasın Kürt Ulusunun Haklı ve Meşru Mücadelesi!

Yaşasın Özgürce Ayrılma Hakkı!

Yaşasın Halk Savaşı!

 

TKP-ML MK-SB

27 Kasım 2019

Kürtçe: https://www.tkpml.com/tkp-ml-mk-sb-eme-bi-ser-bikevin-eme-bi-ser-bikevin/