TKP/ML MK’dan Şehitler Haftası Açıklaması: “TIRNAĞIMIZLA KAZIYOR, KANIMIZLA YAZIYOR, CANIMIZLA KAZANIYORUZ!”

TIRNAĞIMIZLA KAZIYOR, KANIMIZLA YAZIYOR, CANIMIZLA KAZANIYORUZ!

Çeşitli Milliyetlerden Türkiye Halkına;
Sömürü ve baskı kuşatması altında tutulan, horlanan ve yok sayılanların özlemlerini gerçekleştirmek için mücadele eden uluslararası komünist hareket, bu yolda ağır bedeller ödeyerek, yaralarını sararak yürümeye devam ediyor. Bu soylu amaç için mücadele etmekten başka seçenek, yol ve yöntem bulunmuyor. Komünizm kervanının ülkemiz topraklarındaki temsilcisi partimiz TKP/ML, sınıf mücadelesinin 40 yıllık kesitinde başta dört genel sekteri olmak üzere nice önder kadrosunu, sayısız savaşçı ve militanını bu kavgada ölümsüzlüğe uğurlayarak azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Demokratik halk devrimi, sosyalizm ve komünizm amacını ülkemiz topraklarında muktedir kılana dek nice devrim ve komünizm neferi daha yaşamını ve son nefesini inançları uğruna harcamaktan çekinmeyecektir.
Meral Yakar’dan Beşlere, Yurdal’dan Suzan’a uzanan 40 yıllık savaş ve direniş tarihimiz boyunca, çarpışarak, direnerek, işkencehanelerde, pusularda, saldırı ve katliamlarda, mücadele ve savaş cephesinde ölümsüzleşen yüzlerce yoldaşımız kavga bayrağını ardıllarına lekesiz teslim etmiştir. Yaşayanlar, onlar için de yaşıyor, savaş onlar adına da sürdürülüyor. Savaşı sürdürürken ölümsüzleşenlerle yaşayanlar arasındaki fiziki ayrılık, ardıllarında erken ölümlere duyulan öfkeye, artan sınıf kinine dönüşüyor.
Bizleri; komprador patron ağa devletinin ülkemiz toprakları üzerinde akıttığı kanın hesabını sormaya, işçilerin, emekçilerin, yoksulların ve Kürt ulusu başta olmak üzere çeşitli milliyetlere mensup ulusların gasp edilmiş hakları için örgütlenmeye, savaşmaya ve kazanmaya sevk ediyor. Savaş siperlerinde kanı bir bine karışan Mazlum ve Yurdal’ın cesaretini, fedakârlığını kuşanmaya, dayanışma ruhunu büyütmeye kilitliyor. Kadının kurtuluşu ve özgürleşmesi mücadelesinde umudu önderleşerek, komutanlaşarak çoğaltan Beşler şahsında Sefagülleşmeye, Nurşenleşmeye çağırıyor.
40. mücadele yılında partimiz, dünya halklarının büyük muharebe pratiklerine, halkımızın savaş ve mücadele pratiğini katarak yoğruluyor. Partimiz, komünist geleneğin zengin deneylerine kendi deneylerini ekleyerek çelikleşiyor. Marksizm-Leninizm-Maoizm bilimiyle donanmış güzergâhımızda, yaşamın sürekli tabi tuttuğu testle doğrulayarak oluşturduğu güvenle yol alıyoruz.

İşçiler, Köylüler, Gençler;
Faşist Kemalist Diktatörlük kurulduğu günden bu yana soykırım ve katliamlarla, katmerli baskı ve sömürüyle emekçi ve yoksul halkın geleceğini kanla yoğuruyor. Yoksulluk, işsizlik, açlık ve sefalet her geçen gün daha da derinleşiyor. Sistemin derinleşen krizi Avrupa’daki devletleri iflasa sürüklerken ülkemiz egemenlerinin “teğet geçti” yalanı artık dikiş tutmuyor. Krizin yükü işçi ve emekçilerin kazanılmış hakları tırpanlanarak hafifletilmeye çalışılıyor. Sömürünün katmerleştirilmesi için esnek çalışma rejimi burjuva feodal düzenin güvencesi olmaya, taşeronlaştırma, güvencesiz çalıştırma ve örgütsüzleştirme saldırısı işçi ve emekçilere dayatılmaya devam ediyor.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden dünyanın dört bir yanına yayılan isyan dalgasının, yangınları tutuşturan öfkenin dili aynı şarkıyı söylüyor. Ezilen ve horlanan milyonların öfke perdesinin yırtılmasıyla emperyalist finans merkezlerine de sıçrayan isyan hareketleri; katliamlara, müdahalelere, polisiye tedbir ve önlemlere başvurularak bastırılmaya çalışılıyor.
Demokratikleşme ve açılım sahtekârlıklarıyla kapsamlı saldırılar perdelenmek istenirken kimyasal silahlarla, askeri ve siyasi operasyonlarla, Kürt ulusunun mücadelesi ve direnişi tasfiye edilmeye, ezilmeye çalışılıyor. KCK operasyonlarıyla seçilmiş Kürt siyasetçiler, aydın ve yazarlar, avukatlar, gazeteciler dalga dalga gözaltına alınıp tutuklanarak devrimci, demokrat, ilerici ve yurtseverlere gözdağı verilmek isteniyor. Van Depremi gibi büyük yıkım ve felaketler ırkçı-şoven saldırılara, Kürt sorunuyla ilişkili tartışmalara malzeme yapılmaya, Kürt halkına karşı düşmanlık körüklenmeye, “depreme önlem” yalanlarıyla yıkım ve rant projeleri hazırlanmaya çalışılıyor.
Tüm bu halk düşmanı politikalara, baskı ve sömürüye, katletme, tutuklama saldırılarına karşı her alanda mücadeleyi yükseltmenin zamanıdır şimdi. Devrim ve komünizm şehitlerini anmanın tek geçerli yolu savaşı ve direnişi devrim davasının yıkılmaz duvarları üzerine inşa ederek umudu büyütmekten geçmektedir.
Devrimciler, Yoldaşlar;
Emperyalist kapitalist sistemin daha fazla kar ve sömürü uğruna dünya halklarını mahkûm ettiği yokluk, sefalet ve acı karşısında şehitlerimizin vasiyeti kesin ve nettir. Onlar sömürü ve yağma cennetine dönüştürdükleri dünyamızın kurtuluşunun ellerimizde olduğunu bilerek; emperyalizme, komprador kapitalizme ve her türden gericiliğe karşı gerillada, zindanlarda, işkence tezgâhlarında, barikat çatışmalarında, pusularda, infazlarda, darağaçlarında, mücadelenin sürdüğü her alanda soluklanmadan kavgayı sürdürerek ölümsüzleştiler.
And olsun ki şehitlerimize verdiğimiz devrim sözünü, devrim davası uğruna ölmeyi bilenlerin izlerine basarak gerçekleştireceğiz. Emperyalistlerin ve uşaklarının yaratmaya çalıştıkları korku dağlarını bir bir devirerek, yıkılmaz dedikleri kalelerini sarsarak proletaryadan, emekçi halkımızdan ve şehitlerimizden aldığımız güçle zafere doğru yürüyüşümüzü tamamlayacağız.
Partimiz TKP/ML’nin kuruluşunun 40. yılını kutlamaya, komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşı katledilişinin 39. yılında anmaya hazırlanırken başta dört genel sekreterimiz olmak üzere, demokratik halk devrimi, sosyalizm ve insanlığın nihai kurtuluşu komünizmi ülkemiz topraklarında inşa etme mücadelesinde ölümsüzleşen yüzlerce şehidimizi değerli hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilerek, bağlılıkla anıyoruz.
Onları; MLM hatta sebat ederek, Kaypakkaya yoldaşın çizgisine bağlı kalarak ve halk savaşı güzergâhında ısrarla ilerleyerek, dökülen her damla kanın hesabını sorarak anacağız.
Onları anma ve yaşatmanın, davalarına sahip çıkmanın ve uğruna ölümsüzlüğe yükseldikleri kavgayı kazanmanın yolu bu olacaktır.

DEVRİM VE KOMÜNİZM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!
YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO VE TMLGB!
YAŞASIN HALK SAVAŞI!

TKP/ML
Merkez Komitesi
Ocak 2012