Atina’da Lorenzo Orsetti (Tekoşer Piling) Anıldı

Atina’da Lorenzo Orsetti (Tekoşer Piling) Anıldı 10 Mayıs 2019 Cuma günü, saat 19: 00’da Atina Politik Teknik Üniversitesi’nde Lorenzo Orsetti anıldı. 18 Mart 2019’da Suriye’nin … Atina’da Lorenzo Orsetti (Tekoşer Piling) Anıldı okumayı sürdür