1. Kongremiz Mücadelede Israrın, Kavgada Cüretin Adıdır!

1.Kongremiz Mücadelede Israrın, Kavgada Cüretin Adıdır!

Faşist iktidarların işçi ve emekçiler üzerinde ki saldırıları gün geçtikçe daha fazla yoğunlaşırken, egemenler “yönetememe krizlerini” örtbas etme ve gelişen karşı koyuşları bastırma çabalarına girmektedirler.

Kağıttan kaplanların yarattığı tüm yılgınlığa, karamsarlığa ve umutsuzluğa karşı; çıkış noktası, umudu birlikte örmenin yoludur Birinci Kongremiz. Yaşanan tüm sorunlara karşı birinci kongremiz umudun yolcusu olduğumuzun beyanıdır.  Tüm çiçekler koparılsa da baharın gelişinin engellenemeyeceğini unutmamalıyız!

Parti ve Devrim şehitlerimizi saygıyla anarken, Serdar Can ve Güzel Şahin yoldaşlarımızın partimizin Onur Üyeleri seçilmeleri ve kongremizin Nubar Ozanyan yoldaşımıza atfedilmesi örgüt anlayışımızda bir pusuladır.

Yeni Gezilere Çıkıp, Serhildan’lara Duracağız!

Yaşasın Partimiz TKP-ML, Halk Ordusu TİKKO, Gençlik Örgütü TMLGB ve Kadın Örgütümüz KKB!

Stuttgart TKP-ML Militanları