KOMÜNİST

DİN SORUNU, YABANCILAŞMA POST-MODERNİZM!

Sunu Yoldaşlar, Bu sayımızda, verilen görev üzerine parti komitelerimiz tarafından hazırlanan üç ayrı araştırma yazısına yer veriyoruz. Yazılarda ele alınan ana sorunlar birbirleriyle doğrudan ilgili […]

KOMÜNİST

TÜZÜK (2005)

Açıklama: Yoldaşlar, bilindiği gibi 7. Konferans kararı ile belirlenen tüzüğün yeniden düzenlenmesi; sadeleştirilerek daha da anlaşılır hale getirilmesi ve parti iradesi tarafından onaylanması görevi MK’nin […]

KOMÜNİST

Dünyada Ve Türkiye’de Durum Değerlendirmesi

Dünyada Ve Türkiye’de Durum Değerlendirmesi Dünyada Durum Değerlendirmesi Emperyalist-kapitalist sistem ekonomik-siyasi bir kriz içindedir. Bir taraftan bu krizin yükünü dışta dünya halklarının sırtına, içte hak […]