Komünist 72’den: Dünyada ve Türkiye’de Durum – II. BÖLÜM

Giriş

Türkiye’de Durum

“İnsanlar var olduğu sürece Komünist Partisi önderliğinde, her türlü mucize yaratılabilir.” (Mao Zedung, c. 4, s. 454)

 

SON ON YILIN PANORAMASI

 

İÇİNDEKİLER

1. Politik Durum: Faşizmin Gemi Azıya Alması

Kemalizm’in AKP İktidarı Şahsında Yeniden Üretilmesi

Faşist Baskılardan Kaçış: Göç

2. Ekonomik ve Sosyal Durum: Açlık, Yoksulluk, İşsizlik Kıskacında Türkiye Toplumu

Kriz: Ekonomide Küçülme ve Yüksek Enflasyon!

İşsizlik

3. Türkiye İşçi Sınıfının Durumu

İşçi Sınıfının Örgütlülük Durumu

İşçi Sınıfı Eylemleri

Greve Çıkılan İşyerleri

Grev Yasaklamaları

İş Cinayetleri

4. Köylülüğün Üretemez Duruma Gelmesi

5. Sosyal Yaşamda Değişim

Örgütlenme ve Dernekleşme

6. Kadınlar ataerkil tahakküm altında, eziliyor, sömürülüyor ve katlediliyor!

7. Azınlık Milliyet ve İnançlar Üzerinde Baskı Sürüyor!

8. Çevre Eylemleri Sürüyor!

9. Türk Hakim Sınıflarının İçinde Bulunduğu Durum

10. Türkiye’de Yaşanan Kriz Yapısaldır!

11. Demokratik Halk Devrimi Günceldir!

12. Kürt Ulusal Sorunu: Şiddetini Koruyan Başlıca Çelişkilerden Biri!

13. Türkiye ve Türkiye Kürdistanı Devrimci Hareketinde Durum

Kürt Ulusal Hareketi Üzerine

Politik iktidarı ele geçirmek için tüm çelişkilerin devrimci dinamiğiyle buluşmak zorunluluktur.

Kürt Ulusal Hareketi’yle İlişki, İttifak Politikası ve HBDH Üzerine

14. Önderlik Meselesi Tayin Edicidir!

Partimiz Süreci Karşılamaya ve Devrimi Örgütlemeye Muktedirdir!

EK-1

2018 Yılında İşten Atmalar, Direnişler ve Yasaklar