Komünist 72’den: Dünyada ve Türkiye’de Durum – I. BÖLÜM

Giriş

 “Fırtınaya Hazır Olun!”

İÇİNDEKİLER

1.1) Giriş
1.2) Kriz Devam Ediyor!
1.3) Neo-liberalizmin İflası!
1.4) Emperyalist Kapitalist Sistemin Yeni Sömürü Yöntemlerine Dair
1.5) Emperyalistler Arası Çelişkiler, Rekabet ve Pazar Paylaşımı

a) ABD Emperyalizmi: “Kağıttan Kaplan!”

b) Çin Sosyal Emperyalizmi: “Çin Malı” Ejderha

c) Avrupa Birliği Emperyalizmi: İhtiyar Dinazor!

d) Rusya: Uyanan Ayı!

e) Sonuç

1.6) Pazar Paylaşımında Yeniden Latin Amerika
1.7) Yeni Pazar Paylaşımında Afrika
1.8) Emperyalist Rekabet Savaşında Ortadoğu

a) Suriye İç Savaşı ve Kürtler

b) ABD İran Çelişkisi

c) Türkiye ABD Çelişkisi

1.9) Dünyada Yoksulluğun Boyutu

a) Kitlesel Yoksulluk

b) Yoksulluktan En Fazla Etkilenen Kesim Olarak Çocuklar

c) Yoksulluk Kıskacında Kadınlar

d) İç Savaşlar, Bölgesel Savaşlar Sonucu Göç

  1. Dünyada Devrimci Durum

2.1) “Küreselleşme Karşıtı” Toplumsal Hareketler

2.2) Uluslararası Komünist Hareket