Komünist 72’den: Dünyada ve Türkiye’de Durum – I. BÖLÜM

1.1) Giriş

1.1) Giriş

Başlıktaki bu ifade bize ait değil. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, 11 Şubat’ta Dubai’de düzenlenen World Government Summit toplantısında, ülke yönetimlerinden, olası bir fırtınaya karşı hazırlıklı olmalarını istedi. IMF Başkanı ayrıca hükümet ve şirketlerin yüklü borç masraflarının da çeşitli riskler oluşturduğuna dikkat çekti ve ekledi: “Havada çok fazla bulut olduğunda, fırtınanın çıkması için gereken tek şey bir yıldırımdır.” (11 Şubat 2019)

Proletarya Partisi’nin 2007’de gerçekleştirdiği 8. Konferans’tan günümüze emperyalist kapitalist sistemde yaşanan değişim ve gelişmelerin özeti olan bu ifadeler; son on yılda genel anlamıyla dünya ekonomisinin özel anlamıyla da emperyalist kapitalist sistemin gerçekliğine dairdir. Bu çalışmada 8. Konferans’tan sonraki 10 yıl içinde emperyalist kapitalist sistemde yaşanan gelişmeler ve bunun sonucunda ortaya çıkan değişimler ve elbette dünyada devrimci durum özet olarak incelecektir.

Dünyamız kapitalist-emperyalist sistemin boyunduruğu altındadır. Emperyalistler hem kendi hakim oldukları ülkeler hem de bağımlı ülkelerdeki işbirlikçileri vasıtasıyla dünyaya yön veriyorlar. Bu sistem bir bütün olarak dünyada süren iç ve bölgesel tüm savaşların da tek sorumlusudur. Keza, dünyadaki göç, bundan kaynaklanan toplu ölümler, çekilen tüm acıların da sorumlusu emperyalist sistemdir. Tıpkı açlığın, yoksulluğun, işsizliğin de tek sorumlusu olduğu gibi. Diğer yandan emperyalistler kâr uğruna dünyayı bir ekolojik felakete doğru hızla sürüklemektedir. Hızla çölleşen dünyada, su rezervleri tükenmekte, tarım arazileri yok olmakta, ormanlar tükenmekte, denizlerdeki canlı türleri giderek azalmakta, kuş ve hayvan türleri yok olmaktadır vb. Sözün özü, dünyanın kurtarılması, emperyalist sistemin kökten yıkılmasıyla mümkündür.