Afganistan Komünist (Maoist) Parti: Kadın Mücadelesi Afganistan’da Yeni Demokratik Devrim Mücadelesinin Ön Cephesidir 

Kadın Mücadelesi Afganistan’da Yeni Demokratik Devrim Mücadelesinin Ön Cephesidir

Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, kadınların sistematik olarak temel insan haklarından mahrum eden, kadın düşmanı bir cinsiyet ayrımcılığı rejiminin boyunduruğu altında kadınların acı çektiği bir dönemde kutluyoruz. Taliban, iktidara geldiğinden beri kadınların eğitim ve çalışmalarını yasakladı ve Afganistan’ı dünyada kadınlara eğitim vermeyi yasaklayan tek ülke haline getirdi. İlerleyen aylarda Taliban, kadınların erkek refakatçisi olmadan seyahat etmelerini, televizyona çıkmalarını ve hatta kadın seslerini yayınlamalarını yasakladı. İlk kez ülkeyi yönettikleri zaman 1990’larda uygulamaya koydukları tüm baskıcı politikaları yeniden uygulamaya koydular. Taliban’ın kadınları hedef alan kısıtlamalarının listesi kısa ve öz. Ancak, kadınlar sessiz kalmadı. Tüm asgari kaynaklarını kullandılar, kendilerini küçük gruplar halinde örgütlediler, sokaklara ve kapalı alanlara döküldüler ve Taliban’ın gerici kadın karşıtı politikalarını protesto ettiler. Taliban buna şiddet ve baskıyı arttırarak, kadın göstericileri dövmek ve dağıtmak için tüfek dipçiği, demir çubuk ve cop kullanarak yanıt verdi. Hatta protesto hareketini bastırmak için kadın aktivistleri ve yakınlarını kaçırıp gözaltına aldılar. Taliban’ın kadınların toplum içine çıkma ve kadınların seslerinin ve yüzlerinin yayınlanmasını yasaklamasına rağmen, grup kaçırılan kadın aktivistlerin videolarını yayınladı ve onları kadın hakları mücadelelerinin yabancı ajanlar tarafından teşvik edildiğini yanlış bir şekilde itiraf etmeye zorladı. Dahası, ülkenin her yerinde kadınların başsız ya da kurşun yüklü cesetleri kimse sorumluluk almadan bulunuyor. Taliban bu cinayetlerle ilgili raporları gizliyor ve nadiren açıklama yaparken onları “aile kavgası” olarak nitelendiriyor. Taliban’ın kadın düşmanlığı ve kadın karşıtı politikaları, kadın düşmanlığı için tam bir cezasızlık ortamı yarattı.

Kadınların temel talepleri ile Taliban İslam Emirliği arasında uzlaşma mümkün değildir. Taliban pratik olarak emperyalistler ve diğer gerici düşmanları da dahil olmak üzere herkesle uzlaşmaya hazır olduklarını gösterdi, ancak kadınlarla değil. Çünkü kadınların temel taleplerine boyun eğmek, Taliban’ın kadınların sosyal hayata katılmadığı bir “İslami” distopya yaratma temel ideolojik ilkelerine aykırıdır ve rolleri iç dünyayla sınırlıdır. Kadınların sosyal ve siyasi rolünü bastırmak ve onları kamusal yaşamdan menetmek, Taliban’ın toplumu “İslamlaştırma” ve sosyal ve siyasi programlarını uygulamasının birincil yöntemidir. Bu nedenle Taliban, kadınların sosyal ve siyasi katılımını sistematik olarak hedef alarak istihdam ve eğitimden men ediyor. Kadın hareketi Afganistan’da genç ve tecrübesiz olsa da, Taliban rejimiyle cesaretle karşı karşıya geldi ve Taliban’ın cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkmak için birçok siyasi aktivizme, sokak gösterilerine ve diğer siyasi eylemlere yol açtı. Hareketin şu anda spontane bir karaktere sahip olması ve örgütsel tutarlılık ve siyasi programdan yoksun olması, Taliban’ın muhalif seslerin tolere edilmeyeceği şiddetli baskısı altında işlemeyi zorlaştırıyor. Hareketin sağlamlaşması ve büyümesi için açık bir siyasi programa ve yeraltı, profesyonel liderlik çevrelerine ve örgütlerine ihtiyaç vardır. Diğer emekçi kitlelerin mücadelesinin yanında kadın hareketinin örgütlenmesi ve yaygınlaştırılmasının teorik ve pratik ihtiyaçlarına hazırlanmak için yorulmadan çalışmak tüm devrimci güçlerin işidir. Afganistan’da kadınların ataerkilliğe ve toplumsal cinsiyet baskısına karşı mücadelesi, ülkedeki yeni demokratik devrim mücadelesinin merkezinde yer alıyor. Yaygın kadın katılımı ve liderliği olmadan, yeni demokratik devrimin başarısı hayal bile edilemez. Bu nedenle kadın hareketinin örgütlenmesi ve birleştirilmesi durmaksızın sürdürülecektir. Partimiz, gericiliğe ve emperyalizme karşı bu önemli mücadele siperinde kadınlar arasında örgütlenmeye, teorik ve pratik eksikliklerimizi ve sakıncalarımızı gidermeye kararlıdır. Afganistan Komünist (Maoist) Partisi, kadınların ataerkilliğe ve toplumsal cinsiyet baskısına karşı mücadelesinin, proletaryanın ve emekçi kitlelerin kapitalizmin ve emperyalizmin vahşetine karşı mücadelesinin ayrılmaz ve önemli bir parçası olduğunu savunur. Ataerkilliği devirmek Afganistan’daki yeni demokratik devrimin önemli bir hedefidir.

Yaşasın devrimci kadın hareketi!

Kahrolsun Taliban’ın cinsiyet ayrımcılığı rejimi!

Afganistan Komünist (Maoist) Parti

8 Mart 2022

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-maoist-party-afghanistan-womens-struggle-is-the-frontline-of-struggle-for-new-democratic-revolution-in-afghanistan/?swcfpc=1