Afganistan Komünist (Maoist) Partisi: Afganistan Maoist Hareketi’nin Şehitler Günü’nü Onurlandırın!

Afganistan Maoist Hareketi’nin Şehitler Günü’nü Onurlandırın!

Komünist (Marksist-Leninist-Maoist) ve Afganistan’ın Yeni Demokratik hareketinin Şehitler Günü, ülkenin mazlum halkının Taliban rejiminin boyunduruğu altında yoksul ve boğucu olduğu bir döneme denk geliyor. Ekonomik kriz ve bankacılık sisteminin çöküşü kitleleri daha da yoksullaştırıyor. Bu kış kıtlığın korkunç felaketi, artan hayat pahalılığı ve soğuk, işçilerin, köylülerin ve büyük işsizler ordusunun kitlelerini uğursuzca tehdit ediyor. Yaklaşık 22 milyon kişi (tahmini 33 milyonluk nüfustan) açlık ve kıtlıkla karşı karşıyadır ve bu durumun devam ettiği takdirde bir milyon çocuğun soğuktan, açlıktan ve yoksulluktan öleceği öngörülemektedir. Emperyalistlerin ve İslamcı gericilerin Afganistan halkına dayattığı acılar tarif edilemez.

28 Kasım 1978’de Yoldaş Akram Yari ve birkaç yoldaşı, aylarca süren işkencenin ardından Sovyet sosyal emperyalistlerinin kukla rejiminin hapishanesinde vahşice öldürüldü. 1978-1979 yıllarında PDPA rejimi binlerce devrimciyi, komünisti, ilerici unsuru ve ülke çapında birçok toplu mezarı dolduran sıradan insanları öldürdü.

Birçok komünist militanın ve kararlı ve ilerici aydınların ve muhalefetin diğer güçlerinin PDPA rejiminin elinde gerçekleştirdiği bu katliamın kurbanlarını listeleyen bir belge, ilk kez yıllar sonra, 2013 yılında, kukla rejimin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu tarafından, Hollanda polisinin ilk kez PDPA’nın bir üyesinden keşfettiğini kamuya açıklandı. PDPA kurbanlarının isimlerinin, siyasi aidiyetlerinin ve öldürülme tarihlerinin belgeli olduğu bu listenin yayımlanması ülke içinde ve dışında çok sayıda tepkiye yol açtı. Yoldaş Akram Yari ve diğer birçok yoldaşın öldürüldüğü tarihi bu listenin yayımlanmasıyla öğrendik. Afganistan Komünist (Maocu) Partisi, yoldaş Zia’nın liderliğinde, Yoldaş Akram Yari ve yoldaşlarının idam günü olan 28 Kasım’ı, ülkenin Maoist ve Yeni Demokratik Hareketi’nin Şehitler Günü olarak adlandırdı. O zamandan beri her yıl 28 Kasım’ı Maoist ve yeni demokratik (Sholajawid) hareketin Şehitler Günü olarak onurlandırıyoruz.

Akram Yari, ülkedeki ilk komünist örgüt olan İlerici Gençlik Örgütü’ndeki [PYO] Maoist çizginin kilit lideri ve mimarıydı. Bu nedenle yoldaş Yari’yi ülkedeki komünist (Maoist) hareketin ana kurucusu olarak görüyoruz. Afganistan Komünist (Maoist) Partisi, PYO ve yoldaş Akram Yari’nin revizyonist ve oportünist saldırılara ve çarpıtmalara karşı tarihsel rolünü tanımak ve savunmak için sürekli bir mücadele yürüttü.

Partimiz 2013 yılından bu yana 28 Kasım’ı Şehitler Günü olarak onurlandırmıştır. Partimiz 2013 Şehitler Günü’nde şu açıklamayı yaptı: “Ülkenin Maocu ve yeni demokratik hareketinin şehit ve öncülerinin anısını onurlandırmalı, onların olumlu ve olumsuz deneyimlerinden ders almalı, fedakarlık ruhlarını örneğimiz olarak belirlemeli ve devrim silahlarını geliştirmeliyiz.” Afganistan’daki komünist hareket, uluslararası komünist hareketin bir parçası olarak, emperyalizme, sosyal-emperyalizme ve burjuva komprador feodal sınıflarına karşı sınıfsal ve ulusal mücadelede büyük fedakarlıklar yaptı. Bugün, partimizin bildirgesinin bize hatırlattığı gibi, öncülerimizin olumlu ve olumsuz deneyimlerinden ders almalı, devrimci ve komünist cesaretlerini örnek almalıyız.

İlerici Gençlik Örgütü’nün faaliyetlerinin başlamasının üzerinden 56 yıl geçti. Bu süre zarfında ülkedeki komünist hareket birçok iniş ve çıkış yaşadı. Ülkedeki yarım asırlık komünist mücadelenin deneyimlerini özetleyen ve uluslararası komünist hareketin deneyimlerini ve son başarılarından ders alan partimiz artık daha iyi ideolojik ve teorik netliğe sahiptir. Ancak devrimci mücadele, dünyada ve Afganistan’da elli yıl öncesine kıyasla devrimci ruhun gerilemesinden muzdariptir. Afganistan Komünist (Maoist) Partisi, devrimci mücadele saflarında işçileri, köylüleri, kadınları ve gençleri örgütleyerek devrimci coşku aşılamaya ve yorulmadan proleter sınıf mücadelesini örgütlemeye kararlıdır. İşgalci emperyalistlerin güçlerinin Afganistan’dan çekilmesi ve kukla rejimin çöküşü ve Taliban’ın iktidara yükselmesinin ardından, pek çok kişi arasındaki liberal sanrılar daha da azalarak kitleler arasında mücadeleci morali artırmaktadır. Dahası, boğucu Taliban zorbalığı daha fazla insanı mücadeleye yönlendirecektir, çünkü Taliban yönetimi ayağa kalkmaktan ve halk kitleleri için savaşmaktan başka seçenek bırakmaz. Bu durum zaten sol, devrimci ve komünist güçler arasında birlik ve koordinasyon ruhunu geliştirmekte ve güçlendirmektedir. Kitlesel öfke ve Taliban yönetiminden duyulan geniş memnuniyetsizlik, bazı ilerici entelektüelleri ve sol güçleri mezhepçiliklerini ve egoizmlerini aşmaya, komünist ve devrimci mücadeleye sempati duymaya ikna etti. Kitleler, devrimci militanlar ve ilerici aydınlar arasında derinleşen ve yayılan bu devrimci öfke ve tepki nefretini devrimci ve komünist güçler arasındaki koordinasyonu ve birliği doğru yöne koyabilmeli ve mevcut durumu ülkedeki komünist mücadeleyi ve devrimci akımı güçlendirmekten yana kullanabilmeliyiz.

14.yüzyılın ikinci yarısı AH, emperyalist egemenlik ve saldırganlık dönemi ve İslamcı tepkinin yükselişiydi. 15. yüzyıl AH’si [bu yıl 1400 AH], ancak, devrimci ve komünist mücadelenin zaferinin yüzyılı ve Afganistan’ın ezilen halkları için emperyalizmin ve tepkinin barbarlığından kurtuluş yüzyılı olmalıdır. Devrimci komünistler, proleter öncü partinin liderliğinde halkın mücadelesini örgütlemede ve yönetmede, işçi ve emekçi sınıfları birleştirmede başarısız olursa, emperyalizm ve tepki ülke ve insanlık için daha kötü bir felakete yol açacaktır. İnsanlığın emperyalizmin ve tepkinin teröründen kurtarılması ancak Afganistan’da ve dünyada mücadelenin ve yeni demokratik ve sosyalist devrimin ilerletilmesiyle mümkün olabilir. Komünist devrimler tüm insanlığı kapitalizmin dehşetinden kurtarmazsa, kapitalizm hepsinin yok olmasına yol açacaktır.

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi

28 Kasım 2021 (7 Qaus 1400)

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-maoist-party-of-afghanistan-honor-the-martyrs-day-of-afghanistans-maoist-movement/?swcfpc=1