Afganistan Komünist (Maoist) Partisi: Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist’in 50. Yıldönümünü Kutluyoruz

Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist’in 50. Yıldönümünü Kutluyoruz

Kurucusu Kaypakkaya Yoldaşın Vefatının 49. Yıldönümünde Anıyoruz

49 önce bugün, İbrahim Kaypakkaya, Türk faşist rejiminin gerici hapishanesinde aşırı baskı ve işkence altında öldü. İbrahim Kaypakkaya öldüğünde 24 yaşındaydı, ancak Türkiye Komünist Hareketi’ne ve Uluslararası Komünist Hareket’e değerli hizmetler verdi. Otoriter Türk rejimi, İbrahim Kaypakkaya’yı Türkiye komünist hareketinden alırsa artık direnişe dayanamayacağı gibi kaba bir fanteziyle, Türkiye Komünist Partisi (ML) sadece ölen yoldaşlarının kanını korumak için geri adım atmakla kalmadı, aynı zamanda parti giderek daha örgütlü hale geldi ve Halk Savaşı’nın iniş çıkışlarıyla mücadele etti. Halk Savaşı’nın bayrağı Türkiye dağlarına asıldı.

İbrahim Kaypakkaya’nın ölümünden önce, Lin Biao’nun derin ve geniş sapması Konfüçyüs tarzını takip ederek Çin’de ortaya çıkmıştı. Ancak İbrahim Kaypakkaya, Çin Kültür Devrimi’ni ve Çin Komünist Partisi’nin Dokuzuncu Kongresi’ni takip ederek ve Mao Zedong’un düşüncesini yayarak Mao Zedong’un düşüncesi ile Lin Biaoist çizginin sapması arasında derin bir çizgi çizebildi. Benzer şekilde, Üç Dünya teorisi Deng Xiaoping’in önderliğinde ortaya çıktığında, Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist, Üç Dünya teorisini anti-Marksist-Leninist-Maoist bir teori olarak değerlendirdi (O zaman Mao Zedong’un Düşüncesi) ve partiyi Mao Zedong’a dayanarak ilerletti.

Türkiye’nin faşist rejimi, utanç verici hayatı boyunca, ulusal-demokratik devrimci güçleri sürekli bastırmış ve halk savaşının sona ermesini istemiştir. Türkiye’nin faşist rejimi, Türkiye’deki Marksist-Leninist-Maoist güçlerin devrimci mücadelesini her zaman engellemeye çalışmıştır ve etmeye çalışmaktadır. Ancak parti Türk halkının kalbindeydi ve işçiler, köylüler, ezilen uluslar ve Türkiye’nin ulusal demokratik güçleri, faşist Türk rejiminden derinden nefret ediyorlar. Marksist-Leninist-Maoistler tarafından örgütlenen Türkiye’nin ezilen ulusuna karşı artan bu nefret, sonunda Türk faşist rejiminin çöküşüne yol açacaktır.

Türkiye’deki Halk Savaşı, İbrahim Kaypakkaya ve partinin diğer kaybedilen liderleriyle bağlantılıdır.

Bugün İbrahim Kaypakkaya’nın ölümünün 49. yıldönümü. Bu gün İbrahim Kaypakkaya yoldaşı ve diğer ölen yoldaşları saygıyla anıyoruz.

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi, ölümsüzleşen yoldaşların hatıralarını korumak için geniş çaplı ve düzenli bir ortak uluslararası kampanyaya ihtiyaç olduğuna inanıyor. Maoist bir uluslararası merkezimiz olduğunda bunu başaracağız.

Bu nedenle, daha fazla, daha geniş ve daha organize uluslararası kampanyalar başlatmalı ve yürütmeliyiz. Bunu ilerletmek için, uluslararası Maoist hareketin çeşitli kesimleri arasında söz konusu olan konuların ilkeli, yapıcı ve verimli bir tartışmasını düzenli ve tutarlı bir temelde yürütmeliyiz.

Emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadelede, Avakian revizyonizminin post-Marksist-Leninist-Maoist, Gonzalo Düşüncesi ve Prachanda Yolu adı altında yaşanan derin sapmalara karşı birleşik ve etkili bir uluslararası propaganda sesine sahip olmamız gerekiyor. Çünkü bu sapmalar, bazı Maoist parti ve örgütler arasında ideolojik-politik kafa karışıklıkları ve dikkat dağıtma şeklinde uluslararası düzeyde olumsuz etkilerini bir ölçüde bırakmış ve bu anlamda Maoist hareketin uluslararası alanda yeniden örgütlenme çabalarına karşı çıkmakta ve engellemeye devam etmektedir.

Dünyanın farklı ülkelerinde Maoist parti ve örgütlerden oluşan uluslararası bir konferansın oluşturulması, enternasyonalist devrimci hareketin önceki deklarasyonu yerine yeni bir uluslararası deklarasyonun hazırlanması ve onaylanması ve uluslararası Marksist-Leninist-Maoist hareket için önceki “DEH” komitesi yerine uluslararası bir birincil Maoist merkez kurulması için mücadeleyi yoğunlaştırmak, uluslararası mücadelenin giderek daha acil bir gerekliliği haline gelmiştir.

Bu nedenle, hepimizin bu ihtiyaçları daha ciddiye alması ve bunları karşılamak için gerekli araçlar için mücadele etmesi ve bu yönde eskisinden daha sistematik ve tutarlı bir şekilde mücadele etmesi gerekmektedir.

İbrahim Kaypakkaya’nın ve Türkiye’deki Maoist hareketin diğer ölen yoldaşlarının anısını kutlayın!

İbrahim Kaypakkaya ve Türk Maoist hareketinin diğer şehitleri Türk proleter devrimine damgasını vuracak!

Dünyadaki Maoist hareketin binlerce kurbanının kanıyla kızıllaşan yolda ilerleyin!

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi

Mayıs 21, 2022

Persian: https://www.tkpml.com/حزب-کمونیست-افغانستان-مائوئیست-جشن-پن/?swcfpc=1

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-maoist-party-of-afghanistan/?swcfpc=1