Afganistan Komünist (Maoist) Partisi: Ukrayna, Emperyalist Çelişkilerin Birleştiği Yer

Ukrayna, Emperyalist Çelişkilerin Birleştiği Yer

24 Şubat 2022’de Rus emperyalizmi güneybatı komşusuna (Ukrayna) karadan, havadan ve denizden büyük bir istila başlattı. Bu savaşın kökleri kapitalist yapının krizine ve emperyalist kutupların dünyayı yeniden paylaşmak ve etkileri altındaki bölgeleri genişletmek için çelişkilerinin keskinleşmesi sonucudur.

Sovyet Sosyal Emperyalist İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra, dünyanın tek süper gücü olarak Amerikan emperyalizmi 100 yıllık iktidarını ilan etti. Amerikan emperyalizmi artık kimsenin buna karşı koyamayacağına inanıyordu, bu yüzden Doğu Avrupa’yı işgal etti ve NATO’yu genişletti. ABD’nin liderliğinde NATO’nun temel amacı Rusya’yı kesinlikle kontrol altına almaktı. Bu süre zarfında NATO, ABD emperyalizminin önderliğinde, askeri bir güç haline geldi. Sırbistan, Irak, Afganistan, Libya, Somali, Suriye’de saldırganlık ve işgal… Emperyalist işgalcilerin saçma sapan görüş ve inançlarını ifade etti ve bunların başında Amerikan emperyalizminin bu 100 yıllık yönetimin değişmezliği tartışılmazdı. Ancak Amerikan emperyalizminin bu tartışmasız ve mutlak yönetimi yirmi yıldan fazla sürmedi. ABD’nin işgalci emperyalizmi bu ülkelerde çetin bir direnişle karşı karşıya kalmış ve bu çatışmada Çin emperyalizmi ekonomik olarak o kadar büyümüştür ki, egemenliği altındaki ülkeler için önemli bir finansman ve yatırım kaynağı haline gelmiştir ve ABD emperyalizmini, bu savaşta gerilemeye devam etmektedir. Birkaç yıl içinde Rusya, ABD emperyalizminin Afganistan ve Irak’taki işgal savaşları sırasında bu konumunu kullanıp güçlenerek Çin’in sosyal emperyalizmine daha da yakınlaştı ve dostane ilişkiler kurdu ve Suriye’deki işgal savaşında Hafız Esad’ın yanında yer aldı. Bu gelişmeler ABD emperyalizminin ve müttefiklerinin artık hiç olmadığı kadar zayıfladığını, Rus emperyalizmi ile Çin sosyal emperyalizminin daha da güçlendiğini gösteriyor.

1915’te Lenin, kapitalizmin bir üst aşaması (emperyalizm) hakkında, “Ekonomik ve siyasi düzensizliğin büyümesi, kapitalizmin mutlak bir yasasıdır” diye yazdı ve kapitalizmin bir üst evreye ulaşarak dünyanın emperyalist ülkeler arasında bölünmesinin sona erdiğini belirtti. Bu gibi durumlarda Lenin’in tezi, kapitalist ülkelerin artık uyumlu bir şekilde büyümediği, diğer ülkelerden daha iyi performans gösteremeyen ülkelerin artık geri kaldığını ve yenileriyle değiştirildiği, hatta emperyalist imparatorlukları zayıflattığı ve parçaladığı anlamına geliyor. Bu düzensiz ekonomik büyüme kaçınılmaz olarak çatışmaları şiddetlendirir ve sonunda dünyanın yeniden bölünmesi uğruna emperyalistler arasında çatışmalara ve savaşlara yol açar. Bu düzensiz ekonomik büyüme Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’na yol açtı ve ABD İngiliz emperyalizminden liderliği devraldı. Bu düzensiz ekonomik büyüme, bir yandan ABD emperyalizmi ve müttefikleri, diğer yandan Sovyet sosyal emperyalizmi ve müttefikleri arasında keskin bölünmelere neden oldu ve bu da sonunda Afganistan savaşına ve Sovyet Sosyal Emperyalist İmparatorluğu’nun çöküşüne yol açtı.

Sovyet emperyalizmi, Amerikan emperyalizminin ve müttefiklerinin anormal durumunu kullanarak, zayıflıklarının üstesinden gelebildi ve ABD emperyalizmiyle bir süper güç olarak yüzleşebildi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik emperyalist saldırısı, bir yandan Rus emperyalizmi ile müttefikleri (Çin’in sosyal emperyalizmi), diğer yandan ABD ve müttefikleri arasındaki çatışmanın tırmanmasına işaret ediyor.

Rus emperyalizmi ve Çin sosyal emperyalizmi, ABD emperyalizmi ve müttefiklerinin karşısında yeni bir emperyalist düzen yaratmaya çalışıyor, ancak Amerikan emperyalizmi ve müttefikleri mevcut düzeni korumaya çalışıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı emperyalist işgali yeni bir emperyalist düzenin kurulması içindir. Bu işgal savaşında, sadece asıl kaybeden ezilen Ukraynalı kitlelerdir. Ukrayna’nın “biz ve müttefikleri tarafından egemenliği” saçma bir slogandır, çünkü emperyalizm kendi çıkarları dışında hiçbir ülkenin egemenliğini tanımaz. Benzer şekilde, Rus emperyalizmi için Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığının hiçbir anlamı yoktur ve sadece Ukrayna’daki çıkarlarını pekiştirmeye amaçlamaktadır.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden birkaç gün önce Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali durumunda ABD güçlerinin Ukrayna’da konuşlandırılmayacağını açıkladı. Bu duyuru aslında Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yeşil ışık yaktı. ABD yöneticileri, Rusya’yı Ukrayna savaşına bilerek adım atmasını sağladı. Muhtemelen Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna’daki ulusal direnişin tırmandığı, Rusya’ya meydan okuduğu ve NATO ittifakını, özellikle de Avrupa ülkelerini ABD ile güçlendirdiği ve Çin’i Rusya’yı boykot etmeye zorladığı sonucuna ulaşmak istemektedirler. Öte yandan ABD ve müttefiklerinin ekonomik yaptırımları Rusya’ya diz çöktürecek ve yenilgisi kesin olacaktır. Rus emperyalizminin haddini aştığı gerçeği, Putin ve Rus yöneticiler tarafından muhtemelen dikkate alınacaktır.

Kanıtlarında gösterdiği gibi, ABD emperyalizmi ve müttefikleri tarafından uygulanan ekonomik yaptırımların Rusya üzerinde büyük bir etkisi olmamıştır, çünkü bir yandan mevcut durumda Rusya’nın ekonomik durumu iyileşmiş ve dünyanın en büyük finansal rezervlerinden birine sahiptir, diğer yandan Rus emperyalizmi ve Çin sosyal emperyalizmi Şanghay Antlaşması ve BRICS gibi anlaşmalar yapmış, böylece uluslararası bir kurumsal yapı oluşturmuştur. Amerikan emperyalizminin kontrolü dışındaydı. Belirtildiği gibi, Ukrayna’daki savaş küresel emperyalist sistemin çelişkilerini temsil ediyor. Rusya Ukrayna’ya karşı askeri taarruzunu başlatırken, mevcut dünya düzeni ciddi bir tehditle karşı karşıya görünüyor; sınırları yeniden yerleştirme ve dünyayı askeri güçle yeniden paylaşma kararının yarattığı bir tehdit. Ya da başka bir deyişle bu durum, küresel emperyalist sistemin Amerikan emperyalizmi tarafından kontrol edilmesi imkansız olan bir kutuplaşmaya doğru ilerlediğini göstermektedir.

Birçok kişi, Batı ve Doğu blokları arasındaki mücadele ve Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle dünyada büyük bir askeri çatışma olasılığının ortadan kaldırılmış olduğuna inanıyordu, ancak Rusya’nın Ukrayna’yı askeri işgalinin başlangıcı bu hayalin sonu oldu ve dünyayı savaşın gölgesi altına getirdi. Rusya’nın Ukrayna’yı askeri olarak işgal etmesiyle, Baltık bölgesi ile Polonya ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkeleri de NATO üyeliğine rağmen kendilerini büyük tehlike altında görüyor.

Savaş, siyasetin başka yollarla devamıdır. Bu nedenle, her ülke kendi siyasi amaçları ve hedefleri için savaşa giriyor. Daha önce de belirtildiği gibi, Rus emperyalizmi bu saldırganlık savaşını sadece yeni dünya düzeni ve dünyanın yeniden paylaşılması ve Rusya’nın sınırlarının genişlemesi nedeniyle başlatmadı. Rus emperyalizminin bu savaşı başlatmadaki amacı, Ukrayna’da Rus karşıtı hareketlerin ayağa kalkmasına izin vermemek ve NATO’nun genişlemesini engelleyecek bir rejimi iktidara getirmektir. ABD ise emperyalizmi Rusya’nın Ukrayna’daki hedeflerine ulaşmasını engellemeye çalışmaktadır.

Ukrayna Sovyet sosyal emperyalizminden bağımsızlığını kazandığında, ulusal gururun en kötü şekline yöneldi ve ulusal baskıyı arttırdı. Bu baskı, Ukrayna’da Rus dilini ve hatta Rus kültür ve müzik uygulamalarını yasaklayacak kadar ileri giderken, Ukrayna’da Rusça konuşanlar kendilerini Ukraynalılar yani Ukrayna’daki Ruslar, Ukraynalılara tabi olan Ukraynalı kimlikler olarak görüyorlar. Rus dili ve kültürü Ukraynalılar için yabancı dil olarak kabul edilmiyor, halk bu baskıdan çok fazla zarar görüyor ve bu iki dilin zorla ayrılmasını kendi ulusal çıkarlarına aykırı buluyorlar. Bu yüzden Rusya’da savaş karşıtı gösteriler yapılıyor.

Ukrayna’daki savaşın mazlum kitlelerin ve proletaryanın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu savaş Rusya’nın işgalci emperyalizmi ve Ukrayna’nın egemen sınıfları tarafından yürütülmektedir ve başında Amerikan emperyalizminin bir piyadesi olan Zelensky tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle mevcut savaş Ukrayna’nın emekçi kitlelerinin çıkarlarına karşı bir savaştır. Bu savaş Ukraynalı emekçilerin ellerindeki ve ayaklarındaki baskı zincirini güçlendirecektir. Devrimci, ulusal ve demokratik güçler, Ukrayna halkıyla acılarını ve dayanışmalarını dile getirerek Rus emperyalizminin saldırgan savaşını ve ABD ve Zelensky emperyalizminin arkasındaki oyunları ortaya çıkarmalı ve bu saldırganlık savaşına son verilmesini istemelidir. Bu arada Ukrayna’nın devrimci, ulusal ve demokratik güçleri bu savaşa karşı verdikleri bağımsız mücadelenin sancağını kaldırmalı ve sosyalizmi kurmak ve sınıf sistemini tamamen devirmek için devrimci bir savaş çağrısında bulunmalıdır.

Lenin’in tezi, çatışmaları şiddetlendiren ve sonunda emperyalist savaşlara yol açan eşit olmayan ekonomik büyüme konusunda güçlü olmaya devam ediyor. Bu tez, mevcut durumda, kapitalizmin büyümesinin, emperyalizm zincirinin sadece sanayinin girdiği ülkelerde değil, Rusya’da, Çin’de mümkün olduğu gibi geri ülkelerde kırdığını çok iyi göstermiştir. Bu oldu. Bugün Hindistan, Filipinler, Türkiye gibi ülkelerde emperyalizm zinciri ön plana çıkıyor… Proletaryanın yanında köylüler gibi önemli bir müttefiki olması mümkün olacaktır.

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi, emperyalist savaş karşıtı hareketleri harekete geçmeye, tüm kitleleri ve işçileri emperyalist savaşa karşı genel çağrıları güçlendirmeye çağırıyor.

Komünistler haksız savaşların en belirgin muhalifleridir ve insanlık tarihinin en büyük suçu olacak olan Üçüncü Dünya Savaşı hazırlıklarına karşı mücadelede kitleleri hareket geçirmeli ve onlara liderlik etmelidirler. Marksistler – Leninistler – Maoistler, sadece M.L.M.’lerin önderliğinde devrimlere hazırlanmanın ve devrimci savaşın bu tür korkunç suçları önleyebileceği gerçeğini kitlelerden asla gizlemeyeceklerdir. Hızla büyüyen devrimci mevziler kaybedilmemeli ve tüm cephelerde devrimci mücadelelerin güçlenmesinde kitlelere öncülük etmelidir. Mümkün olan her yerde devrimci savaşı başlatmalı ve böyle bir savaş için koşulların henüz hazırlıklarını olmadığı yerlerde hazırlanılmalıdır. Bu sayede komünizm mücadelesi ilerleyecek, proletarya ve mazlum halkların zaferi emperyalistlerin dünya savaşına yönelik mevcut hazırlıkları haklı savaşlarla paramparça edilecek, bazı ülkelerde işçi sınıfı yönetimi kurulmasına ve dünyada devrimci mücadele için daha elverişli olacak genel bir durum yaratılmasına hizmet edecektir. Öte yandan, devrimci mücadele Üçüncü Dünya Savaşı’nı engelleyemezse, komünistler, devrimci proletarya ve kitleler, bu savaştan gelecek olan ıstırabı ve kaçınılmaz olarak gelecek acıları karşılamaya ve bunu savaşın kaynağına, yani emperyalizme karşı yöneltmeye ve düşmanın zayıflayan konumundan yararlanmaya hazır olmalı ve böylece emperyalist gerici savaşı emperyalizme ve baskıya karşı haklı bir savaşa çevirmelidir.

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi

29 Mart 2022

Farsi: https://www.tkpml.com/اوکراین،-کانون-تلاقی-تضادهای-ذات-البی/?swcfpc=1

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-maoist-party-of-afghanistan-ukrainethe-center-of-intersection-of-contradictions-of-the-imperialist-bilateral/?swcfpc=1