"في المسائل المتعلقة بحزب العمل ، امیدواری في حال افزایش است"

"في المسائل المتعلقة بحزب العمل ، امیدواری في حال افزایش است"

این گزارش توسط رفقای حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست - لنینست) بدرس بودرس شعله جاوید مواصلات ورزیده استراکه تاریخ 28 می 2022 في المان ردیداشت پنجاهم ردیه تاسیس حزب و 49 - رفیین کردیردیک بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان متن ترجمه این گزارش را به اختیار خوانندگان خوی قوانند

معلومات مفيدة عن حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست - لنینیست) ، یکون فاعلی ازار فعالی تهای شاری تارکی تکونیت فاعلة "بود که با شرکت هزاران نفر در شهر لودویگشافن آلمان برگزار شد.

این مراسم که في 28 م 2022 ، شعار "في ساعات العمل الرسمية لحزب العمل ، امیدواری في حال القيام بردود ، باریک دقیقه سکوت.

سپس في سخنانی که طرف حزب ما ایراد گردید ، پافشاری بر خط رفیق کایپاکایا به معنای تاکید بر مارکسیزم - لنینیزم - مائوئیزم است. کسانی که می گویند منحرف ده اند. تنها سلاح ما علیه امپریالیزم ، فاشیزم و انواع ارتجاع ، خط ترسیم شده ابراهیم کایپاکایا مسیر م ل تمس در ادامه شعارهای:

مرگ بر امپریالیزم ، فاشیزم و انواع ارتجاع!

زنده باد حزب ما ، حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست -لنینیست)!

باد ارتش خلق ما! (تيكو)

زنده باد سازمان جوانان ما (TMLGB)

زنده باد سازمان زنان ما (KKB)

بصورت همگانی گفته شد.

پس از سخنرانی ، موسیقی ، اشعار ، راهپیمایی ها و ترانه های محلی ما را همرا را همرای با نمایش ویدئوئه دای سرای مرای مرای ویئوئ هدای ویئوئ هدا

أكثر

پس از اجرای کنسرت چند زبانه ، سخنرانی‌ای به نمایندگی از جنبش متحد انقلابی خلق انجام یافت. في سخنرانی ، تکید شد که جنبش متحدی خلق (HBDH).

پس از وقفۀ کوتاه ، خانواده جانباختگان از جمله خانواده رزمنده ارتش خلق (TİKKO) ، "لورنزو اورستی" في شكل شد ، یکی یکی ، شدند ویکیها لوح تقدیردیم.

ضمناً اسامی جانباختگان ما قرائت گردید و بیوگرافی مختصری از سابقه مبارزاتی آنان بیان گردید. في سخنانی که من طرف خانواده جانباختگان انجام یافت ، فته شد راه جانباختگان ما راه ماست ، رچم باشکوهی را که ما تحویل داده و به اهتزاز في آوریم. در همین حال ، جمعیت انبوه تالار شعار «جانباختۀ انقلاب ، جاویدان» سر دادند.

این مراسم با سخنرانی ”گابی فچتنر“ ، دبیر کل حزب مارکسیست-لنینیست آلمان (MLPD) ادامه یافت. “فچنر” به جنبه ضد کمونیستی دولت آلمان اشاره کرد و گفت: “پرونده کمونیست های مونیخ واقع في حمله جنبش کمونیستی است و ما مسئولیت ایجاد اتحادهای بین ترونده قوی را داریم."

حزب کمونیست آلمان (DKP) ، حزب کمونیست مائوئیست ترکیه (MKP) وحزب کمونیست مارکسیست لنینیست کردستان (MLKP) باإرسال پیام های ویدیویی از برنامه ما استقبال کردند. [ویدئوهایشان به نمایش في آمد]

در پیام حزب کمونیست آلمان آمده است:

«نجاهمین سالرد حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست -لنینیست) اراده فولادین ، ​​مواضع ناگسستنی و پیوندهای ناگسستنی رفاقت را به میراث مبارزه انقلابی متحد گذاشته است.»

 ادامه پیام بدین شرح است:

«حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست - لنینیست) که مبارزه مسلحانه را سازماندهی کرد و مبارزه چریکی راجل. از این نظر ، پنجاهمین سالگرد حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست - لنینیست) نیز پنجاه سالگی رفاقت هم‌سنگری سازمان‌های انقلابی است کهبار بر خط خود دزه انقلابی متحد پافشاری می‌کنند. »

حزب کمونیست مارکسیست - لنینیست کردستان في پیام خود بایان اینکه «نجاهمین سالرد حزب کمونیست (مارکسیست - لنینیست) راکیه (مارکسیست - لنینیست) راکیه (مارکسیست - لنینیست).

«وضعیتیکھ في کردیات وکردستان أدوات عملیة استراتیک برخوردار است. مبارزه متحد ، جایگاه بسیار مهمی را به خود اختصاص داده است. ما به عنوان حزب کمونیست قیل هستیم و بریینیست کردستان ، حزب زیادی برای تکامل یکریک رایکریکریک ، مصمم في مواضع مسلحانه انقلابی قائل هستیم و بریین اساس به عنوان حزبی کونیستی کستکستان ترکیه (مارکسیست - لنینیست) و انقلاب في جميع أنحاء العالم »یم م.

در پیام حزب کمونیست مائوئیست ترکیه آمده بود:

«رفیق کایپاکایا یک تکامل ، یک خط کمونیستی است». في الوقت الراهن: «قدرتك على ممارسة الأعمال التجارية - لنینیزم - مائوئیزم را. بدء تشغيل ، بدء تشغيل ، بدء تشغيل ، بدء تشغيل ، بدء تشغيل محرك أقراص ، محرك أقراص ، مفتاح تسلیم ناپذیر أو در اتاقی شکنجه اعتقاد او به سوسیالیزم علمی است ».

أكثر

اتحادیه کمونیست انقلابی ترکیه (TIKB) ، جنبش متحد انقلابی زنان ترکیه (KBDH) ، کمیته اروپائی حزب کمونیست مائوئیست ترکیه (MKP) ، پارتیزان بلیکیک ، کمیته خارجه حزب کمون کونیکیکیکی). بودند.

سازمان ها و احزاب برادر و دوستان ما هر یک:

حزب کمونیست فیلیپین ، حزب کمونیست نال (مائوئیست انقلاب) ، حزب کمونیست رو ، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ، حزب کمونیست نوین ایتالیاین الملیی احزابی کازمانی انقلابیین حزب سوسیال دموکراتیک میهنی تونس ، حزب کمونیست مکزیک ، اتحادیه انقلابی مائوئیست سریلانکا ، حزب مارکسیست- لنینیست ایتالیا ، ساختمان کمونیی آیتالیا ، حزب کمونیست و دهقانان بلغارستان ، حزب کونیست و دهقانان بلغارستان ،

37

سپس کنسرت موسیقی شروع شد و این مراسم با شعارهای پرشور انقلابی به پایان رسید.

پاورقی (مترجم):

MLPD: Die Marxistisch -Leninistische Partei Deutschlands (حزب مارکسیست-لنینیست آلمان) -

DKP: Die Deutsche Kommunistische Partei (حزب کمونیست آلمان)

MKP: الحزب الشيوعي الماوي (حزب کمونیست مائوئیست ترکیه)

MLKP: الحزب الشيوعي اللينيني الماركسي (MLKP) منظمة كردستان (حزب کمونیست مارکسیست لنینیست کردستان)

TIKB: Revolutionary Communist Union of Turkey (اتحادیه کمونیست انقلابی ترکیه)

TKIP: حزب العمال الشيوعي التركي. (حزب کمونیست کارگران ترکیه)

ICOR: التنسيق الدولي للأحزاب والمنظمات الثورية هماهنگ کننده بین المللی احزاب و سازمان های انقلابی))

اللغة التركية: https://www.tkpml.com/50-mucadele-yilimizda-partiyle-umudu-buyutuyoruz/?swcfpc=1

لا تتبع: https://www.tkpml.com/we-are-raising-hope-with-the-party-on-the-50th-anniversary-of-its-founding/?swcfpc=1