CPN (Devrimci Maoist) Sekreteri Kiran: Nepal Komünist Partisi’nin Kurulması Hakkında

CPN  (Devrimci Maoist) Sekreteri Kiran, Nepal Komünist Partisi’nin Kurulması Hakkında

Basın açıklaması

22 Nisan 2021, tarihi öneme sahip bir gündür. Tam 71 yıl önce, Nepal Komünist Partisi, Yoldaş Pushpalal Shrestha önderliğinde kuruldu. Ayrıca 22 Nisan, dünya proletaryasının büyük lideri Lenin’in de doğum günüdür. Dolayısıyla bugün, sadece Nepal komünist hareketi için değil, aynı zamanda dünya komünist hareketi için de özel bir önem taşıyor.

Bugün, Nepal komünist hareketi 71 yılı tamamladıktan sonra 72 yıla girmiştir. 71 yıllık uzun tarihinde bu hareket, devrimciler arasında yeni temelde yeni bir birlik kurarak, birlik, mücadele ve dönüşüm süreci içinde revizyonizme isyan ederek yoluna devam ediyor. Yarı feodal, yarı sömürge ve esas olarak yeni-sömürge durumunda olan Nepal’de yeni demokratik devrimi gerçekleştirerek sosyalizm ve komünizmin büyük hedefine ulaşmak için birçok kitle hareketi, silahlı mücadele ve Halk Savaşı olmuştur.

Bu fedakarlıklarla dolu görkemli mücadele döneminde Nepal halkı, halkın kurtuluş ordusu tarafından savunulan halk iktidarını uygulamaya koydu. Yine de Nepal halkı, komprador ve bürokratik burjuvazi ve feodalizm ile emperyalizm ve Hint yayılmacılığının uyguladığı sömürü ve baskıdan henüz kurtarılmadı.

Şimdi Nepal’de ismen komünist bir hükümet var. Bununla birlikte, tuhaf olan, Nepal’e yönelik emperyalist ve yayılmacı müdahalenin tam da bu dönemde artmış olmasıdır. Sözde komünist hükümet, Nepal’in yeni haritasına dahil edilen Hindistan işgali altındaki Nepal bölgesi Limpiadhura, Lipulek ve Kalapani’yi geri almak için herhangi bir diplomatik girişimde bulunmadı. Öte yandan, Nepal’de bir ABD askeri üssü kurmaya ve böylece Nepal parlamentosundan MCC’yi onaylayarak onu yabancı güç merkezlerinin savaş alanı haline getirmeye hazırlanıyor. Nepal halkının, halkın savaşı üzerine kurulan 2006 kitle hareketinden kazandığı demokratik haklar artık ele geçiriliyor ve insanların geçim kaynağı sorunları korkunç bir hal alıyor. Oli Hükümeti’nin neoliberal emperyalizm politikası doğrultusunda tasarladığı “Mutlu Nepalli ve Müreffeh Nepal” sloganı artık içi boş bir cümle haline geldi. Yolsuzluk sınırsızdır ve hükümetin ana direkleri buna dahildir. Hükümet, Covid-19’u kontrol etmekte kayıtsız kaldı. Sözde komünist hükümetin komünistleri karaladığı ortadadır.

Nepal şu ​​anda ciddi bir siyasi krizden geçiyor. Devam eden kriz, sadece parlamenter sistemi destekleyen tüm siyasi partilerin değil, aynı zamanda parlamenter sistemin kendisinin ve onu savunan devletin başarısızlığının açık sonucudur. Marksizm adına revizyonizmi uygulayan sözde-komünistlerin gerici içeriği ve bu içerikten ortaya çıkan bireysel çıkar için iç çatışmalar, tam da bu dönemde krizin tırmandırılmasında rol oynadı. UML ve MC arasında CPN’yi (Nepal Komünist Partisi) oluşturmak için aceleci ve dramatik birlik, ayrıcalıkların aslan payı için iç çatışmalar ve bölünme, karşılıklı kavga ve daha sonra örgütsel yozlaşma süreci, sağ revizyonizmin Nepal’de tamamen başarısız olduğunu kanıtladı. Öte yandan KP Oli, MK Nepal ve PK Dahal, güçlü komünist partiyi yeniden örgütlemekten ve bunu başkalarına göstermekten bahsediyorlar. Bu, yalnızca kendi kendilerini tatmin etmelerinin bir örneğidir. Üstelik, komünist partiyi yeniden örgütlemekten, ülkeyi ve halkı özgürleştirmekten bahsetmek emperyalizmin ve yayılmacılığın gerçek hizmetkarları tarafından halkı aldatmak ve ülkeyi yağmalamaktan başka bir şey değildir. Bu sadece komünistleri destekleyen insanları şaşırtmak için yapılan bir oyundur.

Bugün, nesnel koşul Nepal’de devrim için elverişli hale geliyor ve acil bir ihtiyaç haline geldi. Parti kuruluş gününün özel bağlamında, tarihe damgasını vuran anti-ulusal ve anti-halk olduğu kanıtlanan hainleri ve farklı tonlardaki oportünistleri takip etmemelerini yürekten çağırıyoruz. MLM ışığında gerçekleştirilecek yeni demokratik devrimin başarısı için birleşme ve (siyasi çn.) kutuplaşma sürecinde ilerlemek için tüm devrimci liderlere, kadrolara ve insanlara yürekten sesleniyoruz.

22 Nisan 2021 Kiran

Genel sekreter CPN (Devrimci Maoist)

Englısh: https://www.tkpml.com/secretary-of-cpn-revolutionary-maoist-kiran-on-the-establishment-of-the-communist-party-of-nepal/