Devrimci Parti ve Örgütlerin Enternasyonal Koordinasyonu (ICOR)’dan 8 Mart Açıklaması

2021’de Kadınların Kurtuluşu İçin Çözüm, Enternasyonal Mücadele!

Bundan tam 150 yıl önce, Mart 1871 de, Paris’te işçi sınıfı ilk kez burjuva iktidarını alaşağı edip kendi proleter iktidarını, Paris Komününü kurar. Paris Komünü “yeni bir toplumun görkemli habercisidir” artık.

Komün önce kadınların özgürlüğünü filizlendirdi, çünkü kadınlar Paris Komünü’nün en cesur savaşçıları arasındaydı. Kadınlar kendi ekonomik bağımsızlıkları için kendi üretim alanlarını oluşturdular. Kız çocukları için meslek okulları açıldı ve evli kadınların çocukları ile bekar kadınların çocukları eşit haklara kavuştu. Kadınlar kanun önünde eşitlik hakkı kazandı ve bağımsız kadın örgütü olan “Uniondes Femmes’e” üye oldu. Sosyalist devrimlerde ve bugün hala devam eden kadın mücadelesine Paris Komünü’nün kadın ruhu öncülük etmektedir.

Kadın işçiler kapitalist sistem içinde hem işçi oldukları için hem de kadın oldukları için çifte sömürüye maruz kalmaktadır.  Ev işi olarak adlandırılan ücretsiz sömürü düzeninde kadınlar; çocuklara, eşlere akrabalara bakmakla ve temizlik yemek gibi günlük işler yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Toplumun genelinin görevi olan bu sorumluluklar kadına yüklenmiştir ve bu durumun değişmesi gerekmektedir. Paris Komünü tamda bu anlayışa vurulan bir “kadın darbesidir.”

Kapitalist sistemde kadınlar meta / cinsel obje olarak görülmektedir. Erk sistem kadınlara dünyanın her yerinde fiziki, cinsel ve psikolojik şiddet uygulamaktadır. Kadınlar evde, sokakta, iş yerinde kısacası yaşamın olduğu her yerde tecavüze/tacize uğramakta, katledilmekte ve gördüğü şiddet yüzünden sakat kalmaktadır. Bu durum İslam dininin etkin olduğu coğrafyalarda daha da vahim bir hal almaktadır.

ICOR, emperyalist ve emperyalizme bağımlı ülkelerde verilen devrim ve demokrasi mücadelesini, ulusal mücadeleyi ve kadın mücadelesini desteklemektedir. Özellikle toplumsal hararetlerde ve devrimci partilerde kadının rolünün vazgeçilmez olduğunu söylemekte ve desteklemektedir. Bundan kaynaklı uluslararası kadın örgütlerini, faşizme/emperyalizme karşı, anti emperyalist mücadeleyi yükselmek için birleşik mücadele cephesine katılmaya davet ediyoruz.

Korona salgını ile birlikte emperyalist sistem ekonomik krize girmiştir. Sağlık sisteminin kar hırsı üzerine kurulu olduğu, bu süreçte açığa çıkmıştır. Krizin yarattığı işsizlik, işyerlerinin kapanması ve milyonlarca insanın açlık ile yüz yüze kalması aynı zamanda halk hareketlerine yol açmaktadır. Yapılan görevler ve protestolarda kadınların rolü belirleyicidir. Paris Komünü ruhu tekrardan kadınlar tarafından yaşatılmaktadır.

Bugün Paris Komünü’nü ve öğretilerini kadınlara tanıtmanın ve onları direnişe çağırmanın tam zamanıdır.  Hindistan’da, bir yılda yapılan dokuz genel grev (sonuncusu 250 milyon insanı kapsadı) ve ülkenin dört bir yanından çiftçilerin faşist Modi hükümetinin yasalarına karşı ölümü küçümseyerek isyan etmesi, özellikle kadın çiftçilerin ön saflarda yer alması Paris Komünü’ndeki kadın ruhunun en büyük ispatıdır.

Tekstil işçilerinin aylardır ödenmemiş ücretleri için ve işten çıkarmalara karşı savaştığı Bangladeş’te de olduğu gibi. Ya da gençlerin %59’unun işsiz olduğu ve yolsuzluğa karşı genel bir grevin olduğu Güney Afrika’daki olduğu gibi halklar krizin yükünü taşımayı reddetmiştir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un uyguladığı şiddet politikaları, korona krizini yönetmeye yetmiyor ve ezilenlerin Paris Komünü’nün 150. Yılını kutlamak için yaptığı hazırlıkları engelleyemiyor.

Yine Peru, Ekvator ve Brezilya gibi korona ölümlerin yüksek olduğu ülkelerde kadınlar hem hastalıktan zarar görenler ile gönüllü olarak ilgileniyor hem de direnişe en ön saflarda katılıyor.

Uluslararası kadın hareketinin dünya proletaryasının müttefiki olması ve devrimci partilerdeki kadınların mücadelesi stratejik önem taşımaktadır. Emperyalist-kapitalist sistemin ekonomik ve siyasi/sosyal çelişkileri, Covid-19 salgını ile şiddetlenmektedir. Paris Komünü ile başlayan, sosyalist Ekim Devrimi ve Çin’deki Mao Zedong’un sosyalist devrimi ile devam eden direnişte kadınların gerici sisteme karşı mücadelesi bugün dünya da yaşanan kadın ve halk hareketlerine yön vermektedir. Devrimler tarihinde nasıl ki kadınlar başta olmak üzere ezilenler gerici, feodal, faşist rejimlere karşı direndiyse, bugün de aynı direniş devam etmektedir.

Kadınlar başta olmak üzere tüm ezilenlerin özgürlüğü için, demokrasi ve sosyalizm için ICOR’da birleşelim, kadınlar ve erkekler birlikte savaşalım!

 

İmzacılar (23 Şubat 2021 itibariyle, başka imzacılar da mümkündür):

UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun – Manifeste National pour l’Instauration de la Démocratie (Union of Populations of Cameroon – National Manifesto for the Establishment of Democracy)

CPK Communist Party of Kenya

MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line

CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)

PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Patriotic Democratic Socialist Party), Tunisia

MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan

CPB Communist Party of Bangladesh

CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star

Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Proletarian Party of Iran)

NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal)

PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal

NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party, Sri Lanka

CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist)

БКП Българска Комунистическа Партия (Bulgarian Communist Party)

БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Bulgarian Workers Party (Communist))

PR-ByH Partija Rada – ByH (Party of Labor – Bosnia and Herzegovina)

MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Marxist-Leninist Party of Germany)

UCLyon Unité Communiste Lyon (Communist United Lyon), France

UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Marxist-Leninist Proletarian Union), France

KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Communist Organization of Luxemburg)

RM Rode Morgen (Red Dawn), Netherlands

UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa (Portuguese Marxist-Leninist Union)

MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Marxist-Leninist Group of Switzerland)

VZDOR VZDOR – strana práce (Resistance – labour party), Slovakia

TKP-ML Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Communist Party of Turkey – Marxist-Leninist)

MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Marxist Leninist Communist Party Turkey / Kurdistan)

KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Coordination Council of the Workers Class Movement), Ukraine

UoC Union of Cypriots, Cyprus

PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Communist Party of Colombia – Maoist)

PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Paraguayan Communist Party (independent))

BDP Bloque Democratico Popular (Popular Democratic Bloc), Peru

PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Communist Party (Marxist-Leninist)), Dominican Republic

PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Revolutionary Communist Party of Uruguay)

 

Subsequent signatories:

NPCH (ML)   Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (New Communist Party of Haiti (Marxist-Leninist))

Englısh: https://www.tkpml.com/icor-resolution-for-the-international-day-for-the-liberation-of-women-2021/