Devrimin 9. Yıldönümünde; “Yaşasın Rojava Devrimi!”

Devrimin 9. Yıldönümünde; “Yaşasın Rojava Devrimi!”

Büyük mücadelelerden sonra Suriye’nin Kuzey-Doğusunda doğan özyönetim kültürel haklarından, dillerinden, gelenek ve tarihlerinden mahrum bırakılan ezilen halkların haklarına kavuşmalarını sağladı. Bu büyük değişim bilimsel ve pratik anlamda kadınların hayatın her alanında erkeklerle aynı haklara sahip olabilecek bir şekilde hatta kadınları özsavunma alanında da yer almasını sağladı. Rojava Devrimi Kobane, Afrin ve Cizire’de DAİŞ çetelerine karşı savaşılarak elde edildi ve savunuldu. Adaletsizliğe karşı mücadelede, topraklarını, kültürlerini, tarihlerini ve tüm haklarını kazanmak ve korumak için binlerce şehit verildi. Bizler hep birlikte Rojava Devrimini savunmalı kazanımlarımızı korumak için daha fazla ileri çıkmalıyız.

 

Kuzey-Doğu Suriye Ermeni Sosyal Meclisi

Şehit Nubar Ozanyan Taburu