Uyan artık uykudan uyan,

Uyan esirler dünyası!

Zulme karşı hıncımız volkan;

Bu ölüm dirim kavgası

 

Yıkalım bu köhne düzeni

Biz başka alem isteriz!

Bizi hiçe sayanlar bilsin;

Bundan sonra her şey biziz!

 

Bu kavga en sonuncu

Kavgamızdır artık

Enternasyonalle

Kurtulur insanlık.

 

Tanrı, paşa, bey, ağa, sultan

Bizleri nasıl kurtarır!

Bizleri kurtaracak olan

Kendi kollarımızdır.

 

İsyan ateşini körükle

Zulmü rüzgarlara savur!

Kollarının bütün gücüyle

Tavı gelen demire vur!

 

Bu kavga en sonuncu

Kavgamızdır artık

Enternasyonalle

Kurtulur insanlık.

 

Hem fabrikalar hem de toprak

Her şey emekçinin malı.

Tufeyliye tanımayız hak.

Dünya emeğin olmalı.

 

Cellatların döktükleri kan

Kendilerini boğacak

Bu kan denizinin ufkunda

Kızıl bir güneş doğacak.

 

Bu kavga en sonuncu

Kavgamızdır artık

Enternasyonalle

Kurtulur insanlık.