Filipinler Komünist Partisi: ABD-Marcos II rejimi altında 100 günlük acı ve devlet terörü

 ABD-Marcos II rejimi altında 100 günlük acı ve devlet terörü

Filipinler Komünist Partisi

8 Ekim 2022

Ferdinand Marcos Jr’ın 9 Mayıs başkanlık seçimlerini, “ezici bir zafer” yanılsaması yaratmak için otomatik sayım sistemine elektronik hile yaparak çaldığını hatırlayın. Marcos’ların planı, 1972-1986 diktatörlüğü sırasında biriktirdikleri muazzam serveti güvence altına almak ve daha da büyütmek ve siyasi hanedanlıklarını sürdürmektir.

Jr Marcos yönetimindeki ülkenin durumu kötüleşmeye devam ediyor. Program ve planları, özellikle ekonomi politikası açısından, eski program ve planların tekrarından ibarettir. İlk 100 gün boyunca Filipin halkı, Marcos’un vaatlerinin aksine, durumlarında hiçbir iyileşme yaşamadı. Her gün sofralarına yiyecek koymaya yetecek kadar kazanmak için mücadele ederken daha fazla ekonomik güçlükle karşılaştılar.

Zorluklar ve terörle geçen yüz gün. Filipin halkının bakış açısına göre, Marcos Jr’ın ilk 100 gününe aşağıdakiler damgasını vurmuştur:

(a) Artan fiyatlar, düşük ücretler, yaygın işsizlik ve kamu hizmetlerinin eksikliği nedeniyle halkın ekonomik sıkıntılarını giderme konusunda büyük bir ilgisizlik. Marcos Jr ilk gününde, kendi istatistik kurumu tarafından açıklanan ve Haziran ayında enflasyonun %6.1’e yükseldiğini gösteren bilgilerle çelişerek “enflasyon o kadar da yüksek değil” dedi.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Marcos, halkın yakıt, gıda, ilaç, sağlık hizmetleri ve diğer temel mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşürülmesi yönündeki yaygın talebini karşılamak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Üç ay sonra, ithal petrolün yüksek maliyetinin de etkisiyle enflasyon %6.9’a yükseldi ve halkın yaşam standartlarının hızla kötüleşmesine neden oldu.

Geniş halk kitleleri giderek daha da çaresiz bir duruma düştü. Marcos’un, politika yapıcıları ve kongredeki yardakçıları, acil ekonomik yardım, ücret artışları ve fiyatları düşürecek önlemler için yükseltilen sesleri görmezden geldiler. Sosyal harcamalar için ayrılan bütçeyi kestiler ve bunun yerine yabancı müteahhitlere, onların yerel burjuva komprador ortaklarına ve yozlaşmış büyük bürokratlara fayda sağlayan yabancı finansmanlı görkemli altyapı projelerine öncelik verdiler.
(b) Geçmiş rejimin ülke ekonomisini daha da dışa açma, yabancı kapitalistlere bağımlılık ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın neoliberal ekonomik dayatmalarına yerel imalat ve tarımsal üretimin aleyhine boyun eğme çabalarını sürdürdü.
Marcos, Birleşmiş Milletler ve Amerikalı işadamları önünde, yabancı kapitalistlere kapıları ardına kadar açma planını ekonomiye yönelik temel planı olarak ilan etti. Ülkenin üretici güçlerinin, özellikle de son birkaç on yıldır acımasız ithalat liberalizasyonunun ağırlığı altında çökmüş olan tarımın yıkımını ele alacak bir planı yok.

Marcos’un neoliberal cephaneliğinde Duterte tarafından imzalanan üç yasa var: Perakende Ticaretin Serbestleştirilmesi Yasası, Kamu Hizmeti Yasası, Yabancı Yatırımlar Yasasında yapılan değişiklikler. ABD hükümeti ve Amerikalı işadamları tarafından talep edilen bu yasalar, ülkedeki emperyalist ekonomik egemenliği daha da pekiştirmektedir. Filipinliler sürekli olarak ağır vergilerle soyulurken, Marcos çokuluslu şirketleri ülkenin ucuz işgücü ve doğal kaynaklarından yararlandıkları için vergi indirimleriyle ödüllendirmeyi planlıyor.

Küresel kapitalist merkezlerde süregelen yavaşlama ve artan resesyon tehditleri karşısında Marcos’un ekonomik planı, ülkeyi ekonomik krize ve iflasa daha da sürüklemekten ve geri kalmış, tarımsal ve sanayisiz durumunu derinleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır.

ABD’nin stagflasyon korkusuyla doları destekleme çabaları, pesonun dolar karşısındaki değerinin hızla düşmesine ve ülkenin ticaret açığının artmasına neden oldu. Uluslararası kapitalist sistem bir başka küresel durgunluğun eşiğinde dururken, ülke şu anda denizaşırı Filipinlilerden gelen dolar havaleleri üzerinde istikrarsız bir şekilde yüzüyor.

(c) Marcos’un emirleri altında, devletin silahlı temsilcileri devlet terörizmini ve halka ve onların yurtsever ve demokratik güçlerine karşı saldırıları arttırmaya devam ediyor. Sadece 100 gün içinde en az 80 insan hakları ihlali ve uluslararası insan hakları hukuk ihlali vakası kaydedildi.

Marcos iktidara geldiğinden bu yana, silahlı devlet temsilcileri en az iki katliam ve diğer yasadışı cinayetler işledi. Toplamda, bastırma savaşı sırasında üçü çocuk olmak üzere en az 16 kişi devlet temsilcileri tarafından yargısız infaz edildi. Yeni Halk Ordusu üyesi Vincent Madlos ve Glorivic Belandres’in yakalandıklarında silahsız ya da çatışmaya girmemiş olan eşlerinin gözaltındayken öldürülmesi de buna dahildir. 41’den fazla kişi tutuklanmış, üç kişi kaçırılmış ve bunlardan ikisi bugüne kadar kayıp olarak kalmıştır. Halen 840’tan fazla siyasi tutuklu hapiste bulunmaktadır.
Marcos’un yetkilileri, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin eski başkan Duterte ve polis memurlarına yönelik insanlığa karşı suç suçlamalarını soruşturmasını engellemek için çaba sarf ederken, acımasız “uyuşturucuyla savaş” da hız kesmeden devam ediyor.

Kırsal topluluklar, “toplum hizmeti” yürüten binlerce asker kisvesi altında, köylü sakinlerinin haklarının ahlaksızca ihlal edildiği askeri bölge altında kalmaya devam ediyor. FSK’nin savaş taburları, halk arasında korku ve travma yaratmak için ayrım gözetmeksizin hava bombardımanı ve topçu ateşi kullanmaya devam ediyor. Daha dün, Negros Occidental’da binlerce yerel sakin, ordunun topluluklarının yakınındaki bölgeleri defalarca bombalamasının ardından evlerini terk etmek zorunda kaldı. Geçen ay da aynı durum Davao Oriental, Banaybanay’daki bir varoşta yaşanmıştı.

FSK ve FUP, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ederek siviller ve silahlı savaşçılar arasındaki ayrımı bulanıklaştıran, yasal demokratik güçleri kızıllar olarak yaftalamaya devam ediyor. Sendika örgütleyicileri ve halk örgütlerinin üyeleri silahlı devlet temsilcilerinin bitmek bilmeyen tacizlerine maruz kalmaktadır. Basın özgürlüğü ve halkın ifade özgürlüğüne yönelik saldırılar hız kesmeden devam etmektedir. Kısa bir süre önce NTF-Elcac, FKP ve YHO’ya karşı Adalet Bakanlığı’nın açtığı terör yasağı davasını reddeden hakimi yeniden yaftalayan ve tehdit eden eski sözcüsünü bile övdü.

(d) Marcos Jr, ABD emperyalizminin bir kuklasıdır ve Çin emperyalizmine boyun eğmektedir. Kısa süre önce 2.550’den fazla Amerikan askerinin ülkeyi ve silahlı kuvvetleri, Güney Çin Denizi’nde askeri gerilimi arttırmaya yönelik ABD savaş tatbikatları (Kamandag) için kullanmasına izin verdi. Marcos’un, Filipin halkının ABD ile imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması, Misafir Kuvveti Anlaşması ve diğer eşitsiz askeri anlaşmaların feshedilmesi yönündeki uzun süredir devam eden yurtsever talebine kulak vermek gibi bir planı yok.
Aynı zamanda Marcos, Çin’in Güney Çin Denizi’nde devam eden istilaları ve askeri tesislerinin bakımı karşısında omurgasızdır. Birleşmiş Milletler önünde Marcos, Çin’in Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında ülkenin toprak iddialarını destekleyen Uluslararası Hakem Mahkemesi’nin Temmuz 2016 tarihli kararına saygı göstermesi için hiçbir talepte bulunmadı.
Emperyalistler arası silahlı çatışmaların arttığı ve Asya’da savaşın patlak verme tehdidinin büyüdüğü bir ortamda Marcos bağımsız bir dış politika için hiçbir adım atmıyor ve bunun yerine ABD’nin Filipinler’i savaş oyunları ve ileri konumlandırma üssü olarak kullanmasına izin veriyor. Ülkeyi ABD ve Çin arasında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

(e) Filipin halkının zararına lüks yaşam. Marcos Jr ve geniş ailesi, gösterişli yaşam tarzıyla geniş emekçi halk kitlelerinin acılarına karşı tam bir duyarsızlık sergilemiştir. Annesi Imelda gibi o da kısa sürede, sadece robotik konuşmalarıyla noktalanan gösterişli partiler düzenlemesi ve bunlara katılmasıyla tanındı. Marcos, eşi ve çocukları New York’ta lüks otellerde kalmak ve gösterişli alışveriş merkezlerinde alışveriş yapmak için milyonlarca peso harcadılar. ABD’ye gidip dönmek için ticari bir uçak kiraladılar.

Birkaç gün sonra Marcos, ailesiyle birlikte Filipin Hava Kuvvetleri’ne ait Gulfstream jetini kullanarak Singapur’a uçtu. FSK’nin “komuta merkezi” olarak hizmet verdiği iddia edilen Gulfstream jet, Rodrigo Duterte tarafından başkan olarak jet gezintisine olan açlığını gidermek için satın alındı. Marcos, gezisi için ne kadar kamu parası harcandığını ya da ne kadar özel para aldığını açıklamayı reddediyor.
Marcos Jr, Filipin halkına, Filipin halkının içinde bulunduğu kötü durumu çok az önemseyen ve konumunu kaprisleri için para harcayabileceği bir ayrıcalık olarak gören tipik bir yönetici sınıf eliti olduğunu kanıtlıyor.

Halkın hakları ve refahı için mücadele edin. Devrimci davayı ilerletin.

Marcos Jr, yeni sömürgeci devletin şu anki şefidir. Emperyalizmin ve egemen sınıfların statükoyu sürdürme çıkarlarına hizmet etmektedir. Marcos gücünü, can çekişen ve kriz içindeki yarı sömürge ve yarı feodal sistemi sürdürmek için kullanıyor.
Giderek kötüleşen koşullar ve devletin ihmali karşısında Filipin halkının haklarını ve refahını savunmak için öne çıkmaktan ve seslerini yükseltmekten başka çaresi yoktur. Çıkarları için daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek için sendikalarında ve diğer örgütlenme biçimlerinde bir araya gelmeye devam etmelidirler.
Hayat pahalılığının hızla arttığı bir ortamda ücret ve maaş artışları için militan mücadelelerini yoğunlaştırmalıdırlar. Kırsal kesimde köylü kitleleri toprak kiralarının düşürülmesi, tarım girdilerinin maliyetlerinin azaltılması, tefeciliğin ortadan kaldırılması ve ürünlerinin çiftlik fiyatlarının yükseltilmesi için mücadelelerini kararlılıkla ilerletmelidir. Geniş halk kitleleri yakıt, gıda ve diğer temel malların fiyatlarının düşürülmesi talebini kararlılıkla yükseltmelidir. Aynı zamanda, geçim kaynaklarını yok eden ya da ellerinden alanlar da dahil olmak üzere (ithalatın serbestleştirilmesi, halk karşıtı altyapı projeleri, plantasyonların genişletilmesi, maden şirketlerinin girişi ve genişlemesi ve diğerleri) tüm halk karşıtı politika ve programlara karşı çıkmalıdırlar.

Halk, yoksulluk ve açlığa yol açabilecek keskin bir ekonomik kriz tehdidi karşısında haklarını ve refahlarını savunmak için acilen harekete geçmelidir. Aynı zamanda mücadelelerini, gerçek toprak reformu ve ulusal sanayileşme talepleri de dahil olmak üzere ulusal ve demokratik hedefleriyle birleştirmelidirler.

Küçük Marcos yönetimindeki egemen sistemin giderek kötüleşen krizi, Filipin halkına sonsuz acılar getiren emperyalizme, feodalizme ve bürokrat kapitalizmine son vermek için devrimci mücadele yürütmenin aciliyetinin ve haklılığının altını çizmektedir. Filipin halkı, Parti’nin önderliğinde demokratik halk devrimini daha ileri noktalara taşımaya kararlıdır.

Englısh: https://philippinerevolution.nu/statements/100-days-of-suffering-and-state-terrorism-under-the-us-marcos-ii-regime/