Filipinler Komünist Partisi: Şehitlerini Anarken HKP (Maoist) ile Dayanışma

 Şehitlerini Anarken HKP (Maoist) ile Dayanışma

Filipinler Komünist Partisi

29 Temmuz 2022

Filipinler Komünist Partisi (FKP) ve Yeni Halk Ordusu (YHO), 28 Temmuz-3 Ağustos Şehitleri Anma Haftası’nda, Hindistan Komünist Partisi (Maoist) ile Hindistan işçi sınıfı ve halkıyla birlikte!

Hindistan’daki demokratik halk devriminin kahramanları ve şehitleri aynı zamanda Filipin işçi sınıfının ve dünyanın dört bir yanındaki tüm ezilen ve sömürülen halkların kahramanları ve şehitleridir.

Filipinli devrimciler, geçtiğimiz yıl devrimci görevlerini yerine getirirken şehit düşen 124 Hintli devrimciyi saygıyla anmaktadır. Onların, Hint halkının ulusal ve demokratik özlemlerini gerçekleştirmek için uzun süredir devam eden halk savaşına yaptıkları değerli katkıları takdirle anıyoruz.

Hindistan faşist rejimi, devrimcileri öldürerek halk devriminin canına okuyabileceğini sanıyor. Sadece Hindistan’ın devrim şehitlerinin yaşamlarını, çalışmalarını ve kahramanlıklarını ölümsüzleştirmeyi başardıkları gerçeğini göz ardı etmektedirler.

HKP (Maoist) olarak biz de Hindistan devriminin en büyük öğretmenlerinden biri olan ve 28 Temmuz 1972’de hayatını kaybeden Charu Majumdar (CM) Yoldaş’ın 50. ölüm yıldönümünü ve 18 Temmuz 1982’de hayatını kaybeden Kanhai Chatterjee Yoldaş’ın 40. ölüm yıldönümünü anıyoruz.

Geçtiğimiz on yıllar boyunca HKP (Maoist) binlerce şube, komite ve lider organ, halk ordusunun birimleri ve komutanlıkları, çeşitli türlerde devrimci kitle örgütleri ve ittifaklar inşa etmiştir. Bunlar, şehit düşen Hintli yoldaşların binlerce ve binlerce devrimci ardılını yaratan itici güçler olarak hizmet etmişlerdir.

HKP (Maoist)’in kendisini ve devrimci silahlı mücadele ve birleşik cephe önderliğini güçlendirmeye devam etme, şehitlerinin yaşamlarından dersler çıkarma ve halkın desteğini derinleştirmeye devam etme kararlılığından ilham alıyoruz. Tehdit edilen ve dehşete düşen Hindistan gerici sınıfları, HKP (Maoist) önderliğindeki halkın devrimci direnişinin yükselişini durdurmak için boşuna bir girişimde bulunarak küstah faşizme başvurdular.

FKP, Hindistan devriminin yüz milyonlarca yoksul köylü ve Adivasinin temel toprak sorununu çözmek için tarım devrimini yürütürken elde ettiği zaferlerin ve ilerlemelerin son derece farkındadır. Hindistan’ın geniş bölgelerinde toprak dağıtımında elde edilen zaferler Filipinler’deki işçi ve köylüler için ilham kaynağıdır.

Hindistan halkı gibi, Filipinler’deki ezilen ve sömürülen sınıf ve kesimler de ulusal ve toplumsal kurtuluşu arzulamaktadır. Filipin halkı, gerici rejimin ABD destekli faşist saldırısına karşı koyarken, Hindistan halkının ve şehitlerinin mücadelelerinden ve fedakarlıklarından olduğu kadar Filipin devriminin şehitlerinden ve kahramanlarından da ilham almaktadır.

Yaşasın Hindistan ve Filipin devriminin kahramanları ve şehitleri!

Yaşasın uluslararası proletaryanın kahramanları ve şehitleri!

Emperyalizme ölüm!

Halkın demokratik ve sosyalist devrimlerini dünyanın dört bir yanına taşıyın!

Englısh:  https://www.tkpml.com/communist-party-of-the-philippines-solidarity-with-the-cpi-maoist-in-remembering-their-martyrs/?swcfpc=1