Filipinler Komünist Partisi: Yaşasın Başkan Gonzalo’nun Anısı

Yaşasın Başkan Gonzalo’nun Anısı

Filipinler Komünist Partisi (CPP), Peru Komünist Parti’nin (PCP) kurucusu ve lideri olan ünlü Başkan Gonzalo, devrimci lider Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso’nun ölümü nedeniyle Peru’daki işçilere, köylülere ve tüm ezilen sınıflara ve kesimlere en derin selamlarını ifade ediyor. Yoldaş Gonzalo, 86 yaşında hapishanede öldü.

Yoldaş Gonzalo’yu 1992’de yakaladığından beri fiziksel ve zihinsel işkence yoluyla uzun süreli zulme maruz bıraktığı için Peru hükümetini kınıyoruz. O ve yoldaşları, defalarca yasadışı yargılamalara tabi tutuldu. Gericiler, faşist zindanlarda yaklaşık 30 yıl hapis yatmasına rağmen onu serbest bırakma çağrısına kulak asmayı reddettiler. Ömür boyu hapis cezası, PCP’yi kurduğu ve Peru’daki gerici yönetim sistemine ve faşist Fujimori rejimine karşı halkın silahlı direnişini başlattığı ve yönettiği için acımasız ve aşırı bir cezaydı. Peru halkının, özellikle de emekçi işçi ve köylü kitlelerinin yeni demokrasi ve sosyalist dava için haklı devrimci davası ve mücadelesinin bir şehididir.

CPP, Gonzalo ve takipçileri tarafından öne sürülen fikirlere tam olarak katılmasa da, onun Marksizm-Leninizm-Maoizm’i teşvik etmesi ve savunması nedeniyle anılmayı hak ettiğine inanıyoruz. Hayatının en güzel yıllarını verdi ve Peru’nun proletaryası ve ezilen kitleleri ve onların ulusal ve toplumsal kurtuluş özlemleri için fedakarlık yaptı. 1980’lerde Sendero Luminoso -Aydınlık Yol- dünya çapında silahlı direnişin en parlak yıldızlarından biriydi.

Yoldaş Gonzalo, Komünist Parti’nin, halk ordusunun ve birleşik cephenin, özellikle köylülük ve aydınların en ilerici unsurlarıyla olan vazgeçilmez rolüne vurgu yaptı. Bununla birlikte, 1990 yılına kadar halk ordusunun gücünü ve kentsel ayaklanma potansiyelini olduğundan fazla tahmin etti. PCP ayrıca orta burjuvazinin ve gericilerin saflarını bölmek için birleşik cepheyi kullanamadı. Ancak yoldaş Gonzalo’nun yakalanmasından sonra partisi birleşik cephe politikası ve taktiklerinin bütün basamaklarından yararlanmaya çalıştı.

Gonzalo, Maoizm terimini, büyük Mao Zedong ve onun çığır açan başarıları için daha yüksek takdir beyan etmenin bir yolu olarak kullanma ve onun teorisini ve pratiğini Marksist teori ve pratiğin gelişiminde üçüncü aşama olarak kabul etmek için inisiyatif alan ilk kişiydi. Bu aşama, modern revizyonizmin olgusu ve sonuçlarıyla mücadele etmek ve sınıf mücadelesinin emperyalizmin yenilgisini sağlamanın ve sosyalizmi sağlamlaştırmanın anahtarı olarak kullanmakla karakterize edilir.

Yoldaş Gonzalo, Peru’daki halk savaşı yoluyla halkın demokratik devrimini ilerletmek ve gericilerin, revizyonistlerin ve reformistlerin ortaya koyduğu tüm engelleri aşmak için elinden geleni yaptı. PCP’nin yeni bir demokratik devrim yapma çabaları gerçekten dikkat çekiciydi, çünkü bunlar Sovyet revizyonistlerinin kapitalizmi tamamen restore etme ve Sovyetler Birliği’ni çökertme yolunda ilerledikleri ve Dengist karşı devrimcilerinin 1980’lerde sosyalist devrimi çılgınca parçalayıp Çin’i inşa ettikleri bir dönemde gerçekleştirildi.

Sosyalizmi savunmak ve kapitalizmin restorasyonunu önlemek için proletarya diktatörlüğü altında devrimi devam ettirme teorisi ve pratiğinin birincil temelinde Maoizmin evrenselliği, Mao Zedong’un yüzüncü yılında CPP tarafından diğer komünist partilerle birlikte ilan edildi. Çin’deki sosyalist davanın gerilemesi nedeniyle, Yoldaş Mao tarafından önceden sağlanan aydınlanma ile hala modern emperyalizm ve dünya proleter devrimi çağındayız.

Son kırk yılda, anti-komünizm, modern revizyonizm, yeni sömürgecilik, neoliberalizm, devlet terörü ve saldırgan savaşlar, ABD emperyalizmi ve müttefikleri tarafından proletaryaya ve dünya halklarına karşı kullanıldı. Ancak tüm bu canavarlıklar, dünya kapitalist sisteminin krizinin hızla kötüleşmesini engelleyemedi. Çeşitli biçimlerde anti-emperyalist ve demokratik kitle mücadeleleri tüm dünyada yükseliyor. Dünya proleter devriminin yeniden canlandığının sinyallerini veriyorlar.

Gonzalo’nun katkıları ve anıları, gereken ölçülerde ve sınırsız devrimci coşkusu, Peru’nun ve dünyanın ezilen ve sömürülen kitlelerine ilham kaynağı olsun. Perulu proleter devrimciler, kuşkusuz, partilerini güçlendirme ve devrimci silahlı mücadele ve birleşik cephe liderliğini güçlendirme, geçmiş deneyimlerinden dersler çıkarma, eksikliklerini ve hatalarının üstesinden gelme ve kendi güçlerini ve halkın desteğini geliştirme fırsatını değerlendireceklerdir.

MARCO VALBUENA / BİLGİLENDİRME OFİSİ SORUMLUSU / FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ

12 Eylül 2021

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-party-of-the-philippines-long-live-the-memory-of-presidente-gonzalo/