Filistin Halk Kurtuluş Cephesi MK: TKP-ML’nin Kuruluş Yıldönümü Selamlıyoruz!

 TKP-ML’nin Kuruluş Yıldönümü Selamlıyoruz!

Halk Cephesi, Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist’in kuruluş yıl dönümü ve kurucusu olan devrimci önderi İbrahim Kaypakkaya’nın şehadeti vesilesiyle yoldaşlarını selamlıyor.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Türkiye Marksist Leninist Komünist Partisi TKP-ML’nin yoldaşlarını selamlıyor ve yarım asır olan yıldönümünü tebrik ediyor ve kurucuları, Türk ve Kürtlerin önderi; solun, Türkiye’nin ve enternasyonal mücadelenin en merkezi isimlerinden; gerçek bir özgürlük savaşçısı olan İbrahim Kaypakkaya’nın 49. şehadet yılında onu anıyoruz.

Aynı vesileyle, Halk Cephesi şehit yoldaş Ali Haydar Yıldız’ı anıyor. Aralarında Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgelerinde emperyalistlerin desteğiyle gelişen tekfirci saldırılar karşısında hayatını veren Ermeni şehit savaşçı Nubar Ozanyan’ın da bulunduğu parti önderleri ve sembollerini selamlıyoruz.

Halk Cephesi, Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist’in izlediği siyasi yolu ve onun Türk halkının emperyalizmden kurtuluşu ve Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı için verdiği mücadeleye de saygılarını sunar. Partiyi, üyelerini ve önderlerini bedel ödemeye, yaşam yasaklarına, tutuklamalara, takiplere, işkencelere ve katliamlara götüren aslında bu siyasi yoldur. Bütün bunlara rağmen, ilkelerine bağlı kalarak, Amerikan egemenliğine ve bağlantılarına, Türk devletinin diktatörlük siyasetine ve emperyalizmle olan uyumuna karşı savaşmaya devam ettiler. Toplumsal adalet ve başta Kürt halkı olmak üzere, tüm insanların kendi kaderini tayin hakkı için verdikleri kararlı mücadeleyi selamlıyoruz. Cephe, Komünist Partisi’nin, Filistin davasının kalbinde yer aldığı uluslararası kurtuluş meselelerindeki değişmez duruşuna değer vermektedir ve Halk Cephesi’yle olan tarihi ve sağlam ilişkilerine ve siyasi programlarımız ile görüşlerimiz arasındaki yakınlığa saygıyla bakmaktadır.

Sonuç olarak; bu vesileyle, ezilen halkların yanında mücadeleyi sürdürmek ve emperyalizme ve onun müttefikleri olan Siyonist varlığa ve gerici rejimlere karşı koymak hedefiyle, dünya çapında devrimci ve ilerici hareketlerin birliğini güçlendirmenin önemini vurgulamak istiyoruz.

Yaşasın dünyadaki devrimci hareketlerin birliği!

Kuruluş yıldönümünde, Yaşasın Türkiye Komünist Partisi – Marksist Leninist!

Ve selam olsun şehit önder İbrahim Kaypakkaya’nın ruhuna!

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC)

Merkez Komitesi

27 Mayıs 2022

Arabic: https://www.tkpml.com/الجبهة-الشعبية-تُحيي-رفاقها-في-الحزب-ا/

Englısh: https://www.tkpml.com/central-committee-of-the-popular-front-for-the-liberation-of-palestine-greets-its-comrades-on-the-occasion-of-the-anniversary-of-the-founding-of-the-communist-party-of-turkey-marxist-leninist/?swcfpc=1