FKP Merkez Komite: Yeni Halk Ordusu’nun kuruluşunun 54. yıldönümü mesajı

YHO YIL DÖNÜMÜ AÇIKLAMASI

FKP Merkez Komitesi

28 Mart 2023

Filipinler Komünist Partisi (FKP) Merkez Komitesi, Filipin halkının gerçek ordusunun 54. yıldönümünü kutladığımız bugün, Yeni Halk Ordusu’nun Kızıl komutanlarına ve savaşçılarına en derin selamlarını sunar ve en militan devrimci selamlarını iletir. Tüm takımadalarda devrimci silahlı mücadeleyi kararlılıkla yürüten halk ordusunun elli yılı aşkın bir süredir biriktirdiği başarıları ve zaferleri yüceltelim. Bugün Parti ve tüm devrimci güçler, ABD emperyalist egemenliğine karşı mücadele etme ve son verme ve gerçek özgürlük ve demokrasiye ulaşma kararlılığını bir kez daha ifade etmektedir.

Bu vesileyle, halk ordusunun yüzlerce kahramanını ve şehidini saygıyla anıyor ve onları yurtseverliğin ve halka gönülden hizmetin örnekleri olarak yüceltiyoruz. Onların bireysel ve kolektif katkıları ve nihai fedakarlıkları olmasaydı halk savaşı ilerleyemez ve sebat edemezdi. Onların isimleri Filipin halk devriminin tarihçesine kazınmıştır ve sonsuza dek hatırlanacaktır.

Yeni Halk Ordusu, ABD emperyalizmine ve onun büyük burjuva kompradorlardan ve büyük toprak ağalarından oluşan işbirlikçi ve baskıcı devletine karşı elli yılı aşkın bir süredir aralıksız olarak yoğun ve amansız bir halk savaşı yürütmektedir. Bu, Filipin halkının, ülkedeki sayısız emekçi kuşağı ezmiş ve sömürmüş olan ve onları sürekli bir kriz ve sıkıntı durumuna mahkum etmeye devam eden dört yüzyıllık kesintisiz sömürge boyunduruğuna ve yarı sömürge egemenliğine son vermek için insani olarak mümkün olan her şeyi yapma konusundaki demir iradesinin ve kararlılığının bir kanıtıdır.

YHO, küçük başlangıçlarından itibaren birkaç bin kızıl savaşçıdan oluşan ülke çapında bir güç haline geldi. Her ne kadar ABD tarafından eğitilen ve finanse edilen kukla Filipinler Silahlı Kuvvetleri (FSK) karşısında küçük ve zayıf kalsa da, geniş köylü, işçi ve emekçi kitlelerine olan bükülmez sadakati ve sınırsız bağları, Partinin doğru liderliğiyle birleştiğinde, sürekli büyümesini ve nihai zaferini garanti etmektedir.

YHO, demokratik halk devrimini yürütmek için Parti’nin en güçlü silahıdır. Kırsal kesimden şehirleri kuşatan stratejik hat boyunca uzun süreli halk savaşı yürütür. Ülkenin özel koşullarına uyum sağlayarak gerilla savaşını yürütmede, gerilla bölgeleri ve üs alanları inşa etmede ve kırsalda geniş alanları kapsayan Kızıl Siyasi İktidarı kurmada büyük başarılar elde etmiştir. Her geçen gün, ülkenin dört bir yanındaki binlerce köyde, mevcut gerici ve faşist hükümetle yan yana ve onun antitezi olarak var olacak, geleceğin demokratik halk hükümetinin tohumları ekilmektedir.
YHO’nun önünde daha ağır ve daha büyük görevler bulunmaktadır. ABD’nin kukla ordusu tarafından yürütülen yoğunlaştırılmış kuşatma ve silahlı bastırma kampanyalarının üstesinden gelmeli ve onları yenilgiye uğratmalıyız. Halk savaşını mevcut düzeyinden bir üst düzeye taşımak için FSK’yi parça parça ezerek güç biriktirmeye devam etmeliyiz. Parti ve YHO, halk savaşını zafere taşıma konusunda tam bir kararlılık içindedir.

Nesnel koşullar göz önüne alındığında, Filipinler’de yeni bir devrimci yükseliş dönemi için açık beklentiler vardır. Parti kadroları ve YHO’nun kızıl savaşçıları devrimci kararlılıklarında tereddütsüzdür ve tüm engelleri aşacaklarından, düşmanın acımasız baskı kampanyalarını boşa çıkaracaklarından ve önümüzdeki yıllarda daha da güç kazanacaklarından emindirler. Filipinler Komünist Partisi, uzun süreli halk savaşını ilerletmek yoluyla gerilla savaşının alevlerini canlandırmak ve yaymak için Yeni Halk Ordusu’na önderlik etmeye her zaman kararlıdır.

Parti, Halk Savaşına Önderlik Etmeye Devam Ediyor

Filipinler Komünist Partisi (FKP), Filipinler’deki demokratik halk devriminin temel görevi olan gerici devlet iktidarını parçalamak, siyasi iktidarı ABD emperyalistlerinden ve büyük burjuva kompradorları ile büyük toprak ağalarından oluşan uşak egemen sınıflardan almak ve yerine proletaryanın önderliğinde işçilerin, köylülerin ve tüm ezilen ve sömürülen sınıfların ittifakı olan Filipinler Demokratik Halk Hükümetini kurmak amacıyla 29 Mart 1969’da Yeni Halk Ordusu’nu kurmuştur.

Halk ordusu, devrimci silahlı mücadele yürüttüğü son 54 yılda sayısız zafer ve kazanım elde etmiştir. Kırsal kesimi şehirlere göre çok geniş olan ancak çok sayıda adaya bölünmüş küçük bir takımada ülkesinde uzun süreli halk savaşını ilerletmede paha biçilmez deneyimler ve dersler kazanmıştır. Silahlı devrimi daha ileri seviyelere taşıma planlarını ortaya koymalıyız. Bunu yapmak için Marksizm-Leninizm-Maoizm’i titizlikle incelemeli ve uygulamalı, Filipinler’de halk savaşı yürütmek için Parti tarafından ortaya konan temel ilkeleri yeniden teyit etmeli ve zaferlerimizden olduğu kadar gerilemelerimizden de dersler çıkarmalı ve bunları sağlam bir şekilde kavramalıyız.

YHO, şehirleri kırsal kesimden kuşatma stratejik hattını izleyerek uzun süreli halk savaşı yürütmektedir. Zayıf ve küçük bir başlangıç yapan YHO’nun, kırdaki istikrarlı devrimci üslerinden şehirlere ilerleyebilecek ve ülke çapında devlet iktidarını ele geçirebilecek hale gelene kadar, düşmanın silahlı kuvvetlerini parça parça yenerek ve yok ederek güç biriktirmek ve silahlı kuvvetlerini ülke çapında inşa etmek için nispeten uzun bir süre boyunca yaygın gerilla savaşı yürütmesi gerekir. Uzun süren büyüme dönemi boyunca, halk savaşı üç olası aşamadan geçebilir – stratejik savunma, stratejik çıkmaz ve stratejik saldırı – bu aşamalarda devrimci güçler, düşman güçlerinden zayıf olmaktan, eşit olmaya ve nihayetinde üstün olmaya doğru olası bir gelişim sürecinden geçecektir.

1969’da kurulduğunda YHO, dokuz otomatik tüfek, 26 tek atımlık tüfek ve tabanca ile 60 Kızıl savaşçı ve komutandan oluşan bir başlangıç gücüne ve Tarlac Eyaleti’nin birinci bölgesinde yaklaşık 80.000 kişilik bir kitle tabanına sahipti. Yaygın bir gerilla savaşı yürüterek halk savaşının alevleri tüm ülkeye yayıldı. Şu anda yüksek güçlü tüfekler, hazır malzemeden imal ettiği patlayıcılar ve pala, ok, mızrak ve halkın elinde gerilla operasyonları için kullanılabilecek her türlü silahla birleşen diğer temel silahlarla donanmış binlerce Kızıl savaşçıya sahiptir. Ülke genelinde birkaç milyon kişiye ulaşan bir kitle tabanına sahiptir. Doğru strateji ve taktiklere bağlı kaldığımız sürece büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz.

YHO geçtiğimiz 54 yıl boyunca yorulmak bilmeden mücadele etti. Her ne kadar büyük bir hızla büyümüş olsa da, güçler dengesi ezici bir çoğunlukla düşmanın lehine olmaya devam etmektedir. Halk savaşının bu aşamasında, gerilla cephelerini kurmaya, genişletmeye ve sağlamlaştırmaya devam etmeli, gerilla müfrezeleri ve bölükleri inşa etmeli, daha da fazla sayıda halk milis birlikleriyle birleşmeli ve on binlerce köy öz savunma birliği tarafından desteklenmelidir.

Görev, sürekli genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanı temelinde kapsamlı ve yoğun bir gerilla savaşı yürütmektir.

YHO istikrarlı bir şekilde ilerlemiş ve her tarihsel dönemeçte her türlü dezavantaj ve gerilemenin üstesinden gelmiştir. Oplan Prophylaxis, Task Force Lawin (Tarlac), Oplan Saranay (Isabela) ve Marcos diktatörlüğü altındaki on dört yıllık sıkıyönetim sırasında FSK’nin Oplan Katatagan ve onun prototipi olan Güney Tagalog’daki Oplan Cadena de Amor gibi birbirini izleyen operasyon planlarından (harekat planları) düşmanın kuşatma ve bastırma kampanyalarını birbiri ardına boşa çıkarmıştır: Birinci Aquino rejiminde Oplan Lambat Bitag I ve II ve Negros Adası’ndaki kötü şöhretli Oplan Thunderbolt; Ramos rejiminde Oplan Lambat Bitag III ve IV; Estrada rejiminde Oplan Gordian Knot ve Oplan Makabayan; Arroyo rejiminde Oplan Bantay Laya I ve II; ikinci Aquino rejiminde Oplan Bayanihan ve Duterte rejiminden şimdiki Marcos rejimine kadar Oplan Kapayapaan ve Oplan Kapanatagan.

Her kampanyada düşman, halk ordusunun kitle tabanını yok etmek ve birliklerini düşmanın sayı, silah ve teçhizat üstünlüğünden tam olarak yararlanabileceği tamamen askeri bir duruma zorlamak için her zaman psikolojik savaş, istihbarat ve muharebe operasyonlarını birleştirmiştir. O zaman da şimdi de düşman, herhangi bir zamanda YHO’nun bir ya da birkaç gerilla cephesini kapsayan bir alana yoğunlaşmak ve ele geçirmek için birkaç bin faşist birlik konuşlandırmıştır. Ancak bunu, YHO’nun yer değiştirebileceği, kitle çalışması yürütebileceği, taktik saldırılar düzenleyebileceği ve siyasi ve askeri mücadele yürütmede inisiyatif noktaları yaratabileceği daha geniş alanları açık bırakarak yapabilir.

YHO birimlerinin gerilla manevraları için yeterli desteğe sahip olabilmeleri için geniş köylü kitleleriyle bağlarını sürekli olarak genişletmeleri ve derinleştirmeleri her zaman anahtar olmuştur. Örgütlü kitlelerin aktif direnişi ve gerilla güçlerini perdelemesiyle, düşmanın güçlerini küçük kuvvetlerimiz üzerinde yoğunlaştırma girişimini engelleyebilir, onu kör ve sağır hale getirebilir ve havayı yumruklamasına izin vererek enerji ve kaynaklarını boşa harcamasını ve böylece kendini tüketmesini sağlayabiliriz.

Parti ve YHO, faşizme ve emperyalist yağmaya karşı anti-feodal ve siyasi mücadeleler yürütmek için kırsaldaki kitleleri bilinçlendirir, örgütler ve harekete geçirir ve düşmanı her yönden vurmak ve binlerce kesikten kan akıtmak için halkın gerilla savaşını yürütmek üzere halk milislerini inşa eder ve eğitir.

YHO’nun elli yılı aşkın mücadele boyunca korunması ve ülke çapında büyümesi, Filipinler’de uzun süreli halk savaşı yürütmek için Parti tarafından ortaya konan strateji ve taktiklerin doğruluğunu açıkça kanıtlamaktadır. Ülkenin fiziksel ve sosyal koşullarını ve Filipin halkının çoğunluğunun yaşadığı tarımsal ve geri kalmış kırsal bölgelerden başlayarak halk savaşı yürütmenin nasıl mümkün ve gerekli olduğunu göz önünde bulundurduk.

Yeni kurulduğu yıllarda YHO’nun istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü gördük. ABD-Marcos rejiminin ilk “önünü kesme” kampanyalarını, gerilla savaşında ısrar ederek ve halkın siyasi ve askeri seferberliğini harekete geçirmek için azimli çabalar sarf ederek yenmeyi başardı.

Parti son derece disiplinli, motive olmuş ve kendine güvenen bir halk ordusu kurmayı başarmıştır. YHO’nu ülke çapında, önce büyük adalarda ve daha sonra diğer küçük adalarda inşa ederek, küçük bir takımada ülkesinde savaşmanın başlangıçtaki dezavantajının üstesinden geldik ve bunu avantaja dönüştürdük. Düşmanı güçlerini bölmeye ve farklı adalara yaymaya zorladık. Başlangıçta küçük ve savunmasız bir kuvvete sahip olmanın getirdiği zorluğun üstesinden, birkaç ili kapsayan sınır bölgeleri boyunca önemli dağlık arazileri ele geçirerek ve daha sonra nüfusun yoğun olduğu tepelere ve ovalara doğru genişleyerek geldik. Bunu yaparak düşmanı, kuvvetlerini geniş kırsal alanlara yaymaya zorladık.

Ulusal azınlıklar ve yoksul yerleşimcilerden oluşan nüfusun desteğini arkasına alan YHO, derin orman örtüsüne sahip dağlık arazileri ve sıradağları eğitim, konsolidasyon, planlama için fiziksel üs ve sınır illerindeki dağ etekleri, ovalar, nehir kenarındaki topluluklar, kıyı bölgeleri ve şehir merkezlerindeki daha kalabalık alanlarda propaganda, örgütlenme ve seferberlik yürütmek için sıçrama tahtası olarak etkin bir şekilde kullanmıştır.

Merkezi liderlik ve ademi merkeziyetçi operasyonlar politikası sayesinde Parti ve YHO yüksek kalitede bölgesel, alt bölgesel ve cephe kadroları ve komutanları yetiştirmiştir. Bu komutanlar kendi sorumlulukları altındaki devrimci güçlere liderlik etme ve düşman kendi bölgelerine yoğunlaşmayı seçse bile operasyonları sürdürme yeteneğine sahiptir.

YHO güçlerini korumuş ve büyütmüştür. Silahlı propaganda ekipleri, mangalar ve küçük gerilla birliklerinden müfrezeler ve bölükler oluşturmuş ve tüm ülke çapında 128 gerilla cephesi kurmuştur. YHO, gerilla birimlerini bölgesel düzeye kadar etkili bir şekilde komuta ve koordine edebilmiş ve düşmana karşı ulusal düzeyde koordineli kampanyalar düzenlemiştir.

YHO 1980’lerde hızla genişleyip büyürken, bazı dönekler halk savaşının temel strateji ve taktikleri de dahil olmak üzere Parti’nin temel ilke ve analizlerinin altını oydu. Filipinler’deki yarı sömürge ve yarı feodal sistemin analizini saptırarak, hükümet istatistiklerini eleştirmeden kullanarak Filipinler’in kırsaldan çok kentleştiğini iddia ettiler. Ekonominin büyük ölçüde tarımsal, geri kalmış ve sanayi öncesi olduğu gerçeğini gizleyerek, Marcos’un sözde “11 sanayi projesi” ile Filipinler’in kapitalistleştiği mitini desteklediler. Bunlar, halk savaşının temel ilkelerini bir kenara bırakmanın ve 1983-1984 ve 1987-1988 yıllarında askeri maceracı bir hamleyle YHO’nun erken harekete geçmesi ve sürdürülemez saldırıların artırılmasıyla desteklenen ve birleştirilen “kentsel ayaklanma” çizgisini zorlamanın temelini oluşturdu.

YHO’nun önce Mindanao’da, daha sonra da ülke çapında 36 bölük ve iki taburdan oluşan tam zamanlı savaş birimleri oluşturuldu; bu da kitle çalışmasına adanmış birimlerin sayısında ciddi bir azalmaya ve gerilla cephelerinin kapsadığı kitle tabanının ve alanların daralmasına neden oldu. YHO’nun müfreze ve mangalarının, yerel milis birimlerinin ve kitle örgütlerinin kapsamlı görevleri, aşırı yoğunlaşmış YHO birliklerinin lojistik birimleri olarak işlev görmeye indirgendikleri için zayıflatıldı. Kitle tabanı dar ve sığ hale geldi. YHO birlikleri dramatik ama çoğunlukla geçici olduğunu kanıtlayan askeri zaferler kazandı. Düşmanın zor hedeflerini yüksek maliyetlerle alt ettiler. Bu zaferler, YHO’nun düşmanın ekmeğine yağ sürmesi ve kısa süre sonra kitle tabanının daralması nedeniyle savunmasız hale gelen konsantre YHO birliklerine karşı çok daha büyük kuvvetler konuşlandırması nedeniyle kısa sürede parlaklığını yitirecekti.

Düşman, yoğunlaşmış YHO birliklerini tecrit ve pasiflik pozisyonlarına itti ve kitle tabanına, yerel Parti şubelerine ve kitle örgütlerine karşı acımasız bir baskı kampanyası başlattı.

Parti, YHO ve diğer devrimci güçler, askeri maceracılığın şehir ayaklanmacılığıyla birleşmesi sonucunda eşi benzeri görülmemiş gerilemeler yaşadı. Bu durum, Parti, YHO ve devrimci kitle örgütlerinin saflarına kitlesel olarak sızdığı iddia edilen ve askeri kayıpların hatalı bir şekilde atfedildiği düşman “derin sızma ajanlarının” kökünü kazıma kampanyalarının yarattığı histeriyle daha da kötüleşti. Bunlar arasında Mindanao’daki felaket Kampanyang Ahos ve diğer bölgelerde yüzlerce Parti kadrosu, Kızıl savaşçı ve aktivistin militarist dönekler tarafından çürük gerekçelerle, delillerin değerlendirilmesi ve adil yargılama süreci olmaksızın işkence edilerek öldürüldüğü benzer felaket kampanyaları yer almaktadır. Bu eşi benzeri görülmemiş kayıplar sonucunda devrim 1984 seviyesine geriledi.

İkinci Büyük Düzeltme Hareketi (1992-1998), askeri maceracılık ve şehir ayaklanmacılığının hatalarını düzeltmek ve Partinin temel ilkelerini, Filipin toplumunun yarı sömürge ve yarı feodal karakterine ilişkin doğru analizini, uzun süreli halk savaşı yoluyla demokratik halk devrimi programını ve revizyonizm karşıtı duruşunu yeniden teyit etmek için Merkez Komitesinin 10. Plenumu tarafından başlatıldı. Marksizm-Leninizm-Maoizm’in teorik bilgisini ve kavrayışını, deneyimleri özetlemek ve kapsamlı devrimci görevleri netleştirmek için bir çalışma hareketi ve kampanya yoluyla yükseltti. Partinin ve tüm devrimci güçlerin istikrarlı, sağlam ve çok yönlü bir şekilde güçlenmesini sağlayan ideolojik, siyasi ve örgütsel alanlarda parlak zaferler elde edildi.

Parti, sürekli genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanı temelinde kapsamlı ve yoğun bir gerilla savaşı yürütme çizgisini belirledi. YHO, kitle çalışmasına ve kaybedilen toprakların geri alınmasına vurgu yapmak, kitle tabanını cesurca genişletmek ve sağlamlaştırmak için birimlerini yeniden konuşlandırdı.

Düzeltme hareketiyle güçlenen YHO’nun gerilla cepheleri, Ramos rejimi altında yoğun psikolojik savaş ve saldırgan askeri operasyonların damgasını vurduğu karşı ayaklanma kampanyasının yanı sıra Arroyo rejimi altında yaklaşık on yıl süren acımasız baskının da üstesinden geldi. Devrimci güçler düşmanın taarruza geçtiği bölgelerde bile güç kazanabildi. Kitle tabanının genişlediği ve derinleştiği yerlerde düşman, YHO birimlerine yer değiştirmeleri, siyasi ajitasyon yapmaları, kitleleri örgütlemeleri ve harekete geçirmeleri ve kendilerini daha da güçlendirmeleri için daha geniş alanlar bırakmadan güçlerini tek bir bölgede yoğunlaştıramazdı.
Genel olarak, YHO 2005’ten 2016’ya kadar sağlam bir şekilde ilerledi. 2009 yılında Merkez Komite, stratejik savunmanın orta aşamasının gerekliliklerini tamamlamak ve ileri aşamaya geçerek stratejik saldırının eşiğine gelmek amacıyla taktik taarruzları yoğunlaştırma çağrısı yaptı. Parti, YHO’nun büyümesini hızlandıracak kritik kitleye sahip olduğu görüşündeydi.

Aquino rejiminin Oplan Bayanihan’ının (2010-2016) ilan ettiği YHO’nu ezme hedefi, genel olarak güçlerini koruyan ve özellikle Mindanao’da olmak üzere bazı bölgelerde belirgin bir ilerleme kaydeden YHO tarafından boşa çıkarıldı. Aynı zamanda halk ordusu, küçük bir kuvvetle geniş bir alanı kapsama telaşıyla manga ya da timlerin aşırı dağılması sorunuyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ayrıca, YHO birimlerinin operasyon alanlarına sınırlamalar getirerek inisiyatif kaybı ve askeri tutuculuk sorunlarına yol açtığı tersine bir kendi kendini kısıtlama sorunu da ortaya çıktı. Ayrıca bazı bölgelerde hızlı bir büyüme ve ilerleme yaşanırken diğer bölgelerde durgunluk ve kayıpların yaşandığı ciddi bir dengesizlik de söz konusuydu.
2017 yılında ABD, FSK’yi ülke genelinde YHO birimlerine karşı sürekli kuşatma ve bastırma kampanyaları (sözde odaklanmış askeri operasyonlar) düzenlemeye yönlendirdi. Ekim ayında Trump hükümeti tarafından kışkırtılan dönemin başkanı Rodrigo Duterte, ABD hükümetinin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “denizaşırı acil durum operasyonları” kapsamında Pasifik Kartalı-Filipinler Operasyonu aracılığıyla FSK’ye büyük ölçüde denetlenmemiş fonlar aktarmasına izin vermek için FKP ve YHO’nu “terörist” ilan etti. FSK o zamandan beri saldırı helikopterleri, insansız hava araçları, jet avcı uçakları, bombalar, obüsler, makineli tüfekler, otomatik tüfekler ve kontrgerilla operasyonları için diğer silahların satın alınmasına öncelik veren “modernizasyon programını” hızlandırdı.

FSK ayrıca yıllık askeri harcamalarını arttırmak pahasına tabur sayısını on adet daha arttırarak (yaklaşık 4-5 bin asker) YHO’na karşı dizilen toplam askeri ve polis tabur sayısını 150’ye çıkardı. FSK’nın hedefi (Oplan Bayanihan’dan bu yana) YHO’na siyasi ve maddi destek verdiğinden şüphelenilen köyleri kontrol etmek için her YHO gerilla cephesi için en az bir tabur konuşlandırmaktır. (Hatta operasyonlarını işçi sendikalarının, toplum derneklerinin ve üniversite örgütlerinin siyasi baskıların hedefi haline geldiği şehir ve kasaba merkezlerini de kapsayacak şekilde genişletti). Yine de FSK’nin muharip birlikleri, bu kadar büyük sayılarla bile, YHO’nun gerilla birliklerinin gerilla manevraları yapabileceği ve kitle çalışmasını genişletmek ve taktik saldırılar düzenlemek için inisiyatif alabileceği alanın tüm genişliğini kapsayamaz. Bu köyleri işgal eden düşman birlikleri, YHO müfrezeleri ve yerel milis birliklerinin taktik saldırılarının hedefi olmuştur.

Düşmanın 2018’den bu yana sürdürdüğü askeri saldırılar ilk olarak Güney Mindanao, Kuzeydoğu Mindanao, Kuzey Orta Mindanao (tüm Mindanao’nun sıkıyönetim altına alındığı dönem) ve Bicol, Doğu Visayas ve Negros (Memorandum Order 32 ile askeri yönetim altına alınan bölgeler) bölgelerini hedef aldı. FSK, köylü kitlelerine karşı ağır tehdit ve gözdağı, yasadışı tutuklamalar, işkenceler, tecavüz, mülklerin ahlaksızca tahrip edilmesi, adam kaçırma ve zorla kaybetmeler, yargısız infazlar, katliamlar ve koordineli toplu cinayetler de dahil olmak üzere faşist canavarlıkların en kötü biçimlerini uyguladı. Sözde “teslim ol” çağrısı kapsamında, insanlar herhangi bir yargı sürecinden geçmeden ordu tarafından YHO’nu desteklemekle suçlanmakta ve yargılanmaktadır. Bütün topluluklar denetim altına alınıyor ve devlet terörüne maruz bırakılıyor. FSK’nin faşist birlikleri halk salonlarını, klinikleri, spor tesislerini ve diğer sivil tesisleri kışlalarına dönüştürmekte; sokağa çıkma yasakları, gıda ve ekonomik ablukalar ve halkı büyük sıkıntılara sokan diğer kısıtlamalar uygulamakta; nüfus merkezlerinin, çiftliklerin ve ormanların yakınlarına topçu ve hava bombardımanı düzenlemektedir.

FSK’nin beş yıldır sürdürdüğü kuşatma ve bastırma harekatı, YHO’nu ezme hedefine ulaşmada büyük ölçüde başarısız oldu. Bazı bölgelerde YHO, Kızıl savaşçılarının sayısını korumayı ya da arttırmayı başardı ve düşmanın faşist birliklerine karşı taktiksel saldırılar gerçekleştirmeye devam etti. Bazı bölgeler ya da gerilla cepheleri ise öncelikle iç zayıflıkları ve eksiklikleri nedeniyle kayıplar vermiş ya da önemli gerilemeler yaşamıştır.

Parti liderliği, uzun süreli halk savaşı yoluyla demokratik halk devrimini ileriye taşımada önemli dersler çıkarmak amacıyla son beş ve 25 yılın deneyimlerini özetleme çağrısında bulundu. Parti kadroları ve YHO Kızıl savaşçıları, bazı bölgelerdeki sorunların ideolojik, siyasi ve örgütsel temel nedenlerini tespit etmek amacıyla Marksizm-Leninizm-Maoizm, Acil Görevlerimiz, Halk Savaşımızın Özel Nitelikleri, Hataları Düzeltmek ve Partiyi Yeniden İnşa Etmek, Temel İlkelerimizi Yeniden Teyit Etmek ve Hataları Düzeltmek gibi Partinin temel belgelerini ciddiyetle incelemektedir.

Geçtiğimiz 54 yıl boyunca düşman, halk ordusunun birliklerini tecrit etmek ve tamamen askeri bir duruma zorlamak için kitle tabanına yönelik aynı saldırı modeliyle (“temizle-tutun-konsolide et”) tanımlanan birbiri ardına kuşatma ve bastırma kampanyaları düzenlemiştir. Bu kampanyaların ölçeği, temposu ve taktikleri zaman içinde değişse de temel kalıp değişmemektedir.

Öte yandan Yeni Halk Ordusu, dağılma, yer değiştirme ve yoğunlaşma gibi gerilla savaşı taktiklerini uygulayarak düşmanın askeri kampanyalarını boşa çıkarma ve daha güçlü bir şekilde ortaya çıkma kabiliyetini defalarca göstermiştir. Düşmanın kuşatmasından kurtulmak için, bir YHO birliğinin ana gövdesi geri çekilebilir, saldıran düşman kollarına karşı pusuya yatmak ya da pusuya düşürmek için ekipler konuşlandırabilir ve kitlesel çalışma alanlarını genişletmek için yer değiştirebilir. Düşman kamp kurup bir bölgeyi işgal ederken, YHO ve yerel milis birimleri düşmanın operasyon birimlerinin konuşlanma ve harekat düzenini inceleyerek taktik saldırılar düzenleyebilecekleri zayıf noktalarını (ikmal hatları, çevre muhafızları, devriye birimleri) tespit eder. Halk milisleri kendi başlarına ya da YHO birlikleriyle birlikte düşmanın gerisinde yaygın gerilla operasyonları ya da partizan ve özel harekat birlikleri tarafından düşman tesislerine, birliklerine ya da personeline karşı cezalandırma eylemleri gerçekleştirir. Aynı zamanda, YHO’nun bölgesel ya da alt bölgesel düzeydeki komutanlığı, kuşatma altındaki gerilla cephelerine yardım etmek ve kendilerini güçlendirmek için zamanında taktik saldırılar düzenlemek üzere diğer gerilla cephelerindeki YHO birimlerini koordine edebilir.

Özellikle son beş yıldaki deneyimlerimizi özetlerken, Marksizm-Leninizm-Maoizm, gerilla savaşının evrensel ilkeleri ve uzun süreli halk savaşı yürüttüğümüz son elli yıl boyunca kendi deneyimlerimizden çıkardığımız ve özetlediğimiz strateji, taktik ve özel dersler bize rehberlik etmelidir. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca kapsamlı ve yoğun gerilla savaşı yürütme kabiliyetimizi sınırlayan; silahlı mücadele, tarım devrimi ve kitle tabanı inşasını birleştirme çabalarımızı engelleyen ve hem şehirlerde hem de kırlarda devrimci kitle hareketinin seviyesini yükseltme çabamızı sekteye uğratan zayıflıklarımızı, eksikliklerimizi ve hatalarımızı tespit etmeli ve bunların üstesinden gelmeliyiz.

Özellikle, devrimci silahlı mücadele kapsamında açıkça gözlemlenebilen aşağıdaki sorunları kapsamlı bir şekilde ele almalı ve köklerini kazımalıyız: (a) bazı YHO birimlerinin kendi kendini sınırlaması, (b) diğerlerinde dağ kalesi zihniyeti ve gezici isyancı grup eğilimi, (c) bazı gerilla cephelerinin daha kalabalık dağ eteklerine, ovalara, nehir kenarlarına ve kıyı topluluklarına genişleyememesi, (d) imha edici veya temel taktik saldırıların düşük oranı, (e) düşmandan ele geçirilen ateşli silahların sayısında azalma, (f) kitle tabanının genişletilmesi ve sağlamlaştırılmasında yavaş ilerleme, (g) bölgelerimizdeki çok sayıda insanı etkileyen sorunlara ilişkin güncel araştırma ve sosyal inceleme eksikliği, (h) propaganda ve ajitasyon çalışmalarının yanı sıra geniş köylü kitlelerinin antifeodal ve antifaşist mücadelelerde örgütlenmesi ve harekete geçirilmesinde düşük düzey, (i) gerilla savaşının özellikle düşmanın geri bölgelerinde yayılmaması, ve gerilla savaşında milis birliklerinin ve öz savunma birliklerinin inisiyatifini harekete geçirememe ve serbest bırakamama, (j) Parti’nin halkı örgütleme ve harekete geçirme çalışmalarının gücünü ve kapsamını YHO’nun verili gücüyle sınırlama ve diğer sorunlar.

Parti ve tüm devrimci güçler, ABD-Marcos faşist rejimi altındaki Filipin halkına ekonomik ve siyasi mücadelelerinde etkin bir şekilde önderlik etmek, şehirlerde ve kırsalda devrimci kitle hareketini güçlendirmek, sürekli genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanında kapsamlı ve yoğun gerilla savaşı yoluyla uzun süreli halk savaşını ilerletmek ve halkın gerçek ulusal özgürlük ve demokrasi özlemine ulaşmak için halkın demokratik devrimini ilerletmek için bu sorunları ele almaya, çözmeye ve aşmaya kararlıdır.

Uzun süreli halk savaşının alevlerini canlandırın ve yayın

Parti, Yeni Halk Ordusu’na ve Filipin halkının geniş kitlelerine uzun süreli halk savaşı ve gerilla savaşının alevlerini harlamak ve yaymak için önderlik etmeye kararlıdır.
Parti kendisini ideolojik, siyasi ve örgütsel olarak sağlamlaştırmaya devam etmeli ve YHO üzerindeki mutlak liderliğini güçlendirmelidir. Son beş ve 25 yılın deneyimlerinin özetini bu yıl içinde tamamlamalıdır. Parti kadroları ve YHO komutanları Parti’nin temel belgelerini, SGRM belgelerini, klasik Marksist-Leninist-Maoist yazıları, Çin ve Vietnam’da halk savaşı ve gerilla savaşı yürütme deneyimlerini yoğun bir şekilde incelemeli veya gözden geçirmelidir.

Gerilla cephelerimizi, ormanlık dağları ve sıradağları, dağ eteklerini, ovaları, nehir kenarlarını ve kıyı topluluklarını ve şehir merkezlerini birleştirerek, fiziksel ve sosyal arazinin tüm genişliğini ve derinliğini kapsayacak şekilde kapsamlı bir şekilde genişletmeyi ve güçlendirmeyi planlamalıyız. NPA faaliyet gösterdiği her yerde, antifeodal birleşik cephe çizgisinde geniş köylü kitlelerini birleştirmek için Parti’nin toprak reformu programını uygulamalıdır. Toprak kirasının ve kredi faiz oranlarının düşürülmesi, çiftlik ücretlerinin yükseltilmesi, üretimin arttırılması ve geliri arttırmak için yan işlerin teşvik edilmesi, kolektif çiftçilik için emeğin ve toprağın bir araya getirilmesi vb. için asgari program uygulanmalıdır. Toprak reformu mücadelelerinde militanlaşan köylüler arasındaki ileri unsurlar, gerilla savaşı ve diğer askeri görevleri yerine getirmek üzere YHO’na veya milis birimlerine alınabilir.

Parti, devrimci siyaseti her zaman komuta etmek için Yeni Halk Ordusu’ndaki örgütlenmesini sürekli olarak güçlendirmelidir. Parti kadrolarının, YHO komutanlarının ve Kızıl savaşçıların teorik bilgilerini, ideolojik ve siyasi bilinçlerini yükseltmeliyiz. Halka gönülden hizmet etme ve kitlelere güvenme ve dayanma ruhlarını daha da yükseltmeliyiz. Tüm YHO komutanlarının ve Kızıl savaşçıların mücadele azmini ve devrimci davayı ilerletmek için her türlü çabayı gösterme kararlılıklarını arttırmalıyız.

Kitle tabanının dalga dalga genişlemesine ve sağlamlaşmasına vurgu yapmak için YHO güçlerinin doğru konuşlandırılmasını sağlamalıyız. Gerilla bölükleri ve müfrezelerinin genişleme, toparlanma ve konsolidasyon için zamana bağlı net bir planı olmalıdır.

Birliklerin uzun süreler boyunca yoğun bir şekilde toplanmasından kaçınmalı ve hareket kabiliyetlerini kısıtlayan, erişimlerini ve inisiyatiflerini sınırlayan, onları yoğun odaklı askeri operasyonlar karşısında pasifliğe indirgeyen ve böylece onları erken düşman tespitine ve nokta atışı kara ve hava saldırılarına karşı savunmasız hale getiren müfrezeleri her zaman tamamen konsantre tutma eğilimini düzeltmeliyiz. Öte yandan, kurtarma ve genişleme için daha fazla alanı kapsama arzusuyla manga ve timleri aşırı dağıtma ve aşırı germe eğilimini de düzeltmeliyiz. Ana birliklerinin sıkı kontrolü ve doğru yönlendirmesi olmadan ve elverişsiz durumlar karşısında, özellikle de üstün düşman kuvvetleriyle karşı karşıya kaldıklarında, kolayca inisiyatiflerini kaybeder ve pasifleşirler.

Bölük ve takım komutanları ve Parti kadroları birliklerin doğru istihdamı ve konuşlandırılması sanatında ustalaşmalıdır. Esnekliği ve inisiyatifi korumak için, düzenli müfrezelerin göreceli olarak yoğunlaşması ve dağılması, mutlak yoğunlaşmadan ve aşırı dağılmadan kaçınılması arzu edilir. Müfreze gerilla kuvvetlerimiz, askeri ve siyasi gücün mutlak eşit dağılımından kaçınarak uygun şekilde bölünmeli ve konuşlandırılmalıdır. Askeri ve politik ağırlık merkezi olarak hareket edecek bir ana gövde oluşturulmalı, bu ana gövde göreceli olarak yoğunlaşmalı (ekiplerin kısa yarıçapta dağılabileceği ve kısa sürede yoğunlaşabileceği), diğer manga ve ekipler ise göreceli olarak dağılmalı (nispeten daha uzun yarıçapta) ve belirlenmiş bir alanda kitle çalışması ve yayılma çalışması yürütmelidir. Müfrezenin tamamı tek bir plana sahip olmalı ve tüm parçaları tek bir ana yön ve hedefe hizmet etmelidir. Bu ilke ve yöntemler gerilla bölükleri için de geçerlidir.

Çeşitli gerilla oluşumlarını ve operasyonlarını birleştirerek YHO’nun sürekli olarak askeri inisiyatifi elinde tutmasını sağlamalıyız. YHO bölükleri ve müfrezeleri, yerel milisler ve öz savunma birimleriyle koordinasyon içinde küçük çaplı gerilla eylemleri yürütmek üzere mangalar ve takımlar gönderebilir. Düşmanın gerisinde cezalandırma ve sabotaj operasyonları yürütmek üzere partizan ve özel birlikler görevlendirebilir. Nispeten yoğunlaşmış bölgesel ve alt bölgesel gerilla birlikleri, kitle çalışma birimleri, milisler ve öz savunma güçlerinin yaygın gerilla eylemlerini noktalamak için düşmanın yumuşak hedeflerine veya zayıf noktalarına karşı imha edici taktik saldırılar düzenlemelidir.

Tüm komuta kademelerinde YHO, düşmanın silahlarına el koymayı garanti altına alan küçük ve büyük imha edici taktik saldırılar düzenlemeyi planlamalı ve bunu yaygın yıpratıcı ve cezalandırıcı askeri eylemlerle birleştirmelidir. Düşman güçlerinin yok edilmesi ve silahlarına el konulması yoluyla YHO istikrarlı bir şekilde büyüyebilir ve güç kazanabilir.

Yerel Parti şubeleri, YHO’nun cephe gerilla birlikleriyle işbirliği içinde, halkın yaygın gerilla savaşını yürütmek için halk ordusunun milis birliklerini ve yerel devrimci kitle örgütlerinin köy öz savunma birliklerini örgütlemeli ya da güçlendirmeli ve etkinleştirmelidir. Bunlar, komşu köylerdeki yerel milis birlikleri ve YHO’nun yerel gerilla birlikleriyle çabalarını koordine ederken, düşmanı her yönden vurmak için mevcut tüm silahları kullanma konusunda inisiyatif almalıdır. Bunlar YHO’nun temel cephe gerilla müfrezelerinin geniş tabanı olarak hizmet ederler.

Parti NPA’ya önderlik ederken, aynı zamanda şehirlerdeki ve kırsaldaki devrimci kitle hareketine, birleşik cepheye ve devrimci mücadelenin diğer alanlarına da önderlik edip güçlendirdiği için, önderliğinin kapsamının çok daha geniş olduğu da bilinmelidir. Partinin kapsamlı liderliği ne YHO ile ne de onun gücüyle sınırlıdır. Parti YHO’nu inşa eder ve halk ordusunu henüz kuramadığı ya da konuşlandıramadığı yerlerde, Parti il, ilçe, şehir ve kasabalarda bölge komitelerini kurar ve halkı bilinçlendirmek, örgütlemek ve harekete geçirmek için çeşitli türlerde örgütler kurar.

Parti kırsal kesimde devrimci kitle hareketini güçlendirmeli ve geniş köylü kitlelerine yaygın antifeodal ve antifaşist mücadeleler yürütmelerinde önderlik etmelidir. Partinin cephe ve bölge düzeylerindeki öncü komiteleri gerekli mekanizmaları inşa etmeli ve kitlesel örgütlenme ve seferberliği yürütecek kadroları ve aktivistleri eğitmelidir. Köylülerin, kadınların, gençlerin, kültür işçilerinin ve çocukların temel devrimci kitle örgütleri inşa edilmeli ya da yeniden kurulmalıdır. Kapsamlı propaganda, örgütlenme ve halkı harekete geçirme çalışmalarına öncülük etmek üzere yerel Parti şubeleri kurulmalı ya da yeniden canlandırılmalıdır. Siyasi iktidar organları ya da köy devrimci komiteleri, kitlelerin, Parti’nin ve halk ordusunun örgütlü gücünün temelleri üzerinde kurulmalıdır.

Halkın feodal ve yarı feodal sömürüsünün temel tezahürlerini ve halkın çoğunluğunun en büyük sıkıntılarına neden olan acil sorunları tespit etmek için araştırma ve sosyal inceleme yapmalıyız. Halkın siyasi bilincini ve militanlığını yükseltmek için propaganda ve ajitasyon yürütmeli, en fazla sayıda insanı birleştirmek için kitlesel kampanyalar başlatmalıyız.

Despot toprak ağalarına, toprak gaspçılarına ve tefecilere karşı toprak kiralarının ve kredi faizlerinin düşürülmesini talep etmek üzere köylü kitlelerini harekete geçirmek için kitlesel mücadeleler başlatmalıyız. Köylü kitlelerini, azınlık halkları ve balıkçıları, emlak şirketleri, plantasyon, madencilik şirketleri, altyapı ve arazi ıslah projeleri tarafından geçim kaynaklarının neoliberal yollarla mülksüzleştirilmesine karşı mücadele etmeleri için harekete geçirmeliyiz. Geniş kitleleri devlet terörizminin acımasız taktikleriyle mücadele etmek üzere harekete geçirmeli ve Marcos rejimi tarafından yürütülen halk karşıtı neoliberal ekonomik politikalar ve programlarla faşist baskı arasındaki açık bağlantıyı ifşa etmeliyiz.

Partinin şehir ve kasaba merkezlerindeki devrimci kitle hareketine önderliğini güçlendirmeli ve kitlelerin ekonomik ve siyasi mücadelelerini ileriye taşımalı, günlük mücadelelerini halkın antifaşist ve anti-emperyalist mücadelelerine bağlamalı, devrimci yeraltı hareketini inşa etmeli ve çok sayıda Parti şubesi kurmalıyız. Silahlı mücadele için yaygın siyasi ve maddi destek üretmeye devam etmeliyiz. Parti, devrimci köylü hareketinde ya da halk ordusunda görev yapmak üzere kırsal kesimde görevlendirebileceği işçileri ve entelektüelleri etkin bir şekilde örgütlemeli ve eğitmelidir.

Koşullar halk savaşı için daha verimli hale geliyor

Hızla kötüleşen küresel kapitalist kriz ve egemen yarı-sömürge ve yarı-feodal sistemin can çekişen durumu, ulusal demokratik devrimin ileriye taşınması gerekliliğinin altını çizmektedir. Filipin halkının geniş kitleleri baskı ve sömürünün giderek dayanılmaz hale gelen biçimlerinden muzdariptir. Filipinler Komünist Partisi’nin önderliği ve rehberliğinde, ülkeyi ABD emperyalizminin ve uşak egemen sınıfların pençesinden kurtarmak ve gerçek ulusal özgürlük ve demokrasiye kavuşmak için direniş göstermeye her zaman kararlıdırlar.

Merkez Komite’nin 26 Aralık 2022 tarihli mesajında, küresel kapitalist sistemin derinleşen ve kötüleşen krizinden kaynaklanan sınıf çelişkilerinin ve emperyalistler arası çatışmaların yoğunlaştığı uluslararası durumu ana hatları ile özetlenmiştir. Küresel kapitalist sistem, aşırı üretim, düşen kâr oranları ve giderek büyüyen bir mali krizin damgasını vurduğu bir krize saplanmış durumdadır. ABD de dahil olmak üzere önde gelen kapitalist ülkeler, zaten uzun süren ekonomik durgunluk dönemini uzatacak ve dünyanın dört bir yanındaki geniş emekçi halk kitlelerinin daha büyük acılar çekmesine neden olacak resesyona sürükleniyor.

İsviçre’nin Credit Suisse Bankasının ve en az üç Amerikan bankasının (Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate Capital Corp) bu ayın başlarında birbiri ardına gelen banka iflasları ve çöküşlerinin ardından, İsviçre hükümetinin UBS bankasının Credit Suisse’i satın alması için sağladığı 119 milyar dolarlık fon da dahil olmak üzere en az 294 milyar dolarlık kurtarma paketine mal olacak 2008’dekine benzer bir uluslararası mali çöküş korkusu artıyor. Bu bankaların çöküşü, yüksek enflasyon nedeniyle Mart 2022’den bu yana ABD Merkez Bankası tarafından sekiz kez yapılan ayarlamaların ardından faiz oranlarında 42 yılın en yüksek seviyesi olan %4,5’lik bir artışın ardından geldi. Merkez bankalarının %85’i, yatırımları ve üretimi daha da azaltan faiz oranlarını yükseltme konusunda ABD’nin izinden gitmiştir.

Geçen yıl %3 olarak tahmin edilen küresel ekonomik büyümenin daha da yavaşlayarak %1,9’a gerilemesi beklenmektedir. ABD ekonomisinin geçen yılki %1,8’lik yavaş büyümenin ardından 2023 yılında sadece %0,4’lük bir büyüme ile daha da durgunlaşması beklenmektedir. Birleşik Krallık 2022 yılında resesyona girmiştir ve bu yıl %0,8 oranında daha da daralacaktır. Avrupa Birliği’nin %3,3’ten sadece %0,2 büyümesi; Çin’in büyümesinin geçen yıl %3’e yavaşlaması ve sadece %4,8 büyümesi (daha önceki %6 ila %6,5 tahminlerine göre); Japonya’nın ise geçen yıl %1,6’dan sadece %1,5 büyümesi beklenmektedir.

Zenginlik birkaç tekelci kapitalistin elinde yoğunlaşmıştır. ABD’de kapitalist zenginlik, toplam satışların %81’inin ve işletme varlıklarının %97’sinin şirketlerin en tepesindeki %1’lik kesimin elinde olduğu ve toplam satışların %60’ına ve işletme varlıklarının %88’ine tek başına sahip olan en tepedeki %0,1’lik kesimde daha da toplandığı yüksek oranda yoğunlaşmıştır. Aynı servet yoğunlaşması İngiltere ve Avrupa Birliği’nde, Japonya’da, Çin’de ve diğer kapitalist merkezlerde de görülmektedir.

Kapitalist ülkelerdeki proletarya ve halk işsizlikten, yüksek yakıt, gıda ve diğer temel mal fiyatlarından, düşük ücretlerden ve kötüleşen ekonomik koşullardan muzdariptir. Sosyal koşulların hızla kötüleşmesi ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve diğer pek çok ülkede yükselen bir işçi protestoları dalgasına yol açmıştır. Örgütlü ve kendiliğinden işçi grevleri, yüksek fiyatlar, akut işsizlik, ağır çalışma koşulları, emeklilik maaşlarının azaltılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, hakların bastırılması ve diğer konulardaki düşük ücretlere karşı patlak veriyor.

Tekelci kapitalist ülkeler, ekonomilerini rekabetten korumak için giderek daha korumacı önlemlere başvururken, aynı zamanda pazarlarının kapsamını, hammadde kaynaklarını ve yatırım alanlarını genişletmeye çalışmaktadır. Özellikle ABD, Çin’in ekonomik genişlemesine karşı koymak için agresif bir şekilde “kurallara dayalı düzenini” dayatmakta, bu da kaçınılmaz olarak ticaret ve yatırım savaşlarına ve nihayetinde dünyayı yeniden bölmek için sınırlı ve büyük ölçekli savaşlara yol açmaktadır.

ABD ve NATO, Rusya’yı zayıflatmak ve Orta Avrupa bölgesindeki pazarlar ile maden, doğal gaz ve diğer kaynaklar üzerinde tam kontrol sağlamak amacıyla Ukrayna’da bir yıldır süren savaşı uzatmak için milyarlarca dolar değerinde silah akıtmaya devam ediyor. Emperyalist ABD, tıpkı NATO’nun “bir santim bile doğuya doğru genişlemeyeceğine” dair 1991 Minsk Anlaşması uyarınca feshedilmiş Sovyetler Birliği’ne verdiği güvenlik garantisi taahhüdünden dönerek Rusya’yı kışkırttığı gibi, şimdi de Çin’in Tayvan’daki egemenliği konusunda Çin’i kışkırtmak ve uzun süredir devam eden Tek Çin Politikasını bir kenara bırakmak için askeri taşeronlarını ya da sözde “müttefiklerini” harekete geçirme modelini tekrarlıyor.
Geri bıraktırılmış ve yabancı sermaye ve ticarete bağımlı ülkelerin çoğu, özellikle yarı iletken ve elektronik ürünlerin aşırı üretimi nedeniyle, özellikle Çin’den gelen yarı işlenmiş mallara yönelik zayıf talep nedeniyle baskı altındadır. Bu ülkeler, kıt yatırımları çekmek için dibe doğru bir yarış içinde işçi ücretlerini aşağı çekiyor. Emperyalistlerin kendileri korumacı tedbirler uygularken, neoliberal politikalar geri kalmış ekonomilere dayatılarak ekonomilerini daha da açmaları ve yabancı kapitalistlerin kaynaklarını yağmalamalarına ve çevreyi tahrip etmelerine izin vermeleri isteniyor. Yaygın ekonomik yerinden edilme ve insanların mülksüzleştirilmesi, insanların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını savunmak için protestolarını kışkırtıyor.

Filipin egemen sisteminin ekonomik ve siyasi krizi, ikinci ABD-Marcos rejimi altında daha da kötüleşmeye devam ediyor. Kukla rejim, emekçi halkı daha da kötü baskı ve sömürü biçimlerine maruz bırakan daha fazla neoliberal önlemi dayatmak için agresif bir şekilde bastırıyor. İşçi kitleleri, köylüler, balıkçılar, azınlıklar ve diğer emekçi kesimler, yolcu ciplerinden (Filipinler’de yaygın bir toplu taşıma aracı, çn.) Manila Körfezi ve diğer balıkçılık sularına, tarım ve ata topraklarına kadar geçim kaynakları emperyalistler ve büyük burjuva komprador ortakları tarafından ellerinden alındıkça ekonomik olarak mülksüzleştiriliyor ve yerlerinden ediliyor.

Marcos rejimi şu anda bir anayasa konvansiyonu seçerek ya da kurucu meclis olarak kongreyi toplayarak 1987 anayasasını değiştirme çabalarını sürdürüyor. Neoliberal ekonomik önlemleri yasalaştırmayı ve Filipin anayasasının yerel ekonomiyi sözde koruyan bazı hükümlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu neoliberal amaçlara ek olarak Marcos-Duterte kliği, 1987 anayasasındaki sıkıyönetim ilan etme yetkilerini sınırlayan, görevdeki başkanın bir dönem daha aday olmasını yasaklayan, nükleer silahları yasaklayan, yabancı askeri birlikleri ve üsleri yasaklayan hükümleri kaldırarak siyasi iktidara daha fazla hakim olmayı ve tekelleştirmeyi de amaçlamaktadır. İktidardaki Marcos kliği bunu yaparak Filipin halkının geniş yurtsever ve demokratik güçleri tarafından kınanmaya davetiye çıkarmaktadır.

ABD emperyalist hükümeti, halkın yurtsever ve devrimci direnişini bastırmak için giderek daha acımasız taktikler uygulayan kukla birliklerini silahlandırarak ve istihdam ederek yeni sömürgeci devlet terörizmini kışkırtmaya devam ediyor. ABD, 2021 yılından bu yana FSK’ye saldırı helikopterleri, askeri insansız hava araçları, savaş uçakları, bombalar ve füzeler de dahil olmak üzere 2 milyar dolardan fazla silah satışı ve güvenlik yardımı sağlamıştır. ABD hükümetinin kendisi, Marcos rejimi ve silahlı temsilcileri tarafından Filipin halkına karşı yürütülen yaygın terörizm kampanyasından ve faşist canavarlıklardan doğrudan sorumludur. Dahası, Marcos rejimiyle işbirliği içinde olan ABD, Çin’e karşı savaş hazırlıklarının bir parçası olarak Filipinler’de dört ya da daha fazla askeri üs ve tesis inşa etme planını aktif bir şekilde sürdürmektedir. ABD emperyalistlerinin stratejik amacı, ülkenin geri kalmış, sanayi öncesi ve tarımsal durumunu sürdürmek ve ülke üzerindeki egemenliğini ve kontrolünü pekiştirmektir.
Filipin halkı emperyalizme, feodalizme ve bürokrat kapitalizmine son vermeyi, ABD’nin kontrol ve tahakkümünden kurtulmayı, toprak reformu ve ulusal sanayileşmeyi gerçekleştirmeyi her zamankinden daha fazla arzulamaktadır. Bunlar, hayatlarını tersine çevirecek ve şimdiye kadar ABD emperyalizmi ile burjuva kompradorlar ve büyük toprak ağalarından oluşan hain egemen sınıflar tarafından tekelleştirilen ve yağmalanan Filipinler’in zenginliklerinden yararlanmalarını sağlayacak kilit adımlardır.

Küresel kapitalist kriz ve yarı sömürge ve yarı feodal sistemin can çekişen durumu, halkın demokratik devrimini yürütmek için verimli bir zemin yaratmaktadır. Ülkede, özellikle de kırsal kesimde hızla kötüleşen koşullar, geniş köylü kitlelerini ve Filipin halkının geri kalanını devrimci silahlı direnişi ileriye taşımak için harekete geçiriyor. Yeni Halk Ordusu’nun tüm Kızıl savaşçıları ve Filipinler Komünist Partisi kadroları kendilerini tüm yürekleriyle Filipin halkına hizmet etmeye adamışlardır. Gerilla savaşının alevlerini canlandırmaya ve yaymaya ve uzun süreli halk savaşını ileriye taşımaya her zamanki gibi kararlıdırlar.

Önümüzdeki devrimci yükseliş döneminde Filipin halkının kazanacağı kesin olan başarılar ve zaferler, uluslararası proletaryanın ve halkın büyük dirilişinin bir parçasını oluşturmaktadır. İrili ufaklı bu devrimci dalgalar, dünyanın her yerinde emperyalizme, faşizme ve tüm gericiliğe darbe indirecek büyük bir dalga yaratmaya mahkumdur.

Filipin halkına karşı yoğunlaşan emperyalist baskıya karşı savaşın!

Gerçek özgürlük ve demokrasi için halk savaşını kararlılıkla ilerletin!

Halk savaşının alevlerini harlayın ve yayın!

Yaşasın Yeni Halk Ordusu!

Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Yaşasın Filipin proletaryası ve halkı!

Englısh: https://philippinerevolution.nu/statements/stir-up-and-spread-the-flames-of-the-peoples-war/