FKP: Özgürlük ve demokrasi için halk savaşı

FKP: Özgürlük ve demokrasi için halk savaşı

Filipinler Komünist Partisi

01 Mart 2023

Yeni Halk Ordusu’nun (YHO) 54. yıldönümü kutlamalarına ve Filipinler’deki halk savaşını ilerletmek için gösterdiği kahramanca çabalara başlayalım. 29 Mart 2023’te, ABD-Marcos-Duterte rejimi altındaki faşist terörizmle yüzleşmenin ağır görevlerini taşırken gözlerimizi zafere giden yola dikelim.

Filipinler’de neden bir halk savaşı var? Çünkü Filipin halkı Anavatan için gerçek bir ulusal özgürlük ve demokrasi istiyor: ABD emperyalizminin boyunduruğundan kurtulmak ve büyük burjuva kompradorların, toprak ağalarının ve bürokrat kapitalistlerin zulmünden kurtulmak için demokrasi.

Halk savaşı yurtseverdir, devrimcidir, haklıdır ve kitlelerin derin desteğine sahiptir. Yenilmezdir çünkü halkın özlemlerini temsil etmektedir. Ülkenin zenginliğini yabancı soygunculardan ve onların egemen sınıf suç ortaklarından geri almaya, ülkedeki yarı-sömürge ve yarı-feodal sisteme son vermeye ve Filipinliler için müreffeh ve kalkınmakta olan bir ülke inşa etmeye kararlıdır.

Halk savaşının başarısı, başta köylü kitleleri olmak üzere halkın genel seferberliğine bağlıdır. Genel olarak ve özünde halk savaşı, Parti aracılığıyla işçi sınıfı tarafından yönetilen bir köylü savaşıdır. Toprak, halkın çoğunluğunun temel demokratik talebidir. Bu, halk savaşındaki kilit sorundur.

Düşman, ABD emperyalizmi ve onun kuklası Filipinler Silahlı Kuvvetleri (FSK) ve Filipin Ulusal Polisi (FUP) çok daha büyük ve güçlüdür. Jet uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, bombalar ve sınırsız mühimmat dahil olmak üzere güçlü silahlara sahiptir. Düşmanın gücü sadece faşist vahşetiyle eşleşiyor. Halkı bastırmak için güçlü silahlar kullanırken, kendisini kitlelerden daha da izole ediyor ve onları karşı koymaya itiyor.

Silahlardan yoksun olsa da YHO’nun saflarında son derece disiplinli ve siyasi bilince sahip Kızıl Savaşçılar vardır. Onlar sadece savaşçı değiller. Onlar aynı zamanda kitlelerin çıkarlarına hizmet eden doktorlar, öğretmenler, sanatçılar ve üretim güçleridir. Ekonomik, siyasi ve askeri demokrasi, komutanlarını ve savaşçılarını sıkı sıkıya birleştirir. Eski ya da yeni savaşçılar, cinsiyetleri ya da sınıfsal kökenleri ne olursa olsun, hepsi ülkenin özgürlüğü için yiğitçe mücadele etmektedir. Kitlelere hizmet etmek ve zafere ulaşmak için her türlü fedakarlığı yapmaya yürekten hazırdırlar.

Filipinler’deki halk savaşı uzun sürmektedir. YHO’nun düşmanı yenip tüm ülkede iktidarı ele geçirene kadar güç toplamak için zamana ihtiyacı vardır. Gerilla savaşı yoluyla YHO düşmanı adım adım zayıflatır, kademeli olarak güç biriktirir ve zafer için koşullar yaratır.

Ülkenin geniş kırsalı birçok ayrı adaya bölünmüş olduğundan, takımadalar boyunca küçük ve zayıf olmaktan büyük ve güçlü olmaya doğru ilerlemek zaman alacaktır. YHO’nun güçleri başlangıçta büyük adalarda kurulmuş ve yavaş yavaş ilerleyerek birçok adadaki gerilla güçlerini birbirine bağlamıştır.

YHO, dünyanın en güçlü emperyalisti tarafından silahlandırılan ve finanse edilen daha modern orduyu parça parça yok eder. Güçleri düşmanın zayıf noktalarını yenmek, faşistleri yok etmek ve silahlarını ve askeri teçhizatını ele geçirmek için yoğunlaşır. Düşman daha güçlü olduğunda, gerilla güçleri kitle çalışması yapmak için esnek bir şekilde dağılır ve savaşta hazırlıksız yakalanmamak için yer değiştirir. Geçici olarak yerleşik üssü terk etseler bile, ektikleri devrim tohumlarının daha geniş kitleler arasında daha fazla tohum ekerken bile gelişmesini ve meyve vermesini sağlarlar.

Kızıl savaşçılar, savaşta belirleyici faktörün silah gücü değil, halkın kararlılığı ve yılmaz ruhu olduğunu tam olarak kavramışlardır. Her türlü maddi eksiklik, kitlelerin derin desteği, savaşa geniş katılımı ve cesur savaşçılarının kahramanlığıyla aşılabilir. Düşmana karşı mümkün olan tüm silahlar -silah, pala, odun ya da taş- kullanılacaktır. Küçük olan büyük olacak ve güçlü düşmanın üstesinden gelinecektir. Doğru teori ve ideolojiyle silahlanmış halk ve onun halk ordusu ilerleyecek ve galip gelecektir. Bu, kıvrımları ve dönüşleri, geri çekilmeleri ve ilerlemeleri ne olursa olsun, halk savaşının tarihsel yasasıdır.

Silahlı mücadele, yaygın kitle mücadeleleriyle birlikte daha da ilerleyecektir. Halk savaşını ilerletmenin anahtarı, kitlelerin ve onların halk ordusunun sağlam birliğidir. Kırsaldaki kitle mücadelelerinin alevleri, halk milislerinin ve YHO birliklerinin tüm silahlı direniş araçlarıyla birlikte, kukla devletin faşizmini yutacak ve yerle bir edecektir.

YHO, Parti’nin mutlak önderliği altındadır. Partinin doğru önderliği halk ordusunu şekillendirmiş ve onu ezilen halkın özgürlük ve demokrasi arzusuna sadık tutmuştur. Kızıl savaşçılara tüm eylemlerinde rehber olarak kullanmaları için Marksizm-Leninizm-Maoizm öğretilmektedir. Parti, YHO’nun demir omurgasıdır.

YHO’nun 54. yılını anarken, mücadele azmimizi güçlendirelim. Uzun süreli halk savaşı yolunda sebat edelim. Sürekli genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanı temelinde kapsamlı ve yoğun gerilla savaşını ilerletin. Halk ordusu ve halk milisleri birimlerini güçlendirin ve genişletin. Kibirli düşmanı parça parça ezin ve yenilgiye uğratın. Bin bir zafer elde edin. Kitlelere gönülden hizmet edin ve özgürlük ve demokrasiye giden uzun yolda yürüyün!

Englısh: https://philippinerevolution.nu/statements/peoples-war-for-freedom-and-democracy/