FKP: “Partinin 53. Yıldönümünü Devrimi İlerletme Kararlılığıyla Kutlayın!”

Partinin 53. Yıldönümünü Devrimi İlerletme Kararlılığıyla Kutlayın!

Filipinler Komünist Partisi

1 Aralık 2021

 

26 Aralık’ta Filipinler Komünist Partisi’nin (FKP) kuruluşunun yaklaşmakta olan 53. yıldönümü, ülke genelinde on binlerce parti üyesi, kızıl savaşçı, aktivist ve devrimci kitle tarafından kutlanacak.

Partinin yıldönümü neden kutlanıyor? Çünkü Parti ve halkın demokratik devrimi, çürümüş iktidar sisteminden bıkmış, her gün yoksulluk ve sıkıntı çeken milyonlarca insana umut olmaktadır. Çünkü devrim, zulmün karanlık saltanatının ortasında parlayan bir işarettir.

Bunlar arasında işçiler ve köylüler, küçük-burjuva aydınlar, kadınlar, öğretmenler, hemşireler, ulaşım çalışanları, küçük profesyoneller ve düşük gelirliler, LGBT+ topluluğunun üyeleri hem şehirlerde hem de kırsal alanlarda işsiz insanlar ve diğer ezilen ve sömürülen sınıf ve kısımlar yer alıyor.

(Kitleler çn.) ABD emperyalistleri, büyük burjuva kompradorları, büyük toprak sahipleri ve onların silahlı terörist canavarları tarafından yönetilen yarı sömürge ve yarı feodal sistemin, neredeyse bir yüzyılını sona erdirmek için partiden ve halk demokrasisi ve sosyalizminin örgütlenmesi, harekete geçmesi ve gerçek değişim için mücadele etmesi için programından ilham aldılar. Filipin halkı devrim yaparak, yüzyıllardır süren ulusal özgürlük özleminin nihayete ereceği konusunda umutlu.

Partinin yıldönümünde ne kutlanacak? FKP’nin yaklaşan yıldönümünde kutlanacak çok şey var. FKP’nin küçük bir proleter devrimci gruptan, milyonlarca insan arasında kök salmış on binlerce kadro ve üyesi olan bir Parti’ye nasıl dönüştüğünü, nassıl büyüdüğünü kutluyoruz.

Partinin, geniş köylü kitlelerinin doktor ve öğretmenlere ihtiyaç duyduklarında güvendikleri Yeni Halk Ordusu’nu nasıl inşa ettiklerini ya da tarlalarda yardım ettiğini ve egemen sınıfların faşist terörizmine karşı onları savunmak için savaşçıları nasıl örgütlendiğini kutluyoruz. Köylülerin ve halk ordusunun karşılıklı sevgisini kutlayalım. – Gerçekten de, birkaç milyon köylü, parti ve YHO ile birlikte son 50 yıl boyunca tarım devrimini yürütmedeki büyük ve küçük zaferlerini kutlayacak.-

Partinin ve halkın siyasi iktidarın organlarını, yeni demokratik hükümetin embriyosunu, yozlaşmışların ve çürümüşlerin yerinin olmadığı gerçek demokrasinin olduğu ve yetkililerin meclislerindeki halk tarafından doğrudan seçildiği organları inşa etmelerini kutluyoruz. Halkın demokratik hükümeti altında, gerici siyaset ve seçimlerin sahte demokrasisinin aksine, sahtekarlık, şiddet, şatafat ve paranın hüküm sürmediği gerçek ve doğrudan demokrasiden yararlanırlar.

Halk demokratik hükümetinin ve Parti’nin program ve politikalarının halkın çıkarlarını nasıl desteklediğini kutluyoruz. Bu programlara göre, ev sahiplerinin köylüleri sömürmeleri yasaktır, tefecilerin ihtiyaç sahiplerini kazıklamaları yasaktır ve çevre yağmacıları cezalandırılır ve uzaklaştırılır. İnsanlar, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için emek ve kaynaklarını birleştirmek için arazide birlikte çalışmaları üzere yönlendirilir ve öğretilir. Halkın demokratik yönetimi altında, kamu fonları eğitim ve okuryazarlık programlarına, hastalara ilaç almaya ve toplumlarının silahlı savunmasına katkıda bulunmaya harcanır.

Parti’den ilham alan ve yönlendirilen insanların, çıkarlarını savunmak ve mücadele etmek için sendikalarını, köylü derneklerini, öğrenci meclislerini ve gruplarını ve diğer örgütlenme biçimlerini nasıl inşa ettiklerini kutluyoruz. Parti, her geçen gün parlayan ışığıyla, işçilerin ve diğer kesimlerin daha yüksek ücret ve iş için mücadele etme, evlerini ve topraklarını savunma, eğitim haklarını savunma, fikirlerini özgürce ifade etme, basın özgürlüğü ve diğer temel sivil, siyasi ve sosyo ekonomik haklar için cesaret ve kararlılıklarının yükseltilmesine yardımcı olmuştur.

Gericiler, elbette, FKP’nin kutlayacak bir şeyi olmadığını söyleyecekler. FKP ve YHO’yu “terörist” olarak aşağılamak için sonsuz yalanlar örüyorlar. -Jet avcı uçaklarını ve saldırı helikopterlerini bomba atmak ve makineli tüfeklerini havadan ateşlemek için her kullandıkları, toplarını her ateşledikleri, köylüleri katledip liderlerini öldürdükleri ve gıda ablukası uyguladıkları, köylülerin tarlalarında çalışmasını engelledikleri ve insanları silahlarıyla tehdit edip korkuttukları gibi bumerang suçlamalar…-

Geçmişte olduğu gibi gericiler; Parti, YHO ve devrimin “kaybetmiş bir güç” olduğunu iddia edecek. Devrimin halkın desteğini almadığı iddialarıyla “binlerce kişinin Duterte’ye teslim olduğu” şeklinde sahte bir tablo çizme çaresizliğiyle milyarlarca pezoyu kamu fonlarına harcıyorlar ve insanların demokratik ve yasal haklarını ayaklar altına alıyorlar. Ancak son zamanlarda ortaya attıkları “20.000’den fazla kişi teslim oldu” iddiası, YHO’nun kırsal kesimde kitle tabanını birkaç milyon kişiye kolayca ulaştırabileceğini gösteren “kovada bir damla” gibidir.

Bu yıl, Parti’nin, devrimci güçlerin ve halkın, devletin terör saldırısına karşı nasıl mücadele ettiğini, haklarını nasıl savunduğunu ve gerici devlet güçlerinin işlediği vahşi cinayetlere ve yaygın insan hakları ihlallerine rağmen nasıl kararlılık gösterdiklerini kutlayacağız.

Parti ve devrimin, Parti ve YHO’yu “yıl sonuna kadar” yok etme veya ezme bildirgelerinde Duterte ve silahlı yardakçılarını nasıl hayal kırıklığına uğrattığını, 2017’den bu yana tekrarlanan propagandanın daha sonra 2022’de “Duterte’nin döneminin sonuna kadar” yeniden ayarlandığını kutlayalım.

Partinin, YHO’nun ve Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi’nin (NDFP) müttefik örgütlerinin, Duterte’nin zulmünün acımasız gerçekleriyle eğitilerek mücadele etmek ve halkın demokratik devrimine katılmak için yeni kadrolar, yeni kızıl savaşçılar, yeni devrimci aktivistler örgütlemeye nasıl devam ettiğimizi kutlayalım.

Ayrıca uluslararası proleter ve anti-emperyalist dayanışmayı da kutlayalım – dünya çapında ulusal ve sosyal kurtuluş için savaşan tüm güçlerin birliğini-. FKP ve Filipin devrimi, emperyalist devletler ve tüm baskıcı ve gerici güçlerle savaşan dünyadaki sayısız devrimci hareketlerden sadece biridir.

Parti’nin 53. kuruluş yıldönümü kutlamaları nerede yapılacak? Parti’nin yaklaşan yıldönümü kutlamaları, Parti’nin şubeleri, YHO birimleri ve devrimci kitle örgütlerinin bölümleri nerede ise oralarda yapılacaktır: Fabrikalarda, rıhtımlarda, alışveriş merkezlerinde ve diğer işyerlerinde, kentsel yoksulların topluluklarında, özel evlerin içinde, okul kampüslerinde, hastanelerde, devlet dairelerinde, denizaşırı göçmen Filipinli topluluklar arasında ve tabii ki, YHO’nun kırsal toplulukları ve dağ kampları arasındaki gerilla bölgelerinde ve üs bölgelerinde.

İrili ufaklı toplantılar ve meclisler olacak. Duterte ve AFP bu kutlama toplantılarını ve meclislerini durdurmak için her şeyi yapacaktır. Bu nedenle, düşmanın halkın alkışlarına ve tezahüratlarına kör ve sağır kalması için azami çaba sarf edilmesi önemlidir.

26 Aralık’ta, tüm FKP kadroları ve üyelerine, Partinin kızıl bayrağını açmaları ve proletaryaya ve halka hizmet etme, gerekli fedakarlıkları yapma, tüm engelleri aşma ve halkın demokratik devrimini zafere kadar ilerletme konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit etmek için bir kez daha yemin etmeleri çağrısında bulunuyor.

Englısh: https://www.tkpml.com/cpp-celebrate-the-partys-53rd-anniversary-with-greater-resolve-to-advance-the-revolution/?swcfpc=1