HBDH: “33 Düş Yolcusu, Birleşik Devrim Andımızdır!”

33 Düş Yolcusu, Birleşik Devrim Andımızdır!

 

Bir gün bir gün

toprağa düşen

her yaprak çağlayarak

yeniden fışkıracak

33 can 33 kızıl karanfil

33’ler yürüyor devrim yolunda…

 

Türkiye devrim tarihinin vahşi katliamlarından biri olarak kayıtlara geçen Suruç Katliamının 6.yılındayız. AKP-MHP faşist birliğinin örgütlediği çökertme sürecinin ilk saldırı eylemlerinden biri olarak gerçekleşen Suruç saldırısı bugün içinde bulunduğumuz tarih itibariyle çökertmenin faşist iktidarın çöküşüne döndüğü bir dönemi ifade ediyor.

6 yıldır yüksek yoğunluğu gayr-i nizami özel harp taktikleri ile yürütülen savaşın AKP-MHP-IŞİD ile açılan perdesinde, Rojava devrim güçleri ve enternasyonalist devrimciler “Beraber Savunduk Beraber İnşa Edeceğiz” diyerek yola çıkan 33 düş yolcusunun devrimle buluşmasını engelleyen IŞİD çetelerini yenerek AKP-MHP faşizmini geriletirken, son yıllarda artan birleşik devrim mücadelesinin kentlerde ve dağlarda artan ivmesi ile de faşist birliği çöküş noktasına getirdi.

Suruç katliamı, birleşik devrim mücadelemize yönelik gerçekleştirilen en kapsamlı saldırılardan biridir. Hem saldırı sonucu katledilen 33 yoldaşımız hem de saldırı sonrası Güney Kürdistan, Kuzey Kürdistan ve Rojava başta olmak üzere başlatılan saldırı dalgasının bütünlüğü devrim güçlerinin tasfiyesini hedefleyen konsepti ortaya koymaktadır.

Bu saldırı dalgası aynı zamanda faşizme hizmet edecek korku iklimin örgütlenmesi, işçi sınıfının ve ezilen halkların sesini kısmanın, sokağı kriminalize etmenin de bir aracı olarak fiili meşru mücadelenin de önünü tıkamayı amaçlamıştır. İşgalcilik ve emek sömürüsündeki derinleşme, artan yoksulluk, hak gaspları bu sürecin sonucudur.

Birleşik Devrim Hareketimiz, AKP-MHP faşizminin bu saldırı çemberini kırmak üzere kuruluşunu Suruç katliamından sonraki süreçte ilan ederek faşizmin saldırılarına dur demiş, faşizmin kendi sürecini tamamlamasına izin vermemiştir.

33’lerin düşü birleşik devrim mücadelemizin parolası, hesap sorma andıdır.

Bugün işçi sınıfı ve ezilen halklar açısından Suruç katliamı ile başlayan faşist saldırı dönemi faşizmden hesap sormaya, faşizmi yıkmaya evrilen bir devrimci yükseliş dönemini işaret etmektedir. Suruç şehitleri ve beraberinde gelişen süreçte yaşanan tüm katliam ve yıkımlardan doğan daha güçlü devrimci mücadele dinamiği olmuştur. Halkların birleşik devrim hareketi, bu enerjinin yakıtıdır, devrim katalizörüdür.

AKP-MHP faşizmi Suruç katliamı ile hedeflediği iktidarı aldı, ancak yıkılması uzun sürmeyecektir. IŞİD ortağını yendiğimiz gibi faşist iktidarı da yeneceğiz. Suruç için Adalet, birleşik devrim zaferimizle gelecektir. 6 yıldır yüksek düzeyde yürütülen bu savaş döneminde faşist iktidar Suruç’ta işlettiği çete-mafya-iktidar mekanizmasını yeniden işletmeye çalışıyor. HDP saldırıları, Deniz Poyraz’ın katledilmesi, gerilla alanlarına ve devrimcilere yönelik saldırıların şiddetlenmesi bunun işaretidir. Ancak Türkiye ve Kürdistan halkları artık daha kararlı ve güçlerimiz safında, faşist iktidarın yıkılacağını görüyor. Yaratılmaya çalışılan korku ikliminden, sindirme politikasından faşist iktidar destekçileri korksun, bizler halkların birleşik devrim mücadelesi ile bu faşist iktidarı anladığı dilden her yerde vurmaya, hesap sormaya devam edeceğiz.

Suruç katliamının hesabı, Halkların Birleşik Devrim Hareketi için birleşik devrim andıdır. “Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız” devrimci seferberlik hamlemiz kapsamında Suruç’un, 33 düş yolcusunun başta olmak üzere tüm katliamların hesabını sorarak “İleri…Daha İleri” birleşik devrim mücadelesini ve zaferini örgütleyeceğiz.

Tüm halklarımıza çağrımız, 33 düş yolcusunun hayalini kurmalarıdır. Bu hayal gücü birleşik devrim mücadelemizle faşizmi yıkacak, işçi sınıfı ve ezilen halkların iktidarını kuracaktır.

Suruç katliamının hesabını sormak, 33 düş yolcusunun hayalini gerçek kılmak için birleşik devrim güçlerimize katılmaya ve eyleme geçmeye çağırıyoruz.

Suruç Katliamının Hesabını Soracağız

33 Düş Yolcusu Ölümsüzdür!

HBDH Yürütme Komitesi

20 Temmuz 2021